Predlog resolucije - B9-0048/2020Predlog resolucije
B9-0048/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonitih volitev novega predsednika in novega predsedstva državne skupščine (parlamentarni državni udar)

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar
v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0048/2020

Postopek : 2020/2507(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0048/2020
Predložena besedila :
B9-0048/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0048/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonitih volitev novega predsednika in novega predsedstva državne skupščine (parlamentarni državni udar)

(2020/2507(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti resolucije z dne 31. januarja 2019[1], v kateri je Juana Guaidója priznal kot začasnega predsednika Venezuele,

 ob upoštevanju izjave predstavnice za stike z javnostjo podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 5. januarja 2020 o dogodkih v venezuelski državni skupščini,

 ob upoštevanju izjave podpredsednika/visokega predstavnika z dne 9. januarja 2020 o najnovejših dogodkih v povezavi z državno skupščino,

 ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Organizacije ameriških držav z dne 5. januarja 2020 o razmerah v Venezueli,

 ob upoštevanju izjave Mednarodne kontaktne skupine za Venezuelo z dne 9. januarja 2020,

 ob upoštevanju venezuelske ustave,

 ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker poslanci venezuelske skupščine v skladu z ustavo vsako leto 5. januarja izvolijo svojega predsednika in predsedstvo za enoletni mandat;

B. ker je v okviru napovedanih volitev predsednika državne skupščine Venezuele 5. januarja 2020 nezakoniti Madurov režim poskusil izvesti parlamentarni državni udar in ker so jih spremljale hude nepravilnosti in napadi na demokratično in ustavno delovanje državne skupščine;

C. ker so varnostne sile predsedniku skupščine Juanu Guaidóju nasilno onemogočile vodenje zasedanja, številnim poslancem so preprečile vstop v državno skupščino, lokalnim in mednarodnim medijem pa so preprečile dostop do stavbe;

D. ker so bili poskusi za imenovanje novega Maduru naklonjenega predsedstva nični in neveljavni, saj zasedanje uradno sploh ni bilo odprto, potekalo je brez predsednika, sklepčnost ni bila preverjena in ni bilo uradnega poimenskega glasovanja, kakor zahtevajo členi 7, 8 in 11 poslovnika državne skupščine in člen 221 venezuelske ustave;

E. ker se je pozneje zaradi izrednih okoliščin velika večina poslancev zbrala na izredni seji na sedežu časopisa El Nacional v skladu z venezuelsko ustavo in poslovnikom državne skupščine, ki omogočata zasedanja zunaj parlamentarnih prostorov; ker je 100 od 167 poslancev v skladu z zahtevami člena 221 venezuelske ustave glede sklepčnosti in poimenskega glasovanja glasovalo za ponovno izvolitev Juana Guaidója in njegovega predsedstva, da vodijo državno skupščino v zadnjem letu parlamentarnega obdobja 2015–2020;

F. ker se je uradno zasedanje državne skupščine zaključilo 7. januarja 2020 s prisego predsednika Juana Guaidója, čeprav so sile Madurovega režima poskušale zasedanje onemogočiti, med drugim z oviranjem vstopa v stavbo in odklopom stavbe z elektroenergetskega omrežja;

G. ker sedanji napadi na izvoljene člane državne skupščine, vključno z mučenjem, nadlegovanjem, prisilnimi izginotji, ustrahovanjem in samovoljnimi aretacijami, ovirajo ustavno delo državne skupščine;

H. ker se je politična, gospodarska, institucionalna, družbena in humanitarna kriza, ki ima več razsežnosti, bistveno poslabšala; ker vse večje pomanjkanje zdravil in hrane, množične kršitve človekovih pravic, hiperinflacija, politično zatiranje, korupcija in nasilje ogrožajo življenja ljudi in jih silijo v beg iz države;

1. znova priznava, da je bil Juan Guaidó na preglednem in demokratičnem glasovanju v državni skupščini izvoljen za zakonitega predsednika državne skupščine in je torej zakoniti začasni predsednik Bolivarske republike Venezuele v skladu s členom 223 venezuelske ustave;

2. odločno obsoja poskus parlamentarnega državnega udara, ki so ga izvedli Madurov režim in njegovi zavezniki, ter njihova prizadevanja, da bi državni skupščini, ki je edini zakoniti demokratični organ Venezuele, preprečili ustrezno izvajale svojega ustavnega mandata, ki mu ga je podelil venezuelski narod;

3. znova poudarja, da popolnoma podpira državno skupščino, ki je edini zakonito izvoljeni demokratični organ Venezuele in katerega pooblastila je treba spoštovati, vključno s pravicami in varnostjo njegovih poslancev; vztraja, da je miroljubno in politično rešitev mogoče doseči le s popolnim spoštovanjem ustavnih pravic državne skupščine;

4. opozarja, da sta spoštovanje demokratičnih institucij in načel ter spoštovanje načela pravne države bistvena pogoja za rešitev krize v Venezueli v korist njenih prebivalcev;

5. poziva k prehodu v demokracijo v skladu s časovnim načrtom, ki naj zajema končanje uzurpacije oblasti, prehodno vlado in vzpostavitev pogojev, ki bodo privedli do svobodnih, preglednih in verodostojnih predsedniških volitev, izvedenih po vnaprej določeni časovnici, na podlagi poštenih pogojev za vse akterje ter pregledno in ob prisotnosti verodostojnih mednarodnih opazovalcev;

6. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj priznajo zakoniti mandat predsednika Guaidója, in pozdravlja, da ga je visoki predstavnik v imenu EU priznal kot edino demokratično oblast v Venezueli;

7. prosi, naj se v Venezuelo napoti misija za ugotavljanje dejstev, da bi ocenili razmere;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, legitimnemu začasnemu predsedniku republike in državni skupščini Bolivarske republike Venezuele, vladam in parlamentom držav skupine iz Lime, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

 

Zadnja posodobitev: 15. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov