<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 133kWORD 42k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie wyrównania poziomu płatności bezpośrednich dla rolników</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0034/2020

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyrównania poziomu płatności bezpośrednich dla rolników

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że płatności bezpośrednie dla rolników w państwach bałtyckich są najniższe w Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jednym z podstawowych celów wspólnej polityki rolnej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej;

C. mając na uwadze, że rolnicy zapewniają stabilność obszarów wiejskich i pomagają budować przyszłość;

D. mając na uwadze, że zachowanie małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rodzinnych jest jednym z podstawowych celów UE; mając na uwadze, że umocnienie klasy średniej stanowi fundament stabilności kraju;

E. mając na uwadze, że podczas swojej prezydencji w Radzie Finlandia zaproponowała zmniejszenie o 2 mld EUR kwoty przeznaczonej dla Litwy na okres finansowania 2021–2027; mając na uwadze, że takie podejście wpłynęłoby bardzo niekorzystnie na gospodarkę i rolnictwo na Litwie i zmniejszyłoby jeszcze bardziej konkurencyjność litewskich rolników na jednolitym rynku europejskim;

1. domaga się wyrównania poziomu płatności bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej;

2. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności