Postup : 2019/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0276/2019

Predkladané texty :

B9-0276/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 22
CRE 18/12/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0276/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o násilnom zásahu proti nedávnym protestom v Iráne</Titre>

<DocRef>(2019/2993(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Cornelia Ernst, Manuel Bompard</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0276/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o násilnom zásahu proti nedávnym protestom v Iráne

(2019/2993(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenie z 19. septembra 2019 o Iráne, najmä o situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom[1], zo 14. marca 2019 o Iráne, najmä o prípade obhajcov ľudských práv[2], z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej[3], z 31. mája 2018 o situácii uväznených osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu[4], z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ voči Iránu[5], z 8. októbra 2015 o treste smrti[6] a z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode[7],

 so zreteľom na vyhlásenie Josepa Borrella Fontellesa, podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 8. decembra 2019 v mene EÚ o nedávnych protestoch v Iráne,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu z 21. novembra 2019 o vývoji v Iráne,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a slobody prejavu online a offline,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 30. januára 2019 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 8. februára 2019 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Spojené štáty opätovne zaviedli hospodárske sankcie voči Iránu po tom, ako prezident Donald Trump v máji 2018 odstúpil od spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA); keďže prezident Trump vyhlásil, že chce vyvinúť „maximálny tlak“ na iránsku vládu v Teheráne, „aby ju prinútil opätovne rokovať o dohode“; keďže v máji 2019 administratíva USA zrušila výnimky zo sekundárnych sankcií USA pre veľkých dovozcov iránskej ropy, čo bránilo tretím krajinám nakupovať iránsku ropu; keďže prezident Trump uviedol, že úmyslom rozhodnutia je úplne zastaviť vývoz iránskej ropy, a tým odoprieť režimu jeho hlavný zdroj príjmov; keďže 14. februára 2019 minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo pre CBS News uviedol, že „situácia (so sankciami USA) sa pre iránsky ľud oveľa zhoršila a sme presvedčení, že to iránsky ľud pohne k tomu, aby sa vzbúrili a zmenili správanie režimu; keďže Brian Hook, súčasný osobitný zástupca USA pre politiku Iránu, uznal, že „by sme ľudské práva mali považovať za dôležitú otázku, pokiaľ ide o vzťahy USA s Čínou, Ruskom, Severnou Kóreou a Iránom“, pretože „vyvinutie tlaku na tieto režimy v oblasti ľudských práv je jedným zo spôsobov uloženia nákladov, vyvinutia protitlaku a prevzatia strategickej iniciatívy“; keďže USA v decembri 2019 zaviedli sankcie voči najväčšej prepravnej spoločnosti a najväčšej leteckej spoločnosti Iránu za údajnú pomoc Teheránu pri vyvíjaní balistických rakiet, čo je v rozpore so sankciami OSN;

B. keďže opätovné zavedenie sankcií USA v roku 2018, najmä tých, ktoré boli uvalené na odvetvie energetiky, lodnej dopravy a finančný sektor, zasiahlo najmä vývoz ropy, ktorý je najvýznamnejším zdrojom Iránu, pokiaľ ide o devízové príjmy; keďže v dôsledku sankcií sa hrubý domáci produkt (HDP) Iránu v roku 2018 znížil o odhadovaných 4,8 % a podľa prognózy Medzinárodného menového fondu (MMF) klesne v roku 2019 o ďalších 9,5 %;

C. keďže USA obmedzili prístup Iránu na svetové finančné trhy tým, že do zoznamu osobitne označených globálnych teroristov (SDGT) pridali približne 20 iránskych inštitúcií a do zoznamu osobitne označených štátnych príslušníkov a zablokovaných osôb (SDN) vzťahujúceho sa na osoby, na ktoré sa vzťahujú sankcie, zaradili najmenej 37 iránskych štátnych a súkromných bánk, ako aj iránsku národnú ropnú spoločnosť; keďže každá spoločnosť, ktorá sa zapája do transakcií so subjektmi zo zoznamu SDN, môže byť v USA trestne stíhaná, čo by vytvorilo značné riziko pre podniky, banky a globálne finančné inštitúcie, ktoré sú dôležité z hľadiska uľahčenia dovozu výrobkov do Iránu vrátane základných liekov a zdravotníckeho vybavenia;

D. keďže devízové rezervy Iránu sa znížili na 86 miliárd USD, čo je 20 % pod ich úrovňou v roku 2013; keďže podľa vysokého predstaviteľa USA Briana Hooka má Irán z dôvodu obmedzení svojho finančného sektora prístup len k 10 % týchto rezerv;

E. keďže iránska mena stratila od odstúpenia USA od jadrovej dohody voči americkému doláru 50 % svojej hodnoty; keďže prepad rialu sa pripisuje iránskym hospodárskym problémom a vysokému dopytu po cudzej mene medzi bežnými Iráncami, ktorí zaznamenali pokles hodnoty svojich úspor a dramaticky sa znížila ich kúpna sila;

F. keďže prezidentovi Rohanimu sa podarilo v roku 2017 znížiť infláciu na 9 %; keďže podľa odhadov MMF inflácia v roku 2018 stúpla na 30,5 % a predpokladá sa, že v roku 2019 dosiahne 35,7 %; keďže Svetová banka uviedla, že inflácia v Iráne je osobitne vysoká v prípade potravín, pričom mäsové výrobky boli v apríli 2019 medziročne o 116 % drahšie, a keďže vidiecke obyvateľstvo bolo neúmerne postihnuté; keďže štatistické stredisko Iránu uviedlo, že 12-mesačná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) dosiahla koncom októbra 2019 v prípade domácnosti 42 %; keďže ceny potravín a nápojov sa medziročne zvýšili o 61 %;

G. keďže sankcie USA voči iránskym bankám drasticky znížili schopnosť Iránu financovať dovoz humanitárnej pomoci, a preto predstavujú vážnu hrozbu pre právo Iráncov na zdravie a prístup k základným liekom – okrem toho takmer určite prispievajú k zdokumentovaným nedostatkom – a to od nedostatku veľmi dôležitých liekov pre epileptických pacientov až po obmedzené lieky na chemoterapiu pre Iráncov s rakovinou; keďže tieto sankcie najviac postihli Iráncov so zriedkavými chorobami a/alebo stavom, ktorý si vyžaduje špecializovanú liečbu, a ktorí nemajú možnosť získať predtým dostupné lieky alebo ich zásoby, vrátane ľudí s leukémiou, ochorením epidermolysis bullosa či s epilepsiou a jednotlivcov s chronickými očnými poraneniami v dôsledku vystavenia chemickým zbraniam počas iránsko-irackej vojny;

H. keďže EÚ opätovne potvrdila svoj záväzok týkajúci sa JCPOA vrátane ustanovení o obchode a zahraničných investíciách a prijala opatrenia na ochranu legitímnych obchodných a hospodárskych záujmov EÚ; keďže jedným z najvýznamnejších opatrení je nástroj na podporu obchodných výmen (INSTEX), čo je európsky účelovo vytvorený subjekt (SPV) s osobitným cieľom zachovať obchodovanie s Iránom; keďže všetky tieto opatrenia zlyhali z dôvodu asymetrickej vzájomnej závislosti Európy s hospodárstvom USA, veľkosti trhov USA a globálnej úlohy amerického dolára; keďže EÚ naliehavo potrebuje začať budovať svoju strategickú autonómiu v oblastiach, ako sú obchod a bankové systémy;

I. keďže v júli 2019 osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne uviedol, že je „nielen znepokojený tým, že sankcie a bankové obmedzenia budú mať neprimeraný vplyv na potravinovú bezpečnosť a dostupnosť a distribúciu liekov, farmaceutických zariadení a dodávok, ale je tiež znepokojený ich možným negatívnym vplyvom na Organizáciu Spojených národov a iné operácie a programy v krajine“;

J. keďže v roku 2019 v Iráne vzrástla miera nezamestnanosti zo 14,5 % v roku 2018 na 16,8 %;

K. keďže v novembri 2019 iránska vláda nečakane ohlásila, že znižuje dotácie na benzín o 50 % a že vodiči súkromných automobilov si budú môcť každý mesiac nakúpiť iba 60 litrov; keďže iránska vláda tak postupovala podľa odporúčaní MMF v rámci konzultácií podľa článku IV z roku 2018; keďže rast cien benzínu zhoršil už teraz hrozivú hospodársku a sociálnu situáciu spôsobenú sankciami USA;

L. keďže 15. novembra 2019 začali protesty vo viac ako 100 lokalitách v celom Iráne po tom, ako bolo oznámené, že cena pohonných hmôt sa zvýši o 50 %; keďže podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCHR) existujú protichodné správy o tom, či medzi protestujúcimi bol jeden alebo viacerí ozbrojení ľudia;

M. keďže podľa správ OSN bezpečnostné sily reagovali na protesty nadmerným použitím sily vrátane použitia vodných diel, slzného plynu, obuškov a v niektorých prípadoch ostrej munície proti neozbrojeným protestujúcim, ktorí nepredstavovali bezprostrednú hrozbu smrti alebo vážnej ujmy; keďže podľa správ boli do streľby na protestujúcich zapojení členovia milície Basídž a Zboru islamských revolučných gárd (IRCG);

N. keďže podľa zdrojov OSN bolo počas piatich dní protestov, ktoré podľa oficiálnych vládnych zdrojov zahŕňali 120 000 až 200 000 protestujúcich, zabitých najmenej 208 ľudí vrátane 13 žien a 12 detí; keďže existujú správy, ktoré Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) doposiaľ nebol schopný overiť, ktoré naznačujú, že bolo zabitých viac ako dvojnásobok uvedeného počtu;

O. keďže podľa OHCHR existujú správy o tom, že zadržiavaným osobám, ktoré boli počas zásahu poranené alebo inak zranené, je odopreté lekárske ošetrenie;

P. keďže od vypuknutia masových protestov 15. novembra 2019 bolo v 28 z 31 iránskych provincií údajne zatknutých najmenej 7 000 osôb; keďže UNHCHR sa vyjadrila, že „okrem podmienok, v ktorých sú držaní, je mimoriadne znepokojená fyzickým zaobchádzaním s nimi, porušovaním ich práva na riadny proces a možnosťou, že značný počet z nich môže byť obvinený z trestných činov, za ktoré by mohol byť uložený trest smti“; keďže existujú správy o bezpečnostných silách, ktoré stále vykonávajú razie v krajine s cieľom zatknúť ľudí v ich domovoch a na pracoviskách;

Q. keďže OHCHR má správy o zastrašovaní novinárov, ktorí sa pokúšajú podávať správy o situácii v krajine aj mimo nej, pričom rodinní príslušníci iránskych novinárov, ktorí pracujú pre spravodajské kanály so sídlom mimo Iránu, boli údajne predvolaní a príslušníci spravodajských tajných služieb im údajne pohrozili represáliami;

R. keďže podľa OHCHR mnohí zo zatknutých protestujúcich nemali prístup k právnemu zástupcovi; keďže existujú správy o príliš nadmernom počte osôb a drsných podmienkach v zadržiavacích zariadeniach, medzi ktoré v niektorých mestách okrem úradných zadržiavacích zariadení patria aj kasárne, športoviská a školy;

S. keďže 16. novembra 2019 iránske orgány takmer úplne znemožnili komunikáciu cez internet, čo spôsobilo výpadok takmer všetkých prostriedkov online komunikácie pre ľudí v Iráne, čím využili kontrolu nad internetom ako prostriedok na obmedzenie konfliktov; keďže znemožnenie internetovej komunikácie predstavuje porušenie práva na slobodu prejavu;

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratou života toľkých nevinných ľudí a vyjadruje hlbokú solidaritu s rodinami zosnulých alebo zranených;

2. čo najdôraznejšie odsudzuje zásah proti protestujúcim, ktorí si uplatnili svoje právo na slobodu prejavu, združovanie a pokojné zhromažďovanie; naliehavo vyzýva iránsku vládu, aby tieto práva rešpektovala a aby pri riešení protestov zachovala maximálnu zdržanlivosť v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili úplné vykonávanie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán; zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nie je možné ospravedlniť použitie nadmernej sily voči civilistom;

3. vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili bezodkladné, nezávislé a nestranné vyšetrenie všetkých prípadov násilností, ku ktorým došlo, vrátane zabitia protestujúcich a nahlásených úmrtí a zlého zaobchádzania vo väzbe, a trvá na tom, aby zodpovedné osoby boli brané na zodpovednosť;

4. naliehavo vyzýva iránske orgány, aby okamžite prepustili všetkých zaistených protestujúcich, ktorí boli svojvoľne zbavení slobody, a aby v priebehu vyšetrovania zabezpečili ich právo na riadny proces vrátane prístupu k právnemu zástupcovi podľa vlastného výberu;

5. naliehavo vyzýva iránsku vládu, aby rešpektovala právo Iráncov na uplatňovanie slobody prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania a aby okrem vyšetrovania násilností, ktoré sa už odohrali, výrazne obmedzila použitie sily bezpečnostných zložiek, ako sa stanovuje v príslušných medzinárodných normách a štandardoch;

6. odsudzuje všetky opatrenia na zámerné zabránenie alebo narušenie prístupu k informáciám alebo ich šírenie online v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a vyzýva Irán, aby sa takýchto opatrení zdržal a upustil od nich;

7. odsudzuje rozhodnutie USA z 8. mája 2018 odstúpiť od JCPOA, uložiť Iránu prísne sankcie a presadzovať voči nemu stratégiu zmeny režimu;

8. zdôrazňuje negatívny vplyv týchto sankcií na hospodársku a sociálnu situáciu v Iráne, ktorá ovplyvňuje najmä bežných Iráncov a ich požívanie hospodárskych a sociálnych práv; vyzýva EÚ, aby iniciovala intenzívny medzinárodný dialóg o sankciách s ohľadom na ich katastrofálne dôsledky pre dotknuté osoby;

9. pripomína, že ľudské práva sú univerzálne a nedeliteľné, a odsudzuje využívanie ľudských práv na geopolitické a ekonomické ciele; odmieta akékoľvek medzinárodné opatrenie, ktoré porušuje ciele a zásady Charty Organizácie Spojených národov vo všetkých jej aspektoch;

10. opätovne potvrdzuje, že dodržiavanie ľudských práv je základným prvkom rozvoja vzťahov medzi EÚ a Iránom; vyzýva na vyslanie delegácie Parlamentu do Teheránu, aby tlmočila obavy v súvislosti s nedávnymi udalosťami a diskutovala o vzájomných obavách;

11.  vyzýva na vyvinutie úsilia o regionálne zmierenie a dialóg, kontrolu zbraní a odzbrojenie;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Iránu, Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0019.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2019)0204.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0525.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0231.

[5] Ú. v. EÚ C 408, 30.11.2017, s. 39.

[6] Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.

[7] Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 86.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia