Propunere de rezoluţie - B9-0051/2020Propunere de rezoluţie
B9-0051/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2020/2507(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0051/2020
Texte depuse :
B9-0051/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0051/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2020/2507(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Constituția Republicii Bolivariene a Venezuelei,

 având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite din 1945, în special capitolul 1, articolul 1 alineatul (2), care menționează obiectivul de „a dezvolta relații prietenești între națiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor la autodeterminare, și de a lua și alte măsuri adecvate pentru consolidarea păcii mondiale”,

 având în vedere principiul neintervenției prevăzut în Carta ONU,

 având în vedere articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, potrivit cărora „toate popoarele au dreptul la autodeterminare” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”,

 având în vedere articolul 2 din Carta ONU, care conține angajamentul statelor membre ale ONU de a susține egalitatea suverană a tuturor statelor și de a le respecta integritatea teritorială și independența politică,

 având în vedere Regulamentul de procedură al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, în special articolele 7 și 8, care definesc normele privind alegerea președintelui și a biroului,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 7 din Regulamentul de procedură al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei prevede că, la începutul perioadei anuale de sesiune, un nou președinte și un nou birou trebuie să fie aleși de către membrii Adunării prezenți la prima sesiune;

B. întrucât la 5 ianuarie 2020 au fost aleși un nou președinte și un nou birou al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu Regulamentul său de procedură;

C. întrucât Luis Parra de la partidul de opoziție Primero Justicia a fost ales președinte al Adunării Naționale de către 81 din cei 140 de membri prezenți; întrucât acest număr reprezintă mai mult decât cvorumul prevăzut la articolul 46 din Regulamentul de procedură al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei;

D. întrucât, în cursul aceleiași ședințe, a fost ales și biroul Adunării Naționale; întrucât biroul este alcătuit din Franklyn Duarte (Copei), prim-vicepreședinte, José Noriega (Voluntad Popular), al doilea vicepreședinte, Negal Morales (Acción Democrática), secretar, și Alexis Vivenes (Voluntad Popular), subsecretar;

E. întrucât Juan Guaidó nu a participat la sesiunea ordinară a Adunării Naționale din 5 ianuarie 2020; întrucât la sesiune au participat liderii principalelor partide de opoziție;

F. întrucât José Noriega și Alexis Vivenes, recent aleși în funcția de al doilea vicepreședinte, respectiv subsecretar al Adunării Naționale, aparțin partidului Voluntad Popular, același partid ca și cel din care face parte Juan Guaidó;

G. întrucât, după alegerea noului președinte și a biroului Adunării Naționale, președintele aflat la sfârșit de mandat, Juan Guaidó, s-a autoproclamat președinte pentru încă un alt mandat în fața unui grup de jurnaliști, încălcând în totalitate principiile stabilite în Regulamentul de procedură al Adunării Naționale;

H. întrucât Departamentul de Stat al SUA a amenințat cu noi sancțiuni care ar avea un impact și mai mare asupra situației populației venezuelene;

I. întrucât situația economică și socială din Venezuela s-a deteriorat enorm ca urmare a creșterii numărului de sancțiuni economice și financiare impuse de SUA și UE, ceea ce a cauzat hiperinflație, deficite de aprovizionare, accentuarea sărăciei și penuria de medicamente și de echipamente medicale;

J. întrucât măsurile coercitive unilaterale sunt contrare principiilor dreptului internațional; întrucât acest aspect privind impactul negativ al măsurilor coercitive unilaterale asupra exercitării drepturilor omului a fost subliniat în mod repetat de ONU, în special de raportorul special; întrucât sancțiunile provoacă perturbări în orice stat și, atunci când afectează economia, pot avea un impact devastator asupra cetățenilor din țările în curs de dezvoltare;

K. întrucât poziția Statelor Unite, a unor state membre ale UE și a așa-numitului Grup de la Lima are scopul de a interveni în situația politică internă din Venezuela și a tensionat și mai mult situația;

L. întrucât ingerința externă, destabilizarea, campaniile de dezinformare, manipularea opiniei publice și violența promovate de unele sectoare ale opoziției împotriva suveranității, independenței, păcii și stabilității democratice a țării și împotriva poporului venezuelean au fost denunțate cu mai multe ocazii;

M. întrucât soluționarea pașnică a conflictelor și a situațiilor interne în toate țările se întemeiază pe dialog; întrucât statele membre trebuie să încurajeze un dialog constructiv cu guvernul venezuelean pentru a găsi soluții la problemele concrete cu care se confruntă în prezent în Venezuela;

N. întrucât guvernul Venezuelei și opoziția au convenit să se angajeze într-un dialog de pace permanent, ca urmare a discuțiilor din Barbados, mediate de Norvegia; întrucât această inițiativă a avut drept rezultat o masă rotundă pentru dialog național, implicând șapte părți care reprezintă atât guvernul, cât și opoziția;

O. întrucât masa rotundă pentru dialog național a recunoscut alegerea legală și legitimă a lui Luis Parra în calitate de președinte al Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei,

1. ia act de alegerea președintelui și a biroului Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, condusă de Luis Parra, care a avut loc la 5 ianuarie 2020;

2. îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și guvernele statelor membre ale UE să se abțină de la a face referire la Juan Guaidó cu orice alt titlu decât titlul său actual de membru al Adunării Naționale;

3. solicită insistent Statelor Unite și statelor membre ale UE să își mențină angajamentul de a respecta dreptul internațional, în special principiul neamestecului în afacerile interne ale altor state;

4. sprijină eforturile forțelor democratice, ale guvernului Venezuelei, ale opoziției democratice și ale poporului venezuelean de a găsi ei înșiși răspunsuri la provocările lor politice și economice și de a promova consolidarea dialogului național în Venezuela;

5. condamnă amenințările lansate de Departamentul de Stat al SUA și de guvernele unor state membre ale UE, cum ar fi amenințarea făcută de Trump de a invada țara și apelul administrației sale la impunerea de noi sancțiuni, care au inflamat situația politică din Venezuela; solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să sprijine eforturile depuse la masa rotundă de dialog național;

6. subliniază faptul că sancțiunile impuse Venezuelei au cauzat și continuă să cauzeze prejudicii din ce în ce mai mari și mai grave vieții și sănătății umane; consideră că aceste sancțiuni corespund definiției pedepselor colective ale populației civile, astfel cum este descrisă în convențiile internaționale de la Geneva și Haga, ceea ce le face ilegale în conformitate cu dreptul internațional și tratatele internaționale; solicită ridicarea de urgență a tuturor sancțiunilor economice și financiare împotriva Venezuelei, care au contribuit în mare măsură la deteriorarea economiei țării și a situației sociale a cetățenilor săi;

7. ia act de faptul că dificultățile economice cu care se confruntă Republica Bolivariană a Venezuelei au fost agravate de sancțiunile impuse de SUA; solicită Adunării Generale a ONU să restabilească drepturile de vot ale Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 19 din Carta ONU, care prevede că țărilor membre li se poate permite să voteze dacă neplata se datorează unor condiții independente de voința lor;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului din Venezuela și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

 

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate