Διαδικασία : 2019/2956(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0043/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0043/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0005

<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0043/2020</NoDocSe>
PDF 247kWORD 75k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fredrick Federley</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2020

B9‑0043/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

(2019/2956(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773), καθώς και την εις βάθος ανάλυση προς υποστήριξή της,

 έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020 και τη μετά το 2050 θεώρησή της,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο, και τη Συμφωνία του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές το 2020» (SOER 2020)», που δημοσιεύτηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», την 5η έκθεση αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον του 2019 σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Gap Report), που δημοσιεύτηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), της 31ης Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη τις Παγκόσμιες Προοπτικές για τους Πόρους το 2019, από τη διεθνή επιτροπή φυσικών πόρων του προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον,

 έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες αποδείξεις περί των δραματικών συνεπειών της περιβαλλοντικής ρύπανσης για την ανθρώπινη υγεία, π.χ. τα στοιχεία της EUROSTAT για τους θανάτους που συνδέονται με καρκίνο των πνευμόνων (1,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες κάθε χρόνο),

 έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2020 (COP26), καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDCs), σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τη 15η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το μετά το 2020 παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διάσκεψη του 2019 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Μαδρίτη της Ισπανίας (COP 25)[3],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει θερμά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»· συμμερίζεται τη δέσμευση της Επιτροπής να μετατραπεί η ΕΕ έως το έτος 2050 σε μια πιο υγιή, βιώσιμη, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, όπου η οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση πόρων και από τη δημιουργία αποβλήτων· ζητεί, η αναγκαία μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία να έχει γίνει, το αργότερο έως το έτος 2050, μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας (success story)·

2. υπογραμμίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για νέα οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· αντιλαμβάνεται την Πράσινη Συμφωνία ως ένα καταλύτη για την κοινωνιακή μετάβαση με βασικούς στόχους την κλιματική ουδετερότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού μας κεφαλαίου, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, και την υγεία και ποιότητα ζωής για τους πολίτες μας, σε συνδυασμό με μια ευημερούσα, δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία που θα λειτουργεί για όλους, σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης· εκτιμά πως η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες και διαγενεακή δικαιοσύνη·

3. εκτιμά πως η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και να αποσκοπεί στην προστασία και την ευεξία των πολιτών απέναντι σε περιβαλλοντογενείς κινδύνους και επιπτώσεις· εκτιμά πως η υλοποίηση των ΣΒΑ θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ενωσιακής διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

4. εκτιμά πως η έρευνα και η καινοτομία, όπως και η ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών, είναι σημαντικές για την προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα, για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και για το «πρασίνισμα» της οικονομίας· ζητεί χρηματοδοτική υποστήριξη, όποτε αυτή είναι απαραίτητη για τη βασική επιστημονική έρευνα· ζητεί αγορακεντρικά κίνητρα και στήριξη των επενδύσεων σε βιώσιμες πρωτοποριακές τεχνολογίες, σαν βοήθεια για να γίνει η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης και παγκόσμιος παράγων στον καθορισμό προτύπων·

5. υπογραμμίζει ότι, για να έχει επιτύχει η Ένωση τις μηδενικές εκπομπές το αργότερο έως το έτος 2050, πρέπει να κινητοποιηθούν ουσιαστικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας· εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές βεβαιότητα και κανονιστική προβλεψιμότητα, όπως και ένα επαρκές χρηματοδοτικό πλαίσιο, πόρους και κίνητρα, για μια επιτυχή πράσινη μετάβαση καθοδηγούμενη από την αγορά· εκτιμά πως τούτο πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να ενθαρρύνει τις δαπάνες και τις επενδύσεις σε μια διαδικασία μετάβασης που θα περιλαμβάνει και μεταβατικές τεχνολογίες που μπορούν σταδιακά να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕ·

6. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει χρήση των πλήρων νομοθετικών εξουσιών του για να εξετάζει και να τροποποιεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές στηρίζουν όλους τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το κλίμα, το περιβάλλον και την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, την προστασία της ενιαίας αγοράς και την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη·

Για μια μεγαλύτερη κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ ενόψει του 2030 και του 2050

7. χαιρετίζει την εξαγγελθείσα για τον Μάρτιο 2020 πρόταση περί ευρωπαϊκού «νόμου για το κλίμα»· εκτιμά πως μια υποχρεωτική δέσμευση της ΕΕ ότι θα έχει επιτύχει μηδενικές εκπομπές το αργότερο έως το 2050 θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την κινητοποίηση των αναγκαίων για τη μετάβαση πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δυνάμεων· εκτιμά πως ο «νόμος για το κλίμα» πρέπει επίσης να προβλέπει ένα ειδικό σκέλος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, απαιτώντας πιο συγκεκριμένα από όλα τα κράτη μέλη την έγκριση σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

8. εκτιμά πως ο «νόμος για το κλίμα», για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να αποτελεί αυτοτελές νομοθέτημα και να περιλαμβάνει ενδιάμεσους ενωσιακούς στόχους για το 2030 και το 2050, όπως και ένα δυνατό πλαίσιο διακυβέρνησης· εκτιμά πως ο «νόμος για το κλίμα» πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και να απηχεί τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, με σκοπό τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου, και ότι θα πρέπει να επικαιροποιείται, ώστε να απηχεί τις εξελίξεις στο νομικό πλαισίου της ΕΕ και τον κύκλου αναθεώρησης της Συμφωνίας του Παρισιού·

9. υπογραμμίζει έντονα πως η μετάβαση είναι μια κοινή προσπάθεια όλων των κρατών μελών και ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να συμβάλλει στην υλοποίηση της κλιματικής ουδετερότητας εντός της ΕΕ έως το 2050· αναγνωρίζει πως η πορεία για την απεξάρτηση από τον άνθρακα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κατά τρόπο δίκαιο και αποδοτικό, δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης και διαφορετικούς πόρους και ότι κάποιες κινούνται ταχύτερα από ό,τι άλλες, όμως η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να μετατραπεί σε οικονομική και κοινωνική ευκαιρία για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης·

10. ζητεί αύξηση του κλιματικού στόχου της ΕΕ για το 2030 στην κατά 55 % μείωση των εγχώριων ενωσιακού επιπέδου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση προς τον σκοπό αυτό, ώστε να μπορέσει η ΕΕ πολύ πριν από την COP26 να εγκρίνει τον στόχο αυτό ως δική της επικαιροποιημένη NDC (εθνικά καθορισμένη συνεισφορά)· ζητεί ακόμη να ενσωματωθεί ο στόχος αυτός στον ευρωπαϊκό «νόμο για το κλίμα»·

11. εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να παίξει ενεργό ρόλο και να δείξει ισχυρή ηγετική στάση στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την COP26 όπου τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να θέσουν τις συλλογικές κλιματικές δεσμεύσεις απηχώντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας· εκτιμά βάσει των ανωτέρω πως η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει μια ενισχυμένη NDC όσο το δυνατόν συντομότερα εντός του 2020, ώστε να ενθαρρύνει και άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, και ειδικότερα τους σημαντικότερους παραγωγούς εκπομπών, να πράξουν ομοίως· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη συμφωνίας για μια ενισχυμένη NDC πριν από την προγραμματισμένη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας του Σεπτεμβρίου, όπως και πριν από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής·

12. τονίζει πως όλοι οι τομείς οφείλουν να συμβάλλουν μειώνοντας τις εκπομπές τους· τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης μέχρι τον Ιούνιο 2021 όλων των συναφών νομοθετικών μέτρων της ΕΕ στο πεδίο του κλίματος και της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα φορτηγά, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες κλιματικές φιλοδοξίες· επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής επ’ αυτού· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει επίσης το πρόσθετο δυναμικό της υπόλοιπης υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign), η νομοθεσία για τα απόβλητα και τα οικονομικής φύσης μέτρα της κυκλικής οικονομίας, που μπορεί να συμβάλει στην κλιματική δράση·

13. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα πρέπει να είναι βιώσιμη, ειδικά κατά την ανάλυση των κύκλων του άνθρακα σε διαφορετικές καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα, και να αφήνει τον κατάλληλο χώρο για ανάπτυξη σε τομείς διασυνδεόμενους με τις καταβόθρες, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται περισσότερο από άποψη κλιματικών ωφελειών και να διατηρούνται ή και να ενισχύονται με τον καιρό·

14. τονίζει την ανάγκη να θεμελιώνονται οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις περί υλοποίησης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου κλιματικής φιλοδοξίας σε συνολικές εκτιμήσεις επιπτώσεων που θα εντοπίζουν τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα των διαφόρων επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ανάγκης αποφυγής διαρροών άνθρακα, των συνεπειών για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των επιπτώσεων στην απασχόληση, και των επιπτώσεων στην μακροπρόθεσμη επενδυτική βεβαιότητα, παράλληλα με τη διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής με τους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου·

15. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εργαστεί για έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που θα μειώνει τον κίνδυνο διαρροών άνθρακα σε περίπτωση συνεχιζόμενης ανισομέρειας παγκοσμίως των επιπέδων κλιματικής φιλοδοξίας· αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανισμού ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για μια ανταγωνιστική ενωσιακή οικονομία απεξαρτημένη από τον άνθρακα· εκτιμά πως ο μελλοντικός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να σέβεται τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, να διασφαλίζει ισότιμους όρους και να τηρεί τους κανόνες του ΠΟΕ· εκτιμά ακόμη πως ο μηχανισμός θα πρέπει να διατηρεί τα οικονομικά κίνητρα, για μια επιτυχή πράσινη μετάβαση και υπέρ των κλιματικών πρωτοπόρων, και να στηρίζει την αγορά προϊόντων χαμηλού βαθμού άνθρακα εντός της ΕΕ, ενώ θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει μια αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα μέσα στην ΕΕ και ταυτόχρονα να προωθεί την τιμολόγηση του άνθρακα και στις άλλες περιοχές του πλανήτη· υπογραμμίζει πως ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με το ενωσιακό σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)· εκτιμά πως ο μηχανισμός θα πρέπει να συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και ότι θα μπορούσε να καθιερωθεί σταδιακά σε επιλεγμένους τομείς, αποφεύγοντας κάθε περιττό πρόσθετο διοικητικό κόστος, ειδικά για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή, προτού υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση, να μελετήσει όλες τις διαφορετικές μορφές που η διασυνοριακή προσαρμογή άνθρακα μπορεί να έχει και να πραγματοποιήσει μια πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων για όλες τις πιθανές επιλογές, μαζί με την προγραμματισμένη νομοθετική επανεξέταση του ETS έως τον Ιούνιο του 2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τροφοδοτούν τα έσοδα του μηχανισμού τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ίδιοι πόροι και να αφιερώνονται σε κλιματικά μέτρα, ενώ μέρος των εσόδων θα μπορούσε επίσης να αποδίδεται στα κράτη μέλη·

16. επικροτεί τη σχεδιαζόμενη πρόταση περί αναθεώρησης της οδηγίας περί φορολόγησης της ενέργειας, και συμφωνεί πως η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» μέσω ελάχιστων επιπέδων τιμολόγησης του άνθρακα και ταυτόχρονα να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε θέματα φορολογικής πολιτικής και να μην παρεμβαίνει σε αυτές·

17. χαιρετίζει τη νέα και πιο φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· τονίζει την ανάγκη να κινητοποιηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και ζητεί μια αληθινή συνοχή στην πολιτική δαπανών της ΕΕ, ώστε η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα να γίνουν τα βασικά κριτήρια της ενωσιακής χρηματοδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των ενωσιακών κονδυλίων, για την οικοδόμηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων και των υποδομών· εκτιμά ταυτόχρονα πως η πρόληψη των καταστροφών, η ετοιμότητα και η απόκριση πρέπει να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης, με επαρκείς πόρους· ζητεί μια ουσιαστική και επαρκή κατανομή κονδυλίων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και μια συνένωση πόρων για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, λόγω των αυξανόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε·

18. τονίζει τον ρόλο των Ευρωπαίων πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων –συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ– και της βιομηχανίας στην αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης, επιχειρηματικών μοντέλων και μεθόδων παραγωγής· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή στην εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού κλιματικού συμφώνου και εκτιμά πως αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα δώσει στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες την ισχύ να χαράξουν μεταβατικές πολιτικές, να οικοδομήσουν συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές ανά την ΕΕ· χαιρετίζει τις εκστρατείες εθελοντικών δεσμεύσεων, όμως τονίζει πως αυτές πρέπει πάντα να υλοποιούνται μέσα από πραγματικές δράσεις·

Παροχή καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας

19. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· εκτιμά πως η συνεπής και πλήρης υλοποίηση της πρόσφατα εγκριθείσας δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» είναι ένα βασικό πρώτο βήμα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης· τονίζει ταυτόχρονα ότι η Ένωση θα πρέπει να θέσει επειγόντως υψηλότερους στόχους στην ανανεώσιμη ενέργεια και στην ενεργειακή απόδοση, σε πλήρη συμφωνία με την αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση»· υπογραμμίζει ότι στην προσπάθεια επίτευξης αυτών των δηλωμένων κλιματικών στόχων είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί στην Ευρώπη μια εύρυθμη, πλήρως ενοποιημένη ενεργειακή αγορά· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι χρειάζεται ένας καταλλήλως χρηματοδοτούμενος Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που θα ενισχύσει και θα αυξήσει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και θα εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική, πελατοκεντρική, ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις ενωσιακή ενεργειακή αγορά·

20. καλεί την Επιτροπή να παρέχει τεχνική υποστήριξη και συμβουλές στα κράτη μέλη, όπου χρειαστεί, εν όψει της εκ μέρους τους αναθεώρησης των εθνικών ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως αυτές ορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού· τονίζει την ανάγκη για μια ταχεία σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων άνθρακα και ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ και χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας και των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια·

21. ανησυχεί εντονότατα για την επιβράδυνση του ρυθμού επέκτασης του συνολικού μεριδίου αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ· χαιρετίζει επομένως την εξαγγελία περί στρατηγικής για υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα ορίσει τον οδικό χάρτη για μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, και εκτιμά πως η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να αναθεωρηθεί· εκτιμά πως οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να ενισχύουν ειδικά την καινοτομία και την ανάπτυξη της αποθήκευσης βιώσιμης ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές και του καθαρού υδρογόνου, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το θέμα των διαρροών μεθανίου, ενώ θα πρέπει να είναι ανοικτές και σε κάθε τεχνολογία ικανή να συμβάλει βιώσιμα στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ·

22. χαιρετίζει την δήλωση ότι η Επιτροπή πρόκειται στα μέσα του 2020 να προτείνει μέτρα για την έξυπνη ενσωμάτωση, και υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και στην επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

23. χαιρετίζει το εξαγγελθέν νέο κύμα ανακαίνισης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όπως π.χ. σχολείων και νοσοκομείων, και υπογραμμίζει ότι ο τομέας των κτιρίων κρύβει μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και δυνατότητες επιτόπου παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, κάτι που μπορεί να δώσει ώθηση στην απασχόληση και να βοηθήσει στην επέκταση των ΜΜΕ· εκτιμά πως ένα έξυπνο και μελλοντοστραφές νομοθετικό πλαίσιο είναι σημαντικό προκειμένου να προσφέρει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο στις επιχειρήσεις του τομέα και ως εκ τούτου επικροτεί την αναθεώρηση του κανονισμού περί δομικών προϊόντων· ζητεί την αυστηρή υλοποίηση της υποχρέωσης των κρατών μελών να ανακαινίσουν τα δημόσια κτίρια σε συμφωνία με την οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης·

24. λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να εξετάσει την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά τρόπο που να καλύπτει και τις εκπομπές από κτίρια και οδικές μεταφορές· εκτιμά πως η απευθείας υπαγωγή των εκπομπών αυτών στο εν λόγω σύστημα δεν είναι εφικτή· εκτιμά πως το προτεινόμενο μέτρο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση καθώς και μια εκτίμηση επιπτώσεων· υπογραμμίζει έντονα πως ένα τέτοιο σύστημα τιμολόγησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ή να αποδυναμώσει υφιστάμενα ή μελλοντικά μέτρα ή πρότυπα, όπως π.χ. τα πρότυπα CO2 για τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα σπίτια ή τον κανονισμό για την κλιματική δράση αλλά, σε περίπτωση που εφαρμοστεί, θα πρέπει να συμπληρώνει την υφιστάμενη νομοθεσία, για να αναβαθμίζει τις ενωσιακές κλιματικές φιλοδοξίες μέσω αγορακεντρικών και τεχνολογικά ανοικτών μέτρων που να προσφέρουν κίνητρα για καινοτομίες·

Κινητοποίηση της βιομηχανίας υπέρ μιας καθαρής και κυκλικής οικονομίας

25. θεωρεί ότι η μετάβαση, μέχρι το έτος 2050, σε μια ενωσιακή βιομηχανική βάση απεξαρτημένη από τον άνθρακα, άκρως αποδοτική ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων και ανταγωνιστική, είναι μια κεντρικής σπουδαιότητας πρόκληση αλλά και ευκαιρία, και χαιρετίζει τη δήλωση ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Μάρτιο 2020 μια νέα βιομηχανική στρατηγική και μια νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η κλιματική πολιτική ενισχύουν η μια την άλλη και ότι η δημιουργία μιας καινοτόμου και κλιματικά ουδέτερης βιομηχανίας θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα υπαγωγής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στην οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (IED)·

26. υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική και η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει να ορίζουν σαφείς οδικούς χάρτες για την προσφορά μιας συνολικής δέσμης κινήτρων υπέρ της καινοτομίας και της ανάπτυξης πρωτοποριακών τεχνολογιών, όπως και υπέρ της εξάλειψης όλων των κανονιστικών φραγμών· εκτιμά πως οι ανωτέρω στρατηγικές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ειδικότερα τις προκλήσεις των ενεργοβόρων τομέων, να είναι αγοραστρεφείς και ανοικτές σε διάφορες τεχνολογικές λύσεις, συνεκτιμώντας παράλληλα τους περιορισμούς και τις ανάγκες των ΜΜΕ· εκτιμά πως η ενωσιακή στήριξη στους πρωτοπόρους σε θέματα κλίματος και φυσικών πόρων θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα και μοντέλα, ώστε μέχρι το 2050 να έχει επιτευχθεί το ουδέτερο ανθρακικό ισοζύγιο· υπογραμμίζει ότι, για να γίνει η βαριά βιομηχανία κλιματικά ουδέτερη, της είναι απαραίτητη η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS)·

27. επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, που θα αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της ενωσιακής παραγωγής και κατανάλωσης από άποψη περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ισχυρά κίνητρα για καινοτομίες, βιώσιμες επιχειρήσεις και αγορές αφιερωμένες σε προϊόντα κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη των αποβλήτων· τονίζει τις μεγάλες συνέργειες μεταξύ κλιματικής δράσης και κυκλικής οικονομίας, ειδικότερα στους ενεργοβόρους και με ένταση άνθρακα κλάδους·

28. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στόχους για τη χωριστή συλλογή, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως και άλλες ειδικές δράσεις, όπως π.χ. την επέκταση της ευθύνης του παραγωγού, σε τομείς προτεραιότητας όπως των εμπορικών αποβλήτων, των κλωστοϋφαντουργικών, των πλαστικών, των ηλεκτρονικών, της οικοδομής και των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μέτρα στήριξης της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών στην Ευρώπη, μαζί και κοινά ποιοτικά πρότυπα και υποχρεωτικούς στόχους για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε τομείς προτεραιότητας, όποτε είναι εφικτό· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης κύκλων ζωής μη τοξικών υλικών μέσω της σταδιακής εξάλειψης των τοξικών ουσιών που είναι ικανές να προκαλέσουν έκθεση ανθρώπων και περιβάλλοντος, και ειδικότερα όταν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως και μέσω της προαγωγής της έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή καθαρότερων προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα για τα εισαγόμενα προϊόντα που περιέχουν ουσίες ή συστατικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και που δεν θα πρέπει να επανεισέρχονται στην αγορά της ΕΕ μέσα σε καταναλωτικά αγαθά μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης·

29. στηρίζει τα μέτρα υπέρ των βιώσιμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου του οικολογικού σχεδιασμού (ecodesign) μέσω νομοθετημάτων που θα απαιτούν προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα, και με ένα ισχυρό πρόγραμμα εργασίας οικολογικού σχεδιασμού από το 2020 και εξής, που θα περιλαμβάνει τα smartphones και λοιπό νέο εξοπλισμό ΤΠ· ζητεί νομοθετικές προτάσεις που θα απαγορεύουν την προσχεδιασμένη απαρχαίωση των προϊόντων· υιοθετεί τα σχέδια της Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις που θα εξασφαλίζουν μια αξιακή αλυσίδα για ασφαλείς, κυκλικές και βιώσιμες μπαταρίες κάθε τύπου και αναμένει ότι η πρόταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μέτρα για οικολογικό σχεδιασμό, στόχους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη προμήθεια υλικών·

30. καλεί την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τα ενωσιακά μέτρα κατά της ρύπανσης από πλαστικά, ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ζητεί ευρύτερες απαγορεύσεις στα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης όποτε υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές· στηρίζει την ανάπτυξη νομοθεσίας για την χρήση περιττών συσκευασιών και για την απαγόρευση, στην αγορά της ΕΕ το αργότερο έως το 2030, κάθε συσκευασίας που δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμη ή ανακυκλώσιμη κατά τρόπο οικονομικά βιώσιμο, χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των τροφίμων· ζητεί μέτρα που να προάγουν τον διασυνοριακό συντονισμό των συστημάτων επιστροφής κενών συσκευασιών· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των μικροπλαστικών με ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων και με την υλοποίηση της προγραμματισμένης σταδιακής απαγόρευσης της εσκεμμένης προσθήκης μικροπλαστικών, αλλά και μέσω νέων μέτρων κατά της ακούσιας ελευθέρωσης πλαστικών από κλωστοϋφαντουργικά για παράδειγμα ή από λάστιχα οχημάτων και πλαστικά συσσωματώματα (pellets)·

31. ζητεί μια ενωσιακή πράσινη ενιαία αγορά που θα προωθήσει τη ζήτηση βιώσιμων προϊόντων χάρη σε ειδικές διατάξεις όπως την επέκταση της χρήσης πράσινων δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, τη δημιουργία ενός «μηχανισμού ελέγχου πράσινων δημοσίων συμβάσεων», που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των μεγάλων δημόσιων έργων υποδομών μέσα από την αξιοποίηση του ήδη υφιστάμενου μηχανισμού εθελοντικής ex ante (εκ των προτέρων) αξιολόγησης των μεγάλων έργων υποδομών· ζητεί περαιτέρω τη δημιουργία, σε όλα τα συναφή ενωσιακά μέσα, ενός συστήματος χρηματοπιστωτικής εγγύησης που θα βοηθά τους δημόσιους φορείς που είναι σε ρόλο αγοραστή να καλύπτουν τους οικονομικούς κινδύνους από την προμήθεια άκρως καινοτόμων βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών·

32. εκτιμά πως ο χειραφετημένος και καλά ενημερωμένος καταναλωτής θα έχει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και ζητεί μέτρα για να λαμβάνει ο καταναλωτής διαφανείς, συγκρίσιμες και εναρμονισμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των προϊόντων, βάσει έγκυρων στοιχείων και επιστημονικών αποδείξεων, ως βοήθεια για να κάνει υγιέστερες και πιο βιώσιμες επιλογές και να ενημερώνεται για τη διάρκεια ζωής και τις δυνατότητες επισκευής των προϊόντων καθώς και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διαθέτει ο καταναλωτής αποτελεσματικά, ευκόλως κατανοητά και εκτελεστά μέσα προσφυγής που να συνεκτιμούν την πτυχή της βιωσιμότητας και να δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση ή επισκευή και όχι στην απόρριψη των προϊόντων που δεν λειτουργούν σωστά·

33. εκτιμά πως τα ανανεώσιμα υλικά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, και τονίζει ότι είναι ανάγκη να τονωθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιοοικονομίας όπου τα υλικά μεγάλης περιεκτικότητας σε ορυκτά καύσιμα θα αντικατασταθούν από ανανεώσιμα υλικά οργανικής προέλευσης π.χ. στα κτίρια, στα κλωστοϋφαντουργικά, στα χημικά προϊόντα, στις συσκευασίες, στη ναυπηγική και στην παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο βιώσιμο και με τήρηση των οικολογικών ορίων· αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση με τον καιρό μιας βιώσιμα συντηρούμενης ή μιας ενισχυμένης καταβόθρας διοξειδίου του άνθρακα απαιτεί περιθώρια για μια βραχυπρόθεσμη διαχείριση της καταβόθρας, κάτι που θα συνεπιφέρει διακυμάνσεις στην καταβόθρα· τονίζει τις δυνατότητες της βιοοικονομίας ως προς τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, και ως προς την τόνωση της καινοτομίας· ζητεί να προσφερθεί στήριξη στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των βιώσιμων βιοοικονομικών λύσεων που επίσης προστατεύουν τη μοναδική βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· ζητεί ως εκ τούτου την αποτελεσματική υλοποίηση της ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοοικονομία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

34. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην προώθηση της πράσινης μετάβασης, μέσα ειδικότερα από τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης πόρων, της ενεργειακής απόδοσης, της διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιχνηλάτησης χημικών και ουσιών, της μείωσης των εκπομπών και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης· τονίζει τα κλιματικά οφέλη της πλήρους ψηφιοποίησης των δικτύων μεταφοράς και διανομής και των κόμβων εμπορίας ενέργειας, καθώς και των προγραμμάτων ανταπόκρισης στη ζήτηση των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω έξυπνων εφαρμογών·

35. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει στρατηγικές υλοποίησης και χρηματοδότησης των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών· ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών των Διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες της ανάπτυξης και υλοποίησης έξυπνων δικτύων σε όλα τα επίπεδα διανομής ηλεκτρικού (σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και τοπικό), για την παροχή ενός προστατευμένου, ασφαλούς, βιώσιμου και αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού, και για τον μη εγκλωβισμό σε επενδύσεις με μεγάλη ένταση άνθρακα· τονίζει παράλληλα ότι θα πρέπει η Επιτροπή να καταρτίσει μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση του αυξανόμενου περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ψηφιακής τεχνολογίας, μεριμνώντας ταυτόχρονα ώστε οι σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις να μη συνεπάγονται περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση· εκτιμά πως οποιαδήποτε ενωσιακή στρατηγική για μια ενιαία αγορά δεδομένων θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους και να εντοπίσει τα βασικά εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών· συνιστά να αναπτύσσονται οι ψηφιακές τεχνολογίες παράλληλα με προγράμματα κατάρτισης για χρήστες και επαγγελματίες·

Επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

36. χαιρετίζει την προσεχή Στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία που θα διατηρήσει και ένα υψηλό επίπεδο μεταφορικής συνδεσιμότητας για τους Ευρωπαίους πολίτες και την ανταγωνιστικότητα των ενωσιακού τομέα των μεταφορών, όπως και τη συμβολή του στην ενωσιακή οικονομία και απασχόληση·

37. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να μειωθούν οι εκπομπές· εκτιμά εντούτοις πως η πολυτροπικότητα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μόνο με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εξελίξει περαιτέρω τον τρέχοντα δείκτη αεροπορικής συνδεσιμότητας σε δείκτη πολυτροπικής συνδεσιμότητας που θα περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών ως έναν σημαντικό παράγοντα· υπογραμμίζει ακόμη ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών·

38. καλεί την ΕΕ να στηρίξει ενεργά την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία στον μετασχηματισμό της, μεταξύ άλλων και με πρόσβαση σε χρηματοδότηση ερευνών και σε χρηματοπιστωτικά μέτρα υπέρ της αναδιάρθρωσης της παραγωγής, βοηθώντας παράλληλα τον κλάδο να παραμείνει στην Ευρώπη·

39. ζητεί μια ταχεία και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα μεταρρύθμιση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, την αναθεώρηση του ενωσιακού σιδηροδρομικού δικτύου εμπορευματικών μεταφορών, και την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Galileo· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για την αύξηση της διασύνδεσης οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών που θα οδηγήσει σε γνήσια αλλαγή τρόπου μεταφοράς· ζητεί να ενισχυθούν και να στηριχθούν οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα των ενωσιακών σιδηροδρομικών δικτύων, ώστε να γίνει δυνατή σε όλη την ΕΕ η ίση πρόσβαση στις δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές·

40. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής περί ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και λύσεων τύπου «κινητικότητα ως υπηρεσία», ειδικά σε αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέων αναδυόμενων και καινοτόμων συστημάτων κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να δεχθεί τη συμμετοχή των πόλεων, με την ιδιαίτερη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία τους, στη συζήτηση για την υλοποίηση των μελλοντικών πολιτικών κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

41. εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» με δίκαιο τρόπο σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και να δώσει κίνητρα για καθαρότερες μορφές μεταφοράς· εκτιμά πως τα έσοδα από φόρους και τέλη που βαρύνουν τις μεταφορές θα πρέπει να προορίζονται ως βοήθεια προς τον κλάδο κατά τη μετάβασή του, ώστε τα έσοδα αυτά να γίνουν κοινωνικώς πιο αποδεκτά·

42. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον ναυτιλιακό κλάδο στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)· εκτιμά πως η υπαγωγή του στο σύστημα πρέπει να στηριχθεί σε μια εκτίμηση επιπτώσεων που επίσης θα καλύπτει την ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών φορέων και επιχειρήσεων και τις δυνατές αλλαγές τρόπου μεταφοράς· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για τις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στον ναυτιλιακό τομέα τόσο διεθνώς όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ κάθε νέο ενωσιακό μέτρο θα πρέπει να μην υπονομεύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των πλοίων σημαίας ΕΕ· εκτιμά πως τα μέτρα της ΕΕ θα πρέπει να συνεκτιμούν κάθε μελλοντικό παγκόσμιο δεσμευτικό μέτρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO/ΔΝΟ) και να αποφεύγουν τη δημιουργία επικαλυπτόμενων κανονισμών για τον κλάδο· εκτιμά πως τα ενωσιακά και τα διεθνή μέτρα θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους·

43. στηρίζει τα προταθέντα μέτρα περί μείωσης των εκπομπών του αεροπορικού κλάδου και περί ενίσχυσης του ενωσιακού συστήματος εμπορίας εκπομπών (EU ETS) σε συμφωνία με τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, καθώς και περί μείωσης της δωρεάν κατανομής επιδοτήσεων στις αεροπορικές εταιρείες· καλεί παράλληλα την ΕΕ να συμμετέχει στην ανάπτυξη του συστήματος του αντιστάθμισης και μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA) και στην αυστηροποίηση των διατάξεών του· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη για επείγουσες επενδύσεις στην έρευνα σε θέματα νέων τεχνολογιών για την απεξάρτηση της ναυτιλίας και της αεροπορίας από τον άνθρακα, και στην ανάπτυξη πλοίων μηδενικών εκπομπών και πράσινων επιδόσεων στη βάση οικολογικών εξαρτημάτων, καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού, και τεχνολογιών πρόωσης·

44. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για συντονισμένα μέτρα φορολόγησης των αεροπορικών εταιρειών στα κράτη μέλη, ώστε να τεθεί τέλος στις απαρχαιωμένες φορολογικές απαλλαγές, να τεθεί σε εφαρμογή η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, και ταυτόχρονα να αποφευχθούν οι ακούσιες αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές ή κοινωνικές συνέπειες·

45. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής περί αναθεώρησης της οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και του κανονισμού ΔΕΔ-Μ· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να προωθήσει η Επιτροπή έναν μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών κατά την οργάνωση του όλου δικτύου μεταφορών, γεφυρώνοντας για παράδειγμα το σημερινό χάσμα ανάμεσα στα εθνικά προγράμματα-πλαίσια για τις μεταφορές, και εγκρίνοντας νομοθετικά μέτρα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, ώστε να διασφαλιστεί η εκ μέρους των κρατών μελών ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ εντός των συμπεφωνημένων προθεσμιών, καθώς και δίνοντας προτεραιότητα στα διασυνοριακά τμήματα και στην ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί η ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των οχημάτων και σκαφών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών· τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη των δημοσίων μεταφορών μηδενικών εκπομπών και των ποδηλατικών και πεζοπορικών υποδομών, ειδικά στις αστικές περιοχές·

46. αναμένει τις προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής περί αυστηρότερων προτύπων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τα οχήματα με κινητήρες καύσης (Euro 7), και περί αναθεωρημένων προτύπων των επιδόσεων αυτοκινήτων και φορτηγών σε εκπομπές CO2, που θα διασφαλίσουν από το 2025 και μετά τον δρόμο προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογίες αξιολόγησης του κύκλου ζωής· υπενθυμίζει το αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης ανάλυσης που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», ότι δηλαδή όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει από το 2040 και μετά να είναι μηδενικών εκπομπών στα σενάρια για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, και ζητεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής καθώς και μηχανισμούς μετάβασης που θα στηρίξουν την αλλαγή αυτή· λαμβάνει υπό σημείωση ότι θα χρειαστεί μια αναθεώρηση της οδηγίας για τις εγκρίσεις τύπου, ώστε να μπορούν τα πρωτοπόρα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα σε εθνικό επίπεδο όποτε το αποφασίσουν·

47. επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, μεταξύ άλλων με την κανονιστική ρύθμιση της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων πλοίων στα λιμάνια της ΕΕ, και με δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στα λιμάνια από ελλιμενισμένα πλοία· τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί η ανάπτυξη λιμανιών μηδενικών εκπομπών χάρη στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία περιοχών ελέγχου των εκπομπών, κατά τα προβλεπόμενα στη Διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL), και η μείωση της ταχύτητας των πλοίων, είναι αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν·

«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: σχεδιασμός ενός συστήματος τροφίμων δίκαιου, υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον

48. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να υποβάλει μια στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», για την παραγωγή μιας πιο βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των τροφίμων μέσα από την συνένωση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μαζί με τη φιλοδοξία του να διασφαλιστούν στους Ευρωπαίους φθηνά, ποιοτικά και βιώσιμα τρόφιμα, και ταυτόχρονα να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή έσοδα για τους γεωργούς και τους αλιείς και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα· επισημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν πως η προσφορά ασφαλών, υγιών και ποιοτικών τροφίμων σε όλους τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής· επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει νέους τρόπους καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών, και ειδικά των νεότερων·

49. τονίζει το δυναμικό των επενδύσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε βιώσιμες πρακτικές όπως είναι η γεωργία ακριβείας, οι βιολογικές καλλιέργειες, η αγροοικολογία, η αγροδασοπονία, η καλύτερη μεταχείριση των ζώων και η πρόληψη των ανθρώπινων και ζωικών ασθενειών, μαζί και με τη βιώσιμη δασική διαχείριση, την δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα, και τη βελτιωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία του να δοθούν κίνητρα στους γεωργούς για να στραφούν σε αυτές τις πρακτικές και σε μεθόδους που θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα με τρόπο δίκαιο, έγκαιρο και οικονομικά βιώσιμο· επισημαίνει ότι η γεωργία και η δουλειά γεωργών και φορέων όλης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων θα είναι κεντρικής σπουδαιότητας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο της υγιούς τροφής για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων όπως και των καρκίνων·

50. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τη συμβολή της μεταρρυθμισμένης κοινής γεωργικής πολιτικής (CAP/ΚΓΠ) στις δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, του κλίματος και της βιοποικιλότητας καθώς και στις παραδοσιακές γεωργικές μεθόδους, ευθυγραμμίζοντάς την με τους στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διατήρησης ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισχυρή, ανθεκτική και βιώσιμη παραγωγή γεωργικών προϊόντων· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν, στα στρατηγικά σχέδιά τους για την ΚΓΠ, την κλιματική δράση στην κορυφή των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων τους στον τομέα της γεωργίας, και καλεί την Επιτροπή να επιμένει σταθερά ως προς αυτό στις αξιολογήσεις της των στρατηγικών σχεδίων· τονίζει τη σημασία που έχει, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας, μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στοχοθετημένη προσέγγιση με μεγαλύτερη απλούστευση και διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα παραδοτέα και τους στόχους προστιθέμενης αξίας· θεωρεί απαραίτητο να βοηθηθούν οι γεωργοί να κάνουν τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένου και μέσω ανεξάρτητων υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών, και προς το σκοπό αυτό στηρίζει τον εξοπλισμό της ΚΓΠ με έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκριθεί δεόντως στις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ·

51. υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και των φιλοδοξιών για μηδενικές εκπομπές· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή ότι θα αντιμετωπίσει την πίεση που τα φυτοφάρμακα ασκούν στο περιβάλλον και την υγεία και ότι θα μειώσει σημαντικά τη χρήση και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων όπως και τη χρήση των λιπασμάτων και των αντιβιοτικών, ακόμη και μέσω νομοθετικών μέτρων· ζητεί μια ενωσιακή στρατηγική για την εξεύρεση επιστημονικά αποδεδειγμένων εναλλακτικών λύσεων αντί των επικίνδυνων προϊόντων φυτοπροστασίας· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των επικονιαστών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη και ταχεία εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) που αφορούν την εκτίμηση επικινδυνότητας των προϊόντων φυτοπροστασίας για τις μέλισσες·

52. τονίζει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλει στην κυκλική οικονομία και στην ενισχυμένη βιοποικιλότητα και να προωθήσει τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών· επικροτεί το ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα καλύπτει επίσης τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης, των πολιτικών διαστημικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών «U-space», όπως και της καινοτομίας και των επιστημονικών ανακαλύψεων που μπορούν να αποφέρουν μια σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας εντός της ΚΓΠ και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, τη χρήση πόρων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη στον κλάδο· τονίζει τον ρόλο της ενοποιημένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών και ζητεί την εφαρμογή της από όλους τους γεωργούς·

53. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση για τη μείωση της σπατάλης στα τρόφιμα· ζητεί έναν δεσμευτικό στόχο μείωσης κατά 50 % σε όλη την ΕΕ μέχρι το έτος 2030, βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας·

54. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη αξιακή αλυσίδα στον αλιευτικό τομέα («από το ψάρεμα στην κατανάλωση»)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα όλων των ιχθυηρών, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης καταγωγής για τα κονσερβοποιημένα ιχθυοπροϊόντα και την απόρριψη των προϊόντων που βλάπτουν ή υποβαθμίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον·

55. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς περιττές καθυστερήσεις μια νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων, που θα ανοίξει τον δρόμο σε ένα νόμο-πλαίσιο για την καλή μεταχείριση των ζώων·

Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

56. καλεί την ΕΕ να βελτιώσει την προστασία της φύσης μέσα από μια φιλόδοξη στρατηγική για την βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, που θα επιδιώκει την ανάσχεση και αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκόσμια, μαζί με ειδικές δράσεις για τις ευρωπαϊκές υπερπόντιες οντότητες·

57. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός φιλόδοξα εκτελεστά νομικά μέτρα για μια βελτιωμένη προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων, και αφετέρου ολοκληρωμένα μέτρα κατά των παραγόντων που προξενούν την απώλεια βιοποικιλότητας· τονίζει ότι η συνεκτική πολιτική τόσο σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο είναι κρίσιμη για μια επιτυχή πολιτική σε θέματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναδιαρθρώσουν τις αλιευτικές και γεωργικές επιδοτήσεις ώστε να δώσουν κίνητρα για περιβαλλοντικά μέτρα και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους ενωσιακούς στόχους περί βιοποικιλότητας, μαζί με ολοκληρωμένους μηχανισμούς επιβολής·

58. καλεί την Επιτροπή να εγγράψει στη στρατηγική της για την βιοποικιλότητα ως στόχο τη σταδιακή απαγόρευση των επικίνδυνων χημικών και να τον συνδέσει με την στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον·

59. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάσχεση της αποψίλωσης που είναι ενσωματωμένη σε προϊόντα πωλούμενα εντός της ΕΕ·

60. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα, φιλόδοξη ενωσιακή στρατηγική για τα δάση, που θα αναγνωρίζει δεόντως τον σημαντικό και πολύπλευρο ρόλο των ευρωπαϊκών δασών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και κατά της απώλειας της βιοποικιλότητας, συνεκτιμώντας επίσης τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές· τονίζει ότι τα δάση μπορούν να απελευθερώσουν το μέγιστο κλιματικό δυναμικό τους μέσα από την εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής στη βιώσιμη διαχείρισή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η δέσμευση άνθρακα και η ύπαρξη των καταβοθρών· υπενθυμίζει την ανάγκη για δράση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παράνομη υλοτομία στην Ευρώπη·

61. τονίζει ότι η λαθρεμπορία αγρίων ζώων και το μη βιώσιμο εμπόριο αγρίων ζώων είναι βασικοί παράγοντες για την απώλεια βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης του 2016 κατά της λαθρεμπορίας αγρίων ζώων λήγει το 2020· καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει και να αυστηροποιήσει τις διατάξεις του, να τις ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, και να μεριμνήσει για επαρκή χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους βασικό στοιχείο του αγώνα κατά των εγκλημάτων σε βάρος των αγρίων ζώων και κατά της μείωσης της βιοποικιλότητας·

Βιώσιμες θάλασσες και ωκεανοί

62. καλεί την Επιτροπή να προσδώσει στην Πράσινη Συμφωνία μια «γαλάζια» διάσταση και να ενσωματώσει πλήρως την ωκεάνια διάσταση ως βασικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας, να αναγνωρίσει πλήρως τις υπηρεσίες που οι ωκεανοί προσφέρουν στα οικοσυστήματα, αναπτύσσοντας ένα «σχέδιο δράσης για τους ωκεανούς και την υδατοκαλλιέργεια», και συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό συγκεκριμένες δράσεις που θα δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντίληψη απέναντι στα ζητήματα θαλάσσιας πολιτικής όπως οι μεταφορές, η καινοτομία και η γνώση, η βιοποικιλότητα, η γαλάζια οικονομία, οι εκπομπές και η διακυβέρνηση·

63. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (CFP/ΚΑΠ) που να αποσκοπεί στην ανασύσταση της βιομάζας των ιχθυαποθεμάτων πέρα από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, στην ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων και γλυκών νερών, και στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βάσει οικοσυστήματος που θα συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ιχθυαποθέματα και το θαλάσσιο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης·

64. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτικών πόρων και των ικανοτήτων προκειμένου να να βελτιωθούν οι γνώσεις για τη θάλασσα σε σχέση με την βιοποικιλότητα, το κλίμα και τη ρύπανση, και έτσι να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις που οι δραστηριότητες έχουν επί των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και επί της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, και να εκπονηθούν τα κατάλληλα σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της·

65. ζητεί μια πρόταση που θα θέτει ένα δεσμευτικό στόχο ως προς την επέκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών τουλάχιστον κατά 30 % σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα μέχρι το έτος 2030, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ωκεανών·

66. ζητεί μια πρόταση για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του βιώσιμου τουρισμού και της βιώσιμης βιομηχανίας·

67. τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγέτιδος στη διακυβέρνηση των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένου και ως προς την εμπορική διάσταση, μέσα από την προώθηση της έγκρισης ενός διεθνούς μηχανισμού που θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα πέρα από τις περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας και μέσω μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλιεία· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ με τίτλο «Decade of Ocean Science for Sustainable Development» (δεκαετία επιστήμης των ωκεανών για μια βιώσιμη ανάπτυξη), ώστε να συμμετέχει καλύτερα στην επιστήμη των ωκεανών και να συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη των ΣΒΑ·

Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες

68. χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης σε αέρα, νερό και έδαφος, το οποίο επίσης θα καλύπτει τη ρύπανση από την ξηρά προς το νερό και θα περιλαμβάνει ενισχυμένη παρακολούθηση·

69. τονίζει τα πολλά παράπλευρα οφέλη που μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία θα έχει από άποψη δημόσιας υγείας ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μικρότερης έκθεσης σε ρύπους, τόσο υπό μορφή μιας εν γένει ευεξίας των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας που θα οδηγεί σε καλύτερη υγεία κατά την εργασία, όσο και υπό τη μορφή εξοικονομήσεων στις δαπάνες υγείας και μικρότερων πιέσεων στα συστήματα ασφάλισης και δημόσιας υγείας·

70. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια φιλόδοξη διατομεακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την ταχεία υποκατάσταση ουσιών που είναι πηγές πολύ σοβαρών ανησυχιών καθώς και άλλων επικίνδυνων χημικών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, και να αντιμετωπίζει τις συνδυασμένες επιπτώσεις των χημικών ουσιών, ενώ θα πρέπει επίσης να στηρίζει τις ευρωπαϊκές καινοτομίες για ασφαλείς και βιώσιμες χημικές ουσίες· ζητεί καλύτερη παρακολούθηση και έρευνα στον τομέα των επικίνδυνων χημικών και φαρμάκων σε σχέση με το περιβάλλον·

71. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2020 για τη μείωση των ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά, στα παιχνίδια και στις συσκευασίες τροφίμων, για την υποκατάστασή τους με ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως και να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με στόχους και προθεσμίες για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των πολιτών σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDCs)·

72. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο προστασίας της ποιότητας του αέρα, σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), και ζητεί μια καλύτερη παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη μέλη μέσω της εφαρμογής αυστηρών και εναρμονισμένων μεθόδων μέτρησης, όπως και μια εύκολη πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις πληροφορίες·

Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης

73. στηρίζει τα σχέδια για ένα Σχέδιο Βιώσιμων Επενδύσεων, που θα βοηθήσει να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα· υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμά την εμπειρία από τα προηγούμενα προγράμματα (το «Σχέδιο Juncker») και να δίνει ειδική έμφαση στις επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τη δίκαιη μετάβαση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· χαιρετίζει τις δράσεις για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ, π.χ. μέσω της πρωτοβουλίας InvestEU·

74. χαιρετίζει ως ένα σημαντικό βήμα τη νέα πολιτική ενεργειακής δανειοδότησης και τη νέα στρατηγική κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τις οποίες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει την ανάληψη από την ΕΤΕπ του ρόλου της κλιματικής τράπεζας της Ευρώπης, που μέχρι το 2025 θα αφιερώνει το 50 % των πράξεών της στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θα τερματίσει μέσα στο 2021 τη στήριξη σε έργα ορυκτών καυσίμων και θα ευθυγραμμίσει εντός του 2020 όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· προτρέπει την ΕΤΕπ να παίξει ενεργό ρόλο στηρίζοντας έργα με επίπτωση σε πολιτικά πεδία που έχουν κρίσιμο ρόλο στη δίκαιη μετάβαση: έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες·

75. τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση· εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος και καταλλήλως χρηματοδοτούμενος μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση αυτή και την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις· εκτιμά πως ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει όχι απλώς να προωθεί την καθαρή μεταφορά κονδυλίων στις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και να βοηθάει χειροπιαστά τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στις εξαρτημένες από τα ορυκτά καύσιμα περιφέρειες να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην καθαρή οικονομία του μέλλοντος, μεταξύ άλλων και μέσω της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης, ώστε οι εργαζόμενοι να ετοιμαστούν και να αναπροσαρμοστούν εν όψει νέων προοπτικών απασχόλησης, απαιτήσεων και προσόντων· τονίζει εντούτοις ότι τα κονδύλια από μόνα τους δεν μπορούν να επιτύχουν τη μετάβαση και ότι δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των πρωτοπόρων· τονίζει με έμφαση ότι η χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης πρέπει να θέτει ως προϋπόθεση συγκεκριμένα μέτρα απεξάρτησης από τον άνθρακα σε συμφωνία με την Συμφωνία του Παρισιού, και ειδικά την σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και τον μετασχηματισμό των οικονομικών περιφερειών που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα·

76. τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά βιώσιμη και να μην οξύνει την ενεργειακή φτώχεια στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ· εκτιμά πως οι κοινότητες που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια πρέπει, μέσω της εκπαίδευσης και μέσω κινήτρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να αποκτήσουν τα αναγκαία εργαλεία για να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση·

77. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα των διαδικασιών διαχείρισης των έργων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια δίκαιη γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων ανά την ΕΕ·

78. ζητεί να οριστεί ένας δεσμευτικός στόχος δαπανών για την βιοποικιλότητα και ένας φιλόδοξος στόχος ενσωμάτωσης της κλιματικής διάστασης, που να προχωρούν πέρα από τα επίπεδα των στοχευόμενων μεριδίων δαπάνης που ορίζονται στη θέση του για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) του 2021-2027[4]·

79. ζητεί να μεριμνήσει η Επιτροπή ώστε καμία ενωσιακή δημόσια χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ενωσιακή πολιτική να μην είναι αντίθετη με τους στόχους στης Συμφωνίας του Παρισιού και με τους άλλους ενωσιακούς περιβαλλοντικούς στόχους·

80. ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει καλό συντονισμό, συνοχή και συνέπεια ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες ενωσιακές πολιτικές και τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες και οι συμπληρωματικότητες των χρηματοδοτήσεων και να μοχλευθούν οι βιώσιμες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, με σκοπό έτσι μια μεγαλύτερη βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση της χρηματοπιστωτικής στήριξης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

81. στηρίζει τη θέσπιση μιας δέσμης νέων πράσινων ιδίων πόρων σωστά στοχοθετημένων, που θα προάγουν και θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση· λαμβάνει γνώση ως εκ τούτου των σχετικών προτάσεων της Επιτροπής·

82. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επικαιροποιήσει το νέο «θεματολόγιο δεξιοτήτων» και τις «εγγυήσεις για τη νεολαία», προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα στην πράσινη οικονομία· τονίζει περαιτέρω ότι η προσαρμοστικότητα εργαζομένων και δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας έχουν κρίσιμη σημασία για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· προτρέπει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να παρέχουν γρήγορη αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επανειδίκευση, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης από θέσεις εργασίας σε παρακμάζοντες τομείς σε θέσεις εργασίας με υψηλότερη προστιθέμενη αξία σε αναδυόμενους τομείς·

83. καλεί την ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη στις δράσεις τους εκείνες που έχουν σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση αναπτύσσοντας π.χ. μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ένα διάλογο και μια σύμπραξη, δεδομένου ότι, για μια πιο πράσινη οικονομία και εν όψει των τάσεων ψηφιοποίησης, χρειάζονται επενδύσεις που θα βοηθήσουν να καλυφθεί η ζήτηση νέων αναδυόμενων δεξιοτήτων·

Κινητοποίηση της έρευνας και προώθηση της καινοτομίας

84. τονίζει ότι η παγκοσμίως κορυφαία έρευνα και καινοτομία είναι θεμελιώδης για το μέλλον της Ευρώπης και κρίσιμη για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ευημερία της· επαναλαμβάνει ότι οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν την επιστημονική αριστεία και την συμμετοχική επιστήμη, να ενισχύουν τη συνεργασία πανεπιστημίου-βιομηχανίας, και να προάγουν την καινοτομία και τη βάσει αποδείξεων διαμόρφωση πολιτικής, και ταυτόχρονα να προωθούν την επιτόπια διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση σε νέα επαγγέλματα που επίσης συνδέονται με αυτήν, για εργαζόμενους, διδάσκοντες και νέους·

85. τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα εμβληματικά διαστημικά μη στρατιωτικά προγράμματά της Copernicus και Galileo, καθώς και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, καθότι προσφέρουν πολύτιμη συνδρομή στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στη συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι όλες οι υπηρεσίες Copernicus για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να καταστούν πλήρως λειτουργικές το ταχύτερο και έτσι να παρέχουν τη συνεχή ροή δεδομένων απαραίτητων για αποτελεσματικές δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν·

86. υπογραμμίζει τη σημασία του εστιασμένου σε συγκεκριμένες αποστολές προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της περιόδου 2021-2027, το οποίο παρέχει σε ευρύ φάσμα φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων πολιτών, μια ευκαιρία συμμετοχής στην αντιμετώπιση της πιεστικής παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής και στη στροφή σε πιο συνεργατικές πρακτικές έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Η αρχή του «Μη βλάπτειν» – Ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

87. χαιρετίζει το «πρασίνισμα» του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει πως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως σήμερα λειτουργεί, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί· εκτιμά πως θα πρέπει οι ΣΒΑ του ΟΗΕ να ενσωματωθούν σε αυτό και να διατηρηθεί η μακροοικονομική εστίασή του στους τρέχοντες στόχους του· στηρίζει ως εκ τούτου την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, πράγμα που συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν εθνικά σχέδια επίτευξης αυτών των στόχων· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εκπονεί αξιολογήσεις της συνέπειας των προϋπολογισμών των κρατών μελών σε σχέση με τους επικαιροποιημένους κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

88. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα μεριμνήσει ώστε όλες οι ενωσιακές δράσεις να βοηθήσουν την ΕΕ να αποκτήσει ένα βιώσιμο μέλλον, μεταξύ άλλων και με τη χρήση πράσινων εργαλείων ενσωμάτωσης στον προϋπολογισμό, και επίσης να τη βοηθήσουν να επικαιροποιεί αναλόγως τις «κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας»· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργεί διαρθρωμένες εκτιμήσεις αντικτύπου για όλες τις επικείμενες προτάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπειά τους σε σχέση με τους ενωσιακούς στόχους στους τομείς του κλίματος, του περιβάλλοντος και της υγείας, και να αξιολογεί διαφορετικούς τρόπους επίτευξης των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην πλήρη και ορθή υλοποίηση της τρέχουσας και μελλοντικής περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και να μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

89. τονίζει ότι το εμπόριο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· εκτιμά πως η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει πως όλες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν ισχυρά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη που να συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνείς δεσμεύσεις και ειδικότερα με την Συμφωνία του Παρισιού· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα καταστήσει τον σεβασμό της Συμφωνίας του Παρισιού βασική ρήτρα κάθε μελλοντικής ολοκληρωμένης εμπορικής συμφωνίας·

90. τονίζει το μεγάλο κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης εντός της ΕΕ σε χώρες έξω από την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα στόχο για τη μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της ενωσιακής κατανάλωσης και παραγωγής σε συνάρτηση με τα πλανητικά όρια της Γης·

91. τονίζει πως η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην πράσινη μετάβαση, π.χ. μέσω αναπτυξιακών έργων·

Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης

92. υπογραμμίζει ότι, ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, η ΕΕ είναι ικανή να ορίζει πρότυπα που να ισχύουν σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει το επίπεδο των φιλοδοξιών της ορίζοντας νέα πρότυπα βιώσιμης μεγέθυνσης και να χρησιμοποιεί το οικονομικό της βάρος για να διαμορφώνει διεθνή πρότυπα ευθυγραμμισμένα με τις ενωσιακές περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις ανοικτές και ελκυστικές ενωσιακές και παγκόσμιες αγορές βιώσιμων προϊόντων·

93. εκτιμά πως η αδυναμία της COP25 στη Μαδρίτη να επιτύχει συναίνεση για ένα υψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο κλιματικών φιλοδοξιών υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη μιας ενωσιακής ηγεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα απαιτήσει από την ΕΕ να ενισχύσει την κλιματική διπλωματία της και να αυξήσει τις διμερείς δεσμεύσεις με χώρες εταίρους, ειδικά πριν από την COP26 στη Γλασκώβη·

94. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για μια διεθνή συμφωνία κατά της επέκτασης της μικροβιακής αντοχής και κατά της αυξανόμενης εμφάνισης λοιμωδών νόσων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως τον κίνδυνο της έλλειψης φαρμάκων·

 

°

° °

95. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου