Propunere de rezoluţie - B9-0052/2020Propunere de rezoluţie
B9-0052/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2020/2507(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0052/2020
Texte depuse :
B9-0052/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0052/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2020/2507(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere declarația din 9 ianuarie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Josep Borrell, în numele UE, privind ultimele evoluții din Venezuela,

 având în vedere declarația din 9 ianuarie 2020 a Grupului internațional de contact privind Venezuela, emisă de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE),

 având în vedere articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 8 februarie 2018[1], 3 mai 2018[2], 5 iulie 2018[3], 25 octombrie 2018[4], 31 ianuarie 2019[5], 28 martie 2019[6] și 18 iulie 2019[7],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât incidentele haotice din 5 ianuarie 2020 petrecute cu ocazia alegerii noii conduceri a Adunării Naționale a Venezuelei ridică serioase semne de întrebare cu privire la viabilitatea instituțională și la guvernarea responsabilă a țării de către toți actorii implicați;

B. întrucât la 5 ianuarie 2020, conform observatorilor internaționali și mass-media, președintele aflat încă în exercițiu al Adunării, Juan Guaidó, a fost împiedicat să intre în incinta Adunării Naționale venezuelene pentru a fi reales, deoarece acesta a dorit să intre însoțit de deputați suspendați din Adunare;

C. întrucât deputații Adunării Naționale trebuie să își poată exercita mandatul parlamentar, așa cum a fost primit de la poporul venezuelean, fără nicio formă de intimidare sau de represalii;

D. întrucât în paralel cu alegerile care au avut loc în sediul Adunării Naționale, în cadrul cărora Luis Parra a câștigat președinția pentru legislatura 2020, la sediul ziarului El Nacional a avut loc realegerea lui Juan Guaidó în aceeași funcție, ceea ce înseamnă că există doi președinți ai Adunării; întrucât au fost exprimate îndoieli serioase în ceea ce privește legitimitatea ambelor procese electorale, deoarece s-au produs o serie de nereguli și cazuri de intimidare, la care se adaugă faptul că există o neconcordanță în ceea ce privește numărul presupus al votanților, ceea ce agravează și mai mult o situație deja dezastruoasă;

E. întrucât ambii președinți făceau parte din același bloc politic de partide de opoziție, până când Luis Parra a fost suspendat de Primero Justicia în decembrie 2019 pentru presupuse cazuri de corupție, iar Juan Guaidó a decis să părăsească Voluntad Popular în urma incidentelor din 5 ianuarie 2020;

F. întrucât scenele haotice ale declarațiilor, acuzațiilor și discreditării unor politicieni au continuat în zilele următoare; întrucât este imperios necesar să se depășească haosul și să se găsească o soluție negociată la situația actuală, deoarece există un risc de continuare a instabilității instituționale ca urmare a incidentelor legate de alegerea președintelui Adunării venezuelene, pe lângă riscul unei scăderi a încrederii în întreaga lume în viabilitatea instituțională a Venezuelei;

G. întrucât orice soluție la acest conflict profund și complex trebuie să fie găsită în cadrul statului de drept, să fie în conformitate cu standardele internaționale și să respecte pe deplin democrația și drepturile omului;

H. întrucât continuarea destabilizării instituțiilor venezuelene prin noi autoproclamări și acte similare riscă să alimenteze o situație deja incendiară și chiar un război civil și ar putea să se propage în afara Venezuelei, dat fiind nu în ultimul rând riscul creșterii numărului de migranți care se refugiază în țările învecinate;

I. întrucât Uniunea Europeană ar trebui să joace în continuare rolul de mediator între toți actorii implicați în conflict în interiorul țării, rol pe care îl poate juca în mod util, având în vedere legătura strânsă dintre mai multe state membre ale UE și Venezuela,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației și la destabilizarea instituțională, cauzată de comportamentul tuturor actorilor implicați în alegerea din 2020 a președintelui Adunării venezuelene;

2. solicită o clarificare completă a incidentelor și a caracterului democratic al acțiunilor tuturor persoanelor și instituțiilor implicate;

3. invită toți actorii implicați să pună viitorul stabil al țării deasupra considerentelor legate de cariera personală și să soluționeze conflictul legat de conducerea Adunării, care a divizat atât Adunarea, cât și opoziția;

4. subliniază nevoia urgentă de a face eforturi pentru stabilitatea instituțională, cu proceduri clare, și solicită tuturor actorilor implicați să evite orice acțiune care ar putea crește neîncrederea în viabilitatea instituțiilor venezuelene, ar putea dezangaja politic populația Venezuelei sau provoca violență;

5. subliniază că, pentru a găsi o soluție definitivă la criză, în Venezuela este indispensabil să se reconstruiască democrația, în toate dimensiunile sale; reiterează faptul că violența nu va duce la pace, ci va destabiliza și mai mult țara;

6. insistă că este necesar ca autoritățile din Venezuela să respecte libertatea de exprimare și dreptul la întrunire pașnică; invită toți actorii să renunțe la utilizarea excesivă, disproporționată și arbitrară a forței, fapt interzis în mod clar și fără echivoc în dreptul internațional;

7. subliniază importanța autodeterminării poporului venezuelean și importanța unei exprimări autentice a voinței sale democratice; invită liderii politici să se abțină de la orice acțiune sau apel care ar putea alimenta noi tulburări și instabilitatea politică;

8. împărtășește opinia exprimată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, în discursul său din 5 iulie 2019, rostit în fața Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, conform căreia „singura cale de a ieși din criză este reunirea la masa dialogului”;

9. trage un semnal de alarmă cu privire la riscul potențial ca violențele și tulburările din Venezuela să se propage la țările învecinate și la riscul ca acest lucru să conducă în cele din urmă la un război în regiune; îndeamnă toți actorii, inclusiv cei din comunitatea internațională, să excludă în mod explicit orice soluție nepașnică, militară a crizei, inclusiv confruntarea militară de mică intensitate;

10. insistă asupra faptului că ar trebui evitate standardele duble în ceea ce privește țările terțe și că UE și statele sale membre ar trebui să fie consecvente în pozițiile lor față de țările terțe; reamintește importanța unui răspuns unit al UE, care să permită Uniunii să aibă o poziție mai credibilă și mai puternică;

11. subliniază faptul că UE este pregătită să medieze și să sprijine trecerea la stabilizarea țării și că aceasta exclude orice utilizare a violenței și o intervenție militară internațională;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Guvernului și autorităților din Venezuela și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

 

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate