Διαδικασία : 2020/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0053/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0053/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0053/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 48k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0048/2020

B9-0053/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)

(2020/2507(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως δε εκείνα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[3], της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[4], της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[5], της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[6], της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα[7], της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία[8], της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[9], της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[10], της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα[11] και της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[12],

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) όσον αφορά τη Βενεζουέλα, της 10ης Ιανουαρίου 2019, της 26ης Ιανουαρίου 2019, της 24ης Φεβρουαρίου 2019, της 28ης Μαρτίου 2019, της 4ης Απριλίου 2019, της 30ής Απριλίου 2019, της 18ης Ιουνίου 2019, της 16ης Ιουλίου 2019, της 13ης Αυγούστου 2019, της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) όσον αφορά τη Βενεζουέλα, της 21ης Δεκεμβρίου 2019 και της 9ης Ιανουαρίου 2020, καθώς και τις δηλώσεις του εκπροσώπου ΑΠ/ΎΕ, της 17ης Σεπτεμβρίου 2019, της 16ης Δεκεμβρίου 2019 και της 5ης Ιανουαρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα[13], η οποία ανανεώνει, έως τις 14 Νοεμβρίου 2020, τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR) σχετικά με τη Βενεζουέλα, της 4ης Ιουλίου 2019,

 έχοντας υπόψη την πέμπτη διεθνή τεχνική συνεδρίαση της Διαδικασίας του Κίτο, που πραγματοποιήθηκε στη Μπογκοτά στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, στις 5 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, οι βουλευτές εκλέγουν πρόεδρο για θητεία ενός έτους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας στις 5 Ιανουαρίου 2020, ισοδυναμούν με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ενορχηστρωμένο από το καθεστώς Maduro και συνιστούν επίθεση κατά της δημοκρατικής και συνταγματικής λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, εμποδίστηκε βιαίως από δυνάμεις ασφαλείας να προεδρεύσει στη σύνοδο, σε πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν επετράπη η είσοδος στην Εθνοσυνέλευση, ενώ εμποδίστηκε επίσης η πρόσβαση εκπροσώπων του Τύπου στο κτίριο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luis Parra, ο οποίος πρόσφατα διεγράφη από κόμμα της αντιπολίτευσης εξαιτίας καταγγελιών για διαφθορά, αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και έλαβε μέρος σε μια αυτοσχέδια και παράνομη τελετή ορκωμοσίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή του Luis Parra ήταν άκυρη, καθώς δεν υπήρξε ποτέ επίσημη έναρξη της συνόδου, δεν εξακριβώθηκε απαρτία και δεν συγκλήθηκε επίσημη ψηφοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας έλεγχαν τα διαπιστευτήρια κάθε βουλευτή για περισσότερο από μία ώρα, ως στρατηγική κωλυσιεργίας για την καθυστέρηση της συνόδου και την παρεμπόδιση της επίτευξης απαρτίας της Εθνοσυνέλευσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των βουλευτών πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση μερικές ώρες αργότερα, στην έδρα της εφημερίδας της αντιπολίτευσης El Nacional, κατά τη διάρκεια της οποίας 100 από τα 167 μέλη της Εθνοσυνέλευσης ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Juan Guaidó ως προέδρου της Εθνοσυνέλευσης για το τελευταίο έτος της κοινοβουλευτικής θητείας 2015-2020·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη σύνοδος της Εθνοσυνέλευσης, η οποία διεξήχθη στις 7 Ιανουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε με την ορκωμοσία του Juan Guaidó, ως προέδρου, παρά τις απόπειρες δυνάμεων φίλα προσκείμενων στο καθεστώς Maduro να αποτρέψουν την πραγματοποίηση της συνόδου, μεταξύ άλλων φράζοντας την είσοδο του κτιρίου και κόβοντας το ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό του κτιρίου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 διενεργήθηκαν χωρίς να πληρούνται τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και δημοκρατικές χώρες, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά παράβαση της συνταγματικής τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 60 χώρες, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν αναγνωρίσει τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας και η μη αναγνωρισμένη Συντακτική Συνέλευση στέρησαν τη βουλευτική ασυλία από τέσσερα ακόμη μέλη της Εθνοσυνέλευσης, τους Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano και Luis Stefanelli, με αποτέλεσμα ο αριθμός των βουλευτών των οποίων έχει αρθεί η βουλευτική ασυλία να ανέλθει στους 26· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή, η οποία έρχεται σε συνέχεια του αιτήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου βάσει κατηγοριών του Γενικού Εισαγγελέα, συνιστά σοβαρή παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες ενέργειες κατά μελών της Εθνοσυνέλευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η παρενόχληση και ο εκφοβισμός 59 βουλευτών από παρακρατικές ομάδες και σώματα ασφαλείας, 29 αυθαίρετες κρατήσεις και 27 καταναγκαστικές εξορίσεις, παρακωλύουν το συνταγματικό έργο της Εθνοσυνέλευσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και πολλά χρόνια, ιδίως δε αφού ο Nicolás Maduro ήλθε στην εξουσία μετά από αμφιλεγόμενες εκλογές το 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα έχει επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική, οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα έχει οξυνθεί σοβαρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες ελλείψεις φαρμάκων και τροφίμων, οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο υπερπληθωρισμός, η πολιτική καταπίεση, η διαφθορά και η βία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων και τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα·

1. καταδικάζει απερίφραστα το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από το καθεστώς Maduro και το γεγονός ότι η Εθνοσυνέλευση, ως το νόμιμο δημοκρατικό όργανο της Βενεζουέλας, εμποδίζεται να εκπληρώσει την εντολή που έλαβε από τον λαό της Βενεζουέλας·

2. αποδοκιμάζει τις σοβαρές αυτές παραβιάσεις που δεν συνάδουν με τη νόμιμη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου της Εθνοσυνέλευσης και επιδεινώνουν περαιτέρω την κρίση της Βενεζουέλας·

3. συγχαίρει τον Juan Guaidó για την επανεκλογή του ως προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, παρά τα εμπόδια και κωλύματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της επίσημης συνόδου της 7ης Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι χρειάστηκε να εισέλθει βιαίως στο κτίριο μαζί με άλλους βουλευτές·

4. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς τον Juan Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, όπως ορίζει το άρθρο 233 του εν λόγω Συντάγματος·

5. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, η οποία αποτελεί το μοναδικό, επί του παρόντος, δημοκρατικό όργανο της Βενεζουέλας που έχει εκλεγεί νόμιμα και της οποίας οι εξουσίες, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των μελών της, πρέπει να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές·

6. εμμένει στην άποψη ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνική και πολιτική λύση μόνο εάν η Εθνοσυνέλευση, το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο στη Βενεζουέλα, είναι πλήρως σεβαστή και τα μέλη της είναι σε θέση να ασκούν ελεύθερα τα συνταγματικά τους προνόμια·

7. επισημαίνει ότι κάθε διάλογος πρέπει να βασίζεται στον οδικό χάρτη που εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· εμμένει στην άποψη ότι κύριος σκοπός του διαλόγου πρέπει να είναι η ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία μέσω της δημιουργίας των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές εκλογές βάσει καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με δίκαιους όρους για όλους τους συμμετέχοντες, διαφάνεια και παρουσία αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών·

8. υπενθυμίζει ότι η διεξαγωγή ελεύθερων και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών υπό διεθνή εποπτεία και η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των κρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) και του Ανώτατου Δικαστηρίου, είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στη Βενεζουέλα·

9. τονίζει ότι είναι καίριας σημασίας, η Εθνοσυνέλευση να θεσπίσει ένα νέο, ανεξάρτητο και διαφανές Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), χωρίς αποκλεισμούς και με ισορροπημένη εκπροσώπηση και σύνθεση·

10. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών και αρχών και η προάσπιση του κράτους δικαίου συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στην κρίση της Βενεζουέλας προς όφελος του λαού της·

11. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια έγκυρη διαδικασία που θα οδηγήσει σε ειρηνική και δημοκρατική επίλυση της κρίσης·

12. καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να κλιμακώσει την απόκριση της ΕΕ όσον αφορά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων παρατείνοντας τις στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις και καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επεκτείνοντας τις κυρώσεις αυτές στα μέλη των οικογενειών τους·

13. θεωρεί ότι η διπλωματική αντιπροσωπεία που έχει διορίσει ο Juan Guaidó, ως νόμιμος προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, πρέπει να είναι η μόνη αναγνωρισμένη από την ΕΕ αντιπροσωπεία· ζητεί, ως εκ τούτου, την αναστολή διπλωματικών διαπιστευτηρίων για αποστολές που υπόκεινται στον Nicolás Maduro και την αντιδημοκρατική του κυβέρνηση·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

[1] ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.

[2] ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.

[3] ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.

[4] ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.

[5] ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 137.

[6] ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 61.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

[9] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

[10] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.

[11] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0327.

[12] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0007.

[13] ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 42.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου