<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 128kWORD 42k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la armonizarea plăților directe către fermieri</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0034/2020

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la armonizarea plăților directe către fermieri

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât plățile directe către fermierii din statele baltice sunt cele mai scăzute din UE;

B. întrucât, în conformitate cu articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, unul dintre obiectivele fundamentale ale politicii agricole comune este de a asigura un nivel de viață echitabil pentru populația agricolă;

C. întrucât fermierii asigură stabilitatea zonelor rurale și contribuie la construirea viitorului;

D. întrucât menținerea fermelor mici și a fermelor familiale este unul dintre obiectivele fundamentale ale UE; întrucât consolidarea clasei de mijloc este fundamentul stabilității unei țări;

E. întrucât Finlanda, în cursul președinției sale a Consiliului, a propus reducerea bugetului pentru Lituania cu 2 miliarde EUR pentru perioada de finanțare 2021-2027; întrucât acest lucru ar avea un impact dur asupra economiei și agriculturii Lituaniei și ar afecta și mai mult competitivitatea fermierilor lituanieni pe piața unică europeană,

1. solicită armonizarea plăților directe către fermierii din întreaga Uniune Europeană;

2. solicită statelor membre să respecte articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate