Процедура : 2020/2507(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0050/2020

Внесени текстове :

B9-0050/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0050/2020</NoDocSe>
PDF 165kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно положението във Венесуела след опита за незаконно избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Кати Пири, Хави Лопес</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0048/2020

B9‑0050/2020

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела след опита за незаконно избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат)

(2020/2507(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Венецуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венецуела[1], от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венецуела[2], от 12 март 2015 г. относно положението във Венецуела[3], от 8 юни 2016 г. относно положението във Венецуела[4], от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела[5], от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела[6], от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела[7], от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия[8], от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела[9], от 31 януари 2019 г. относно положението във Венесуела[10], от 28 март 2019 г. относно извънредната ситуация във Венецуела[11] и от 18 юли 2019 г. относно положението във Венесуела[12],

 като взе предвид изявлението от 5 януари 2020 г. на говорителя относно събитията в Националното събрание и декларацията от 9 януари 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС за последните събития във връзка с Националното събрание,

 като взе предвид изявлението на Международната контактна група за Венесуела от 9 януари 2020 г.,

 като взе предвид резолюцията на Организацията на американските държави (ОАД) от 10 януари 2020 г., озаглавена „Regarding recent events in Venezuela“ (Относно неотдавнашните събития във Венесуела),

 като взе предвид изявлението на Групата от Лима от 5 януари 2020 г.,

 като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/1893 на Съвета от 11 ноември 2019 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела[13], с което действието на въведените целеви ограничителни мерки се продължава до 14 ноември 2020 г.,

 като взе предвид Конституцията на Венесуела,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че ЕС, неговите държави членки и Европейският парламент потвърдиха, че Националното събрание е единственият законен и демократично избран орган във Венесуела; като има предвид, че съгласно член 194 на Конституцията на Венесуела Националното събрание избира между своите членове председател и двама заместник-председатели, както и секретар и помощник-секретар, който не е член на Националното събрание, за срок от една година; като има предвид, че този избор трябваше да се проведе на 5 януари 2020 г.;

Б. като има предвид, че на 23 януари 2019 г. законно и демократично избраният председател на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела; като има предвид, че той беше признат за временен президент на Венесуела от над 50 държави, включително повечето държави – членки на ЕС, както и от самия ЕС;

В. като има предвид, че на 5 януари 2020 г. силите за сигурност на режима на Николас Мадуро попречиха на членове на Националното събрание да проведат заседание с цел преструктуриране на управителния орган на Националното събрание; като има предвид, че зоната около сградата на Националното събрание е напълно военизирана, с контролни пунктове, които блокират достъпа; като има предвид , че въоръжени групи (colectivos), действащи в съседство, нападнат и тормозят членове на Националното събрание, журналисти и дипломатически представители;

Г. като има предвид, че по време на хаотично и бурно заседание парламентаристите от Единната социалистическа партия на Венецуела (PSUV), заедно с дисиденти от опозицията, избраха Луис Пара за нов председател на Националното събрание в явно нарушение на демократичните норми; като има предвид, че ЕС счита, че гласуването, довело до избирането на Пара, не е законосъобразно, тъй като не зачита нито приложимите процедури, предвидени в нормативната уредба, например необходимия кворум, нито демократичните конституционни принципи;

Д. като има предвид, че Хуан Гуайдо е бил възпрепятстван със сила да влезе в пленарната зала, което е довело до провеждането на извънредно заседание на Националното събрание в централата на вестник „Ел Насионал“; като има предвид, че по време на това заседание той е бил преизбран за председател на Националното събрание от 100 парламентаристи, като по този начин е надхвърлен кворума от 84 гласували; като има предвид, че членовете на Националното събрание Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берисбейтия бяха избрани за първи и втори заместник‑председател, а Анхело Палмери беше назначен за генерален секретар;

Е. като има предвид, че успоредно с това Николас Мадуро призна Луис Пара за законен председател на Националното събрание и обяви разговори за формирането на нов национален избирателен съвет с цел скорошното провеждане на парламентарни избори; като има предвид, че тези събития бяха бързо осъдени от Групата от Лима, докато ОАД, САЩ, Канада, Бразилия, Еквадор, Боливия, Колумбия, Парагвай, Панама, Коста Рика, Чили, Гватемала, Уругвай и Аржентина не признават Пара и потвърждават, че признават Гуайдо за законен председател; като има предвид, че само Русия призна Пара за законен председател на Националното събрание;

Ж. като има предвид, че тези събития допълнително изостриха поляризацията и политическата криза в страната, и като има предвид, че по този начин те създадоха нови пречки пред усилията за мирно и демократично преодоляване на кризата; като има предвид, че понастоящем във Венецуела има: Национално събрание с надлежно избран ръководен орган; паралелно Бюро на Националното събрание, подкрепено от PSUV и от малка част от опозицията; незаконно учредително събрание, което узурпира функциите на Националното събрание; Върховен съд, който е съставен от управляващия режим с незаконно назначени съдии; група съдии, назначени от Националното събрание, които са сформирали „Върховен съд в изгнание“; Хуан Гуайдо на длъжност временен президент; и Николас Мадуро, който претендира, че е държавният глава;

З. като има предвид, че ЕС продължава да бъде убеден, че единственият дълготраен изход от кризата във Венесуела e мирно политическо демократично решение, и осъществява диалог с международните и регионалните партньори чрез Международната контактна група; като има предвид, че предишните опити за справяне с кризата чрез процес на преговори и диалог не доведоха до осезаеми резултати;

1. изразява солидарност и пълна подкрепа за народа на Венесуела, който страда от последиците на тежка хуманитарна и политическа криза;

2. отново изразява пълна подкрепа за Националното събрание, което понастоящем е единственият законен демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и зачитани, включително прерогативите и безопасността на неговите членове; изразява пълна подкрепа за Хуан Гуайдо като единствен законен председател на Националното събрание;

3. отхвърля категорично нарушенията на демократичното, конституционно и прозрачно функциониране на Националното събрание, както и постоянните действия на сплашване, подкупване, изнудване и насилие, както и произволните решения срещу неговите членове;

4. потвърждава предишните си позиции, като заявява, че единственият дълготраен изход от настоящата политическа безизходица и настъпилата вследствие на нея тежка социална и хуманитарна криза е мирно, демократично и приобщаващо решение;

5. отново призовава Съвета да наложи допълнителни санкции срещу фактически управляващите държавни органи, отговорни за нарушенията на правата на човека и репресиите; подкрепя изявлението на ЕС в този смисъл;

6. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници; отново призовава правителството на Венесуела незабавно да прекрати репресиите си срещу политически лидери, журналисти и членове на опозицията;

7. изисква Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължи да работи чрез Международната контактна група за постигане на мирно и демократично решение чрез свободни и честни президентски избори;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, законния временен президент на Републиката и председател на Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

[1] ОВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 145.

[2] OВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.

[3] OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.

[4] ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 101.

[5] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 137.

[6] OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 61.

[7] Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

[8] Приети текстове, P8_TA(2018)0313.

[9] Приети текстове, P8_TA(2018)0436.

[10] Приети текстове, P8_TA(2019)0061.

[11] Приети текстове, P8_TA(2019)0327.

[12] Приети текстове, P9_TA(2019)0007.

[13] OВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 42.

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност