<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 140kWORD 41k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par lauksaimniekiem paredzēto tiešo maksājumu saskaņošanu</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0034/2020

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniekiem paredzēto tiešo maksājumu saskaņošanu

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā tiešie maksājumi lauksaimniekiem Baltijas valstīs ir viszemākie visā Eiropas Savienībā;

B. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 39. pantu viens no kopējās lauksaimniecības politikas pamatmērķiem ir nodrošināt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem;

C. tā kā lauksaimnieki nodrošina lauku apvidu stabilitāti un palīdz veidot nākotni;

D. tā kā mazo lauku saimniecību un ģimenes saimniecību saglabāšana ir viens no Savienības pamatmērķiem; tā kā vidusšķiras stiprināšana ir pamats valsts stabilitātei;

E. tā kā Somija savā Padomes prezidentūras laikā ierosināja samazināt Lietuvai paredzēto budžetu par EUR 2 miljardiem finansēšanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam; tā kā šāds pasākums būtu smags trieciens Lietuvas ekonomikai un lauksaimniecībai un vēl vairāk kaitētu Lietuvas lauksaimnieku konkurētspējai vienotajā Eiropas tirgū,

1. prasa saskaņot lauksaimniekiem paredzētos tiešos maksājumus visā Eiropas Savienībā;

2. prasa, lai dalībvalstis ievēro Līguma par Eiropas Savienības darbību 39. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika