Förfarande : 2020/2512(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0039/2020

Ingivna texter :

B9-0039/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.1

Antagna texter :

P9_TA(2020)0001

<Date>{09/01/2020}9.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0039/2020</NoDocSe>
PDF 126kWORD 45k

<TitreType>FÖRSLAG TILL BESLUT</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 206 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om de ständiga utskottens sammansättning</Titre>

<DocRef>(2020/2512(RSO))</DocRef>


<Commission>Talmanskonferensen</Commission>


B9‑0039/2020

Europaparlamentets beslut om de ständiga utskottens sammansättning

(2020/2512(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av talmanskonferensens förslag,

 med beaktande av sitt beslut av den 15 januari 2014 om de ständiga utskottens ansvarsområden[1],

 med beaktande av artikel 206 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet beslutar att de ständiga utskotten och underutskotten ska ha följande sammansättning:

 I.  Utskottet för utrikesfrågor: 71 ledamöter.

 II. Utskottet för utveckling: 26 ledamöter.

 III. Utskottet för internationell handel: 43 ledamöter.

 IV. Budgetutskottet: 41 ledamöter.

 V. Budgetkontrollutskottet: 30 ledamöter.

 VI. Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 60 ledamöter.

 VII. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 55 ledamöter.

 VIII. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 81 ledamöter.

 IX. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi: 78 ledamöter.

 X. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 45 ledamöter.

 XI. Utskottet för transport och turism: 49 ledamöter.

 XII. Utskottet för regional utveckling: 43 ledamöter.

 XIII. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling: 48 ledamöter.

 XIV. Fiskeriutskottet: 28 ledamöter.

 XV. Utskottet för kultur och utbildning: 31 ledamöter.

 XVI. Utskottet för rättsliga frågor: 25 ledamöter.

 XVII. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 68 ledamöter.

 XVIII. Utskottet för konstitutionella frågor: 28 ledamöter.

 XIX. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 ledamöter.

 XX. Utskottet för framställningar: 35 ledamöter.

 Underutskottet för mänskliga rättigheter: 30 ledamöter.

 Underutskottet för säkerhet och försvar: 30 ledamöter.

2. Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 30 juni 2019 om utskottspresidiernas sammansättning, att ett utskottspresidium får omfatta upp till fyra vice ordförande.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

 

[1] EUT C 482, 23.12.2016, s. 160.

Senaste uppdatering: 13 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy