Propunere de rezoluţie - B9-0050/2020Propunere de rezoluţie
B9-0050/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Kati Piri, Javi López
în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0048/2020

Procedură : 2020/2507(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0050/2020
Texte depuse :
B9-0050/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9-0050/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

(2020/2507(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela[1], din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela[2], din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela[3] din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela[4], din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela[5] din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela[6], din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[7], din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia[8], din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela[9], din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela[10], din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela[11] și din 18 iulie 2019 referitoare la situația din Venezuela[12],

 având în vedere declarația din 5 ianuarie 2020 a purtătorului de cuvânt privind evenimentele care au avut loc în Adunarea Națională și declarația din 9 ianuarie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind evoluțiile recente cu privire la Adunarea Națională,

 având în vedere declarația Grupului internațional de contact cu privire la Venezuela din 9 ianuarie 2020,

 având în vedere rezoluția din 10 ianuarie 2020 a Organizației Statelor Americane (OAS), intitulată „Cu privire la evenimentele recente din Venezuela”,

 având în vedere declarația Grupului de la Lima din 5 ianuarie 2020,

 având în vedere Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[13], care reînnoiește până la 14 noiembrie 2020 măsurile restrictive specifice în vigoare în prezent;

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE, statele sale membre și Parlamentul European au reiterat că Adunarea Națională este singurul organism legitim și ales democratic din Venezuela; întrucât, în conformitate cu articolul 194 din Constituția Venezuelei, „Adunarea Națională alege dintre membrii săi un președinte și doi vicepreședinți, precum și un secretar și un subsecretar, care nu este membru al Adunării, pentru un mandat de un an”; întrucât aceste alegeri ar fi trebuit să aibă loc la 5 ianuarie 2020;

B. întrucât, la 23 ianuarie 2019, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, Juan Guaidó, a fost investit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei; întrucât a fost recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei de peste 50 de țări, inclusiv de majoritatea statelor membre ale UE, precum și de UE însăși;

C. întrucât, la 5 ianuarie 2020, forțele de securitate ale regimului lui Nicolás Maduro au împiedicat membrii Adunării Naționale să se reunească pentru a continua remanierea Consiliului de administrație al Adunării Naționale; întrucât zona din jurul clădirii parlamentare a fost complet militarizată, accesul fiind blocat de puncte de control; întrucât colectivos înarmați, ce acționau în vecinătate, au atacat și hărțuit membrii Adunării Naționale, jurnaliști și reprezentanți diplomatici;

D. întrucât, într-o ședință haotică și turbulentă, legiuitori din Partidul Socialist Unit din Venezuela (PSUV), împreună cu dizidenți din opoziție, l-au ales pe Luis Parra noul președinte al Adunării Naționale, încălcând în mod clar normele democratice; întrucât UE consideră că ședința de vot care a dus la alegerea lui Parra nu este legitimă, deoarece nu respectă nici procedurile corespunzătoare prevăzute de reglementări, cum ar fi cvorumul, nici principiile constituționale democratice;

E. întrucât lui Juan Guaidó i s-a interzis în mod violent să intre în sala de ședințe, ceea ce a dus la organizarea unei ședințe speciale a Adunării Naționale la sediul ziarului El Nacional; întrucât, în cursul acestei ședințe, el a fost reales președinte al Adunării Naționale de către 100 de legiuitori, depășind cu mult cvorumul de 84; întrucât deputații Juan Pablo Guanipa și Carlos Berribeitia au fost aleși primul, respectiv al doilea vicepreședinte, iar Angelo Palmeri a fost numit secretar general;

F. întrucât, în paralel, Nicolás Maduro l-a recunoscut pe Luis Parra drept președinte legitim al Adunării Naționale și a anunțat convorbiri care să ducă la formarea unui nou Consiliu Electoral Național care să organizeze alegeri parlamentare în scurt timp; întrucât grupul de la Lima a condamnat rapid aceste evenimente, Parra nefiind recunoscut de OSA, SUA, Canada, Brazilia, Ecuador, Bolivia, Columbia, Paraguay, Panama, Costa Rica, Chile, Guatemala, Uruguay și Argentina, care reiterează recunoașterea lui Guaidó drept președinte legitim; întrucât numai Rusia l-a recunoscut pe Parra drept președintele legitim al Adunării Naționale;

G. întrucât aceste evenimente au agravat și mai mult polarizarea și criza politică ce afectează țara și întrucât ele au creat obstacole suplimentare în calea eforturilor de soluționare pașnică și democratică a crizei; întrucât Venezuela are în prezent: o Adunare Națională cu un Consiliu de administrație ales în mod legal; un Consiliu de administrație al Adunării Naționale paralel, susținut de PSUV și de o minoritate a opoziției; o adunare constituantă ilegală care a uzurpează funcțiile Adunării Naționale; o Curte Supremă formată din judecători numiți în mod ilegal de regim; un grup de judecători numiți de Adunarea Națională, care au format o „Curte Supremă în exil”; Juan Guaidó, în funcția de președinte interimar, și Nicolás Maduro, care se declară șeful statului;

H. întrucât UE are în continuare convingerea că o soluție politică pașnică democratică reprezintă singura cale viabilă de ieșire din criza venezueleană și se angajează alături de parteneri internaționali și regionali, prin Grupul internațional de contact; întrucât încercările anterioare de a soluționa criza prin negocieri și dialog nu au dat rezultate concrete;

1. își transmite solidaritatea și susținerea totală față de populația din Venezuela, afectată de o gravă criză umanitară;

2. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie în prezent unicul organism democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; își exprimă sprijinul deplin pentru Juan Guaidó, acesta fiind singurul președinte legitim al Adunării Naționale;

3. respinge cu fermitate violările funcționării democratice, constituționale și transparente a Adunării Naționale, precum și actele continue de intimidare, de corupție, de extorcare și de violență, și totodată deciziile arbitrare împotriva membrilor săi;

4. își reafirmă pozițiile anterioare, conform cărora o soluție democratică, pașnică și incluzivă reprezintă singura cale viabilă de ieșire din impasul politic actual și din criza socială gravă pe care a provocat-o;

5. își reiterează apelurile adresate anterior Consiliului să impună sancțiuni suplimentare care să vizeze autorităților guvernului de facto responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiune; sprijină declarația UE în acest sens;

6. solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici; își reiterează apelurile adresate anterior guvernului Venezuelei de a înceta imediat represiunea liderilor politici, a jurnaliștilor și a membrilor opoziției;

7. solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să își continue activitatea prin intermediul Grupului internațional de contact pentru a obține o soluție pașnică și democratică, prin alegeri prezidențiale libere și corecte;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate