<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 124kWORD 42k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om harmonisering af de direkte betalinger til landbrugere</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0034/2020

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om harmonisering af de direkte betalinger til landbrugere

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at de direkte betalinger til landbrugere i de baltiske lande er de laveste i hele EU;

B. der henviser til, at et af de grundlæggende mål for den fælles landbrugspolitik i henhold til artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard;

C. der henviser til, at landbrugerne sikrer stabilitet i landdistrikterne og bidrager til at skabe fremtiden;

D. der henviser til, at bevarelse af små bedrifter og familiebedrifter er et af EU's grundlæggende mål, og at en styrkelse af middelklassen er grundlaget for et lands stabilitet;

E. der henviser til, at Finland under sit formandskab for Rådet foreslog at reducere Litauens budget med 2 mia. EUR for finansieringsperioden 2021-2027; der henviser til, at dette vil påvirke Litauens økonomi og landbrug kraftigt og yderligere belaste de litauiske landbrugeres konkurrenceevne på det indre marked;

1. opfordrer til harmonisering af de direkte betalinger til landbrugere i hele Den Europæiske Union;

2. opfordrer medlemsstaterne til at overholde artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Seneste opdatering: 23. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik