Propunere de rezoluţie - B9-0048/2020Propunere de rezoluţie
B9-0048/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar
în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0048/2020

Procedură : 2020/2507(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0048/2020
Texte depuse :
B9-0048/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9-0048/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

(2020/2507(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 31 ianuarie 2019[1], care îl recunoaște pe Juan Guaidó ca președinte interimar al Venezuelei,

 având în vedere declarația din 5 ianuarie 2020 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind evenimentele din Adunarea Națională a Venezuelei,

 având în vedere declarația din 9 ianuarie 2020 a VP/ÎR privind cele mai recente evenimente din Adunarea Națională,

 având în vedere declarația din 5 ianuarie 2020 a Secretarului General al Organizației Statelor Americane privind situația din Venezuela,

 având în vedere declarația din 9 ianuarie 2020 a Grupului internațional de contact privind Venezuela,

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit constituției venezuelene, în fiecare an, la 5 ianuarie, parlamentarii aleg președintele și biroul pentru un mandat de un an;

B. întrucât evenimentele din jurul alegerii programate a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei la 5 ianuarie 2020 au constituit o încercare a regimului ilegal al lui Maduro de a organiza o lovitură de stat parlamentară, caracterizată de nereguli și acte grave împotriva funcționării democratice și constituționale a Adunării Naționale;

C. întrucât forțele de securitate l-au împiedicat prin măsuri violente pe președintele Adunării, Juan Guaidó, să conducă ședința, mulți parlamentari au fost împiedicați să pătrundă în incinta Adunării Naționale, iar presa internațională și locală a fost împiedicată să intre în clădire;

D. întrucât încercarea de a numi un nou birou pro Maduro a fost nulă și neavenită, deoarece sesiunea nu a fost deschisă oficial, nu a existat un președinte al reuniunii, nu s-a stabilit dacă era întrunit cvorumul și nu a fost verificat votul oficial prin apel nominal, astfel cum impun articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul de procedură al Adunării Naționale și articolul 221 din Constituția Venezuelei;

E. întrucât, câteva ore mai târziu, forțați de împrejurări, parlamentarii, în majoritate covârșitoare, au organizat o reuniune extraordinară la sediul ziarului El Nacional, în conformitate cu Constituția Venezuelei și cu Regulamentul de procedură al Adunării Naționale, care permit organizarea unor ședințe în afara sediului organului legislativ; întrucât 100 din cei 167 de parlamentari, cifră care corespunde condițiilor privind cvorumul și votul prin apel nominal de la articolul 221 din Constituția Venezuelei, au votat realegerea la conducere a lui Juan Guaidó și a biroului său pentru ultimul an al mandatului 2015-2020;

F. întrucât ședința oficială a Adunării Naționale din 7 ianuarie 2020 s-a încheiat cu învestirea lui Juan Guaidó în funcția de președinte, în pofida încercărilor forțelor loiale regimului Maduro de a împiedica desfășurarea sesiunii, inclusiv prin obstrucționarea intrării în clădire și întreruperea alimentării cu energie electrică a clădirii;

G. întrucât acțiunile desfășurate împotriva deputaților aleși în Adunarea Națională, inclusiv tortura, hărțuirea, disparițiile forțate, intimidarea și arestările arbitrare împiedică activitatea constituțională a Adunării Naționale;

H. întrucât criza politică, economică, instituțională, socială și umanitară multidimensională s-a agravat semnificativ; întrucât penuria tot mai mare de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența pun în pericol viețile oamenilor și îi obligă să fugă din țară,

1. repetă că, având în vedere votul transparent și democratic al Adunării Naționale, îl recunoaște pe Juan Guaidó ca președinte legitim al Adunării Naționale și ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 223 din Constituția Venezuelei;

2. condamnă ferm tentativa de lovitură de stat parlamentară a regimului Maduro și a aliaților săi și eforturile lor de a împiedica Adunarea Națională, singurul organism democratic legitim al Venezuelei, de a-și îndeplini în mod corespunzător mandatul constituțional primit de la poporul venezuelean;

3. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care este unicul organism democratic ales în mod legitim al Venezuelei și ale cărei competențe trebuie respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; insistă că nu se poate ajunge la o soluție politică și pașnică decât prin respectarea deplină a prerogativelor constituționale ale Adunării Naționale;

4. reamintește că respectarea instituțiilor și principiilor democratice și menținerea statului de drept sunt condiții esențiale pentru găsirea unei soluții la criza din Venezuela, în beneficiul poporului său;

5. solicită să se realizeze tranziția la democrație pe baza foii de parcurs, care constă în încetarea uzurpării, guvernul de tranziție și crearea condițiilor necesare pentru alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, care să aibă la bază un calendar fix, condiții echitabile pentru toți actorii implicați, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

6. solicită statelor membre care nu au făcut încă acest lucru să recunoască mandatul legitim al președintelui Guaidó și salută declararea acestuia de către Înaltul Reprezentant ca singura autoritate democratică recunoscută de UE;

7. solicită trimiterea unei misiuni de informare în această țară, pentru a evalua situația;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate