Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0051/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0051/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2020/2507(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0051/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0051/2020
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0051/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2020/2507(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság alkotmányára,

 tekintettel az Egyesült Nemzetek 1945. évi Alapokmányára, és különösen az Alapokmány 1. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amely az ENSZ egyik céljaként említi, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

 tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

 tekintettel az ENSZ Alapokmányának 2. cikkére, amelyben az ENSZ tagállamai vállalják, hogy fenntartják az államok szuverén egyenlőségét és tiszteletben tartják azok területi integritását és politikai függetlenségét,

 tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzetgyűlésének eljárási szabályzatára, és különösen annak 7. és 8. cikkére, amelyek meghatározzák az elnök és az elnökség megválasztásának szabályait,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzetgyűlése eljárási szabályzatának 7. cikke kimondja, hogy az éves ülésszak kezdetén a nemzetgyűlés első ülésen jelen lévő tagjai új elnököt és elnökséget választanak;

B. mivel 2020. január 5-én az eljárási szabályzattal összhangban megválasztották a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzetgyűlésének új elnökét és elnökségét;

C. mivel a jelen lévő 140 képviselő közül 81 a Primero Justicia ellenzéki párthoz tartozó Luis Parrát választotta meg a nemzetgyűlés elnökének; mivel ez a szám több, mint amelyet a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzetgyűlése eljárási szabályzatának 46. cikke előír a határozatképességhez;

D. mivel ugyanezen az ülésen megválasztották a nemzetgyűlés elnökségét; mivel az elnökség Franklyn Duarte (Copei) első alelnökből, José Noriega (Voluntad Popular) második alelnökből, Negal Morales (Acción Democrática) titkárból és Alexis Vivenes (Voluntad Popular) helyettes titkárból áll;

E. mivel Juan Guaidó nem vett részt a nemzetgyűlés 2020. január 5-i rendes ülésén; mivel az ülésen a fő ellenzéki pártok vezetői részt vettek;

F. mivel az újonnan megválasztott második alelnök és a nemzetgyűlés helyettes titkára, José Noriega és Alexis Vivenes a Voluntad Popularhoz, azaz ugyanahhoz a párthoz tartozik, mint Juan Guaidó;

G. mivel a nemzetgyűlés új elnökének és elnökségének megválasztását követően újságírók egy csoportja előtt Juan Guaidó leköszönő elnök önmagát egy újabb hivatali ciklusra elnökké nyilvánította, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a nemzetgyűlés eljárási szabályzatában lefektetett elveket;

H. mivel az Egyesült Államok külügyminisztériuma olyan új szankciókat helyezett kilátásba, amelyek további hatással lennének a venezuelai lakosság helyzetére;

I. mivel az USA és az EU egyre nagyobb számú gazdasági és pénzügyi szankciója következtében Venezuelában rendkívüli mértékben romlott a gazdasági és társadalmi helyzet, ami hiperinflációhoz, ellátási hiányhoz, növekvő szegénységhez, valamint a gyógyszerek és orvosi felszerelések hiányához vezetett;

J. mivel az egyoldalú kényszerintézkedések ellentétesek az elfogadott nemzetközi joggal; mivel az ENSZ és különösen az egyoldalú kényszerintézkedések által az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt negatív hatásokkal foglalkozó különleges ENSZ-előadó már régebben többször hangsúlyozta ezt; mivel a szankciók zavart okoznak minden államban, és amikor ártanak a gazdaságnak, pusztító hatást gyakorolhatnak a fejlődő országok polgáraira;

K. mivel az Egyesült Államok, néhány uniós tagállam és az úgynevezett Lima-csoport álláspontjának célja, hogy beavatkozzon Venezuela belpolitikai helyzetébe, és még inkább elmérgesítette a helyzetet;

L. mivel számos alkalommal elítélték a külső beavatkozást, a destabilizációt, a félretájékoztató kampányokat, a közvélemény manipulálását, valamint azt, hogy az ellenzék egy része előmozdította az ország szuverenitása, függetlensége, békéje és demokratikus stabilitása, illetve a venezuelai nép elleni erőszakot;

M. mivel a konfliktusok és belső helyzetek békés rendezésének minden országban a párbeszéd az alapja; mivel a tagállamoknak a konstruktív párbeszédet kell ösztönözniük a venezuelai kormánnyal, hogy megoldásokat találjanak az országban jelenleg fennálló konkrét problémákra;

N. mivel a venezuelai kormány és az ellenzék megállapodott abban, hogy a Norvégia által előmozdított barbadosi megbeszélések folytatásaként állandó békepárbeszédet folytatnak; mivel e kezdeményezés eredményeképp a kormányt és az ellenzéket is képviselő hét párt részvételével létrejött a nemzeti párbeszéd kerekasztala;

O. mivel a nemzeti párbeszéd kerekasztala elismerte Luis Parrának a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzetgyűlése elnökévé történő megválasztása jogszerűségét és legitimitását;

1. elismeri a Venezuelai Bolivári Köztársaság Luis Parra által vezetett nemzetgyűlése elnökének és elnökségének 2020. január 5-i megválasztását;

2. sürgeti a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és az uniós tagállamok kormányait, hogy tartózkodjanak attól, hogy Juan Guaidóra a jelenlegi, nemzetgyűlési képviselői címétől eltérő cím megjelölésével hivatkozzanak;

3. határozottan felszólítja az Egyesült Államokat és az uniós tagállamokat, hogy tartsák be a nemzetközi jog tiszteletben tartására irányuló elkötelezettségüket, különös tekintettel a más államok belügyeibe való be nem avatkozás elvére;

4. támogatja a demokratikus erők, a venezuelai kormány, a demokratikus ellenzék és a venezuelai nép arra irányuló erőfeszítéseit, hogy maguk találjanak választ az őket érintő politikai és gazdasági kihívásokra, és előmozdítsák a venezuelai nemzeti párbeszéd megerősítését;

5. helyteleníti az Egyesült Államok külügyminisztériuma és az egyes uniós tagállamok kormányai részéről érkezett fenyegetéseket, például Trump fenyegetését az ország megszállásával, továbbá kormánya felszólítását további szankciók alkalmazására, ami lángra lobbantotta a venezuelai politikai helyzetet; felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy támogassák a nemzeti kerekasztal-párbeszéd erőfeszítéseit;

6. hangsúlyozza, hogy a Venezuelával szemben kiszabott szankciók komoly veszélybe sodorták, és továbbra is egyre súlyosbodó mértékben veszélyeztetik az emberek életét és egészségét; úgy véli, hogy a genfi és a hágai nemzetközi egyezmények fényében ezek a szankciók megfelelnek a polgári lakossággal szembeni kollektív büntetés fogalmának, vagyis a nemzetközi jog és a nemzetközi szerződések értelmében illegálisak; kéri a Venezuelával szembeni gazdasági és pénzügyi szankciók sürgős megszüntetését, mivel ezek jelentős mértékben hozzájárultak az ország gazdasági helyzetének és a lakosság szociális helyzetének romlásához;

7. megjegyzi, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaság által tapasztalt gazdasági nehézségeket az Egyesült Államok szankciói súlyosbították; felhívja az ENSZ Közgyűlését, hogy állítsa vissza a Venezuelai Bolivári Köztársaság szavazati jogát az ENSZ Alapokmányának 19. cikkével összhangban, amely kimondja, hogy a tagok szavazhatnak, ha a fizetés elmaradását általuk nem befolyásolható körülmények okozzák;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Venezuela kormányának, valamint az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek.

 

Utolsó frissítés: 2020. január 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat