<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 124kWORD 42k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chomhchuibhiú</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0034/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chomhchuibhiú

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gurb iad na híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí sna Stáit Bhaltacha na híocaíochtaí is ísle ar fud an Aontais;

B. de bhrí, de bhua Airteagal 39 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, gur ceann de chuspóirí bunúsacha an chomhbheartais talmhaíochta é caighdeán cóir maireachtála a áirithiú don phobal talmhaíochta;

C. de bhrí go n-áirithíonn feirmeoirí cobhsaíocht na gceantar tuaithe agus go gcuidíonn siad leis an todhchaí a chruthú;

D. de bhrí go bhfuil coimeád feirmeacha beaga agus feirmeacha teaghlaigh ar cheann de chuspóirí bunúsacha AE; de bhrí go ráthaítear cobhsaíocht sa stát le neartú na meánaicme;

E. de bhrí gur mhol an Fhionlainn, le linn a huachtaránachta ar an gComhairle, laghdú EUR 2 billiún a dhéanamh ar bhuiséad na Liotuáine don tréimhse airgeadais 2021-2027. I gcás mar sin, dhéanfaí damáiste suntasach do gheilleagar agus do thalmhaíocht na Liotuáine agus chuirfí brú breise ar iomaíochas fheirmeoirí na Liotuáine sa Mhargadh Eorpach Aonair;

1. ag iarraidh go ndéanfaí íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chomhchuibhiú ar fud an Aontais Eorpaigh;

2. á iarraidh ar na Ballstáit Airteagal 39 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh.

An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais