Prijedlog rezolucije - B9-0048/2020Prijedlog rezolucije
B9-0048/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o stanju u Venezueli nakon pokušaja nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar)

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar

podnesen nakon izjave potpredsjednika Unije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika
u ime Kluba zastupnika PPE-a
<<<

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0048/2020

Postupak : 2020/2507(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0048/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0048/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9-0048/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Venezueli nakon pokušaja nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar)

(2020/2507(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli, a posebno rezolucije od 31. siječnja 2019.[1] o priznanju Juana Guaidóa kao privremenog predsjednika Venezuele,

 uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 5. siječnja 2020. o događanjima u Nacionalnoj skupštini Venezuele,

 uzimajući u obzir izjavu od 9. siječnja 2020. potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika o najnovijima događanjima u vezi s Nacionalnom skupštinom Venezuele,

 uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Organizacije američkih država od 5. siječnja 2020. o stanju u Venezueli,

 uzimajući u obzir izjavu Međunarodne kontaktne skupine za Venezuelu od 9. siječnja 2020.,

 uzimajući u obzir ustav Venezuele,

 uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da prema ustavu Venezuele 5. siječnja svake godine parlamentarni zastupnici biraju predsjednika i predsjedništvo na jednogodišnji mandat;

B. budući da je u okviru održavanja zakazanih izbora za predsjednika Nacionalne skupštine u Venezueli 5. siječnja 2020. nezakoniti Madurov režim pokušao provesti parlamentarni državni udar te su izbori obilježeni teškim nepravilnostima i radnjama usmjerenim protiv demokratskog i ustavnog funkcioniranja Nacionalne skupštine;

C. budući da su predsjednika Nacionalne skupštine Juana Guaidóa sigurnosne snage nasilno spriječile da predsjeda sjednicom te da mnogi zastupnici nisu mogli ući u Nacionalnu skupštinu, a pripadnici lokalnog i međunarodnog tiska nisu mogli ući u zgradu;

D. budući da pokušaji imenovanja novog predsjedništva naklonjenog Maduru bili nevažeći jer sjednica nikad nije službeno otvorena, nije bilo predsjedatelja sjednice, nije ostvaren kvorum i nije potvrđeno formalno poimenično glasovanje, kako se to zahtijeva u člancima 7., 8. i 11. poslovnika Nacionalne skupštine i članku 221. ustava Venezuele;

E. budući da kasnije, zbog izvanrednih okolnosti, velika većina parlamentaraca održala izvanrednu sjednicu u sjedištu časopisa El Nacional, u skladu s ustavom Venezuele i postupovnim pravilima Nacionalne skupštine prema kojima je omogućeno održavanje sjednica izvan prostorija parlamenta; budući da je 100 od 167 parlamentaraca glasalo za to da Juan Guaidó i njegovo predsjedništvo ponovno budu izabrani na čelo Nacionalne skupštine u posljednjoj godini izbornog razdoblja 2015. – 2020., čime su ispunjeni uvjeti za potrebni kvorum i poimenično glasovanje u skladu s člankom 221. ustava Venezuele;

F. budući da je službena sjednica Nacionalne skupštine 7. siječnja 2020. zaključena prisegom Juana Guaidóa kao predsjednika, unatoč pokušajima snaga Madurovog režima da spriječi održavanje sjednice, među ostalim ometanjem ulaza u zgradu i isključenjem električne energije u prostorijama zgrade;

G. budući da aktualne mjere protiv izabranih članova Nacionalne skupštine, uključujući mučenje, uznemiravanje, prisilne nestanke, zastrašivanje i proizvoljna uhićenja, onemogućavaju ustavni rad Nacionalne skupštine;

H. budući da se politička, ekonomska, institucijska, socijalna i višedimenzionalna humanitarna kriza znatno pogoršala; budući da sve veća nestašica lijekova i hrane, masovna kršenja ljudskih prava, hiperinflacija, politička opresija, korupcija i nasilje ugrožavaju živote stanovnika te ih prisiljavaju da bježe iz zemlje;

1. ponovo potvrđuje da je, kao rezultat transparentnog i demokratskog glasovanja Nacionalne skupštine, Juan Guaidó legitimni predsjednik Nacionalne skupštine i legitimni privremeni predsjednik Bolivarijanske Republike Venezuele u skladu s člankom 223. Ustava Venezuele;

2. snažno osuđuje pokušaj parlamentarnog državnog udara predsjednika Madura i njegovih saveznika, kao i njihove napore u sprečavanju Nacionalne skupštine, jedinog legitimnog demokratskog tijela Venezuele, da pravilno izvršava ustavni mandat koji joj je povjerio narod Venezuele;

3. ponavlja svoju punu potporu Narodnoj skupštini, jedinom legitimno izabranom demokratskom tijelu Venezuele, čiju nadležnost treba poštovati, uključujući ovlasti i sigurnost njezinih članova; ustraje u tome da se mirno i političko rješenje može postići samo potpunim poštovanjem ustavnih ovlasti Nacionalne skupštine;

4. podsjeća da su poštovanje demokratskih institucija i načela te poštovanje vladavine prava ključni uvjeti za pronalaženje rješenja krize u Venezueli u korist njezina stanovništva;

5. poziva da se demokratska tranzicija provede donošenjem plana koji predviđa prestanak prisvajanja vlasti, prijelaznu vladu i stvaranje uvjeta koji vode do slobodnih, transparentnih i vjerodostojnih predsjedničkih izbora na temelju utvrđenog kalendara, pravednih uvjeta za sve sudionike, transparentnosti i prisutnosti pouzdanih međunarodnih promatrača;

6. poziva države članice koje to još nisu učinile da priznaju legitimni mandat predsjednika Guaidóa i pozdravlja to što ga je Visoki predstavnik priznao kao jedini demokratski autoritet koji EU priznaje;

7. zahtijeva slanje misije za utvrđivanje činjenica u tu zemlju kako bi se procijenila situacija;

8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, legitimnom privremenom predsjedniku Republike i Nacionalne skupštine Bolivarijanske Republike Venezuele, vladama i parlamentima država Skupine iz Lime, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

 

 

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti