Eljárás : 2020/2507(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0053/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0053/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0053/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 49k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

</TitreType><TitreSuite>benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az új Nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0048/2020

B9‑0053/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása az új Nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről

(2020/2507(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i[1], a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i[2], a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i[3], a venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i[4], a venezuelai helyzetről szóló 2017. április 27-i[5], a venezuelai helyzetről szóló 2018. február 8-i[6], a venezuelai választásokról szóló 2018. május 3-i[7], a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló 2018. július 5-i[8], a venezuelai helyzetről szóló 2018. október 25-i[9], a venezuelai helyzetről szóló 2019. január 31-i[10], a venezuelai szükséghelyzetről szóló 2019. március 28-i[11], valamint a venezuelai helyzetről szóló 2019. július 18-i[12] állásfoglalására,

 tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: alelnök/főképviselő) Venezueláról szóló 2019. január 10-i, 2019. január 26-i, 2019. február 24-i, 2019. március 28-i, 2019. április 4-i, 2019. április 30-i, 2019. június 18-i, 2019. július 16-i, 2019. augusztus 13-i, 2019. szeptember 27-i, 2019. december 21-i és 2020. január 9-i nyilatkozataira, valamint az alelnök/főképviselő szóvivőjének 2019. szeptember 17-i, 2019. december 16-i és 2020. január 5-i nyilatkozatára,

 tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2019. november 11-i (KKBP) 2019/1893 tanácsi határozatra[13], amely 2020. november 14-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos célzott korlátozó intézkedéseket,

 tekintettel Venezuela alkotmányára,

 tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa (UNHCHR) Venezueláról szóló, 2019. július 4-i jelentésére,

 tekintettel a quitói folyamat 2019. november 15-én, Bogotában tartott V. nemzetközi technikai értekezletére,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a venezuelai alkotmány értelmében a parlamenti képviselők minden év január 5-én egyéves időtartamra házelnököt választanak;

B. mivel a Nemzetgyűlés elnökének Venezuelában, 2020. január 5-én tervezett megválasztását övező események kimerítették a Maduro-rezsim által szervezett parlamenti puccs fogalmát, és támadást jelentettek a Nemzetgyűlés demokratikus és alkotmányos működése ellen;

C. mivel a Nemzetgyűlés elnökét, Juan Guaidót a biztonsági erők brutális módon megakadályozták az ülés elnöki teendőinek ellátásában, több ellenzéki parlamenti képviselőt nem engedtek be a Nemzetgyűlésbe, és megakadályozták a sajtó belépését is az épületbe;

D. mivel Luis Parra – akit korrupciós vádak miatt nemrégiben kizártak az egyik ellenzéki pártból – a Nemzetgyűlés elnökévé nyilvánította magát, és részt vett a rögtönzött és jogellenes beiktatási ceremónián;

E. mivel Luis Parra megválasztása érvénytelen volt, miután az ülést hivatalosan nem nyitották meg, nem ellenőrizték a határozatképességet, és hivatalos szavazást sem hirdettek; mivel az ülés késleltetése és a Nemzetgyűlés határozatképessége elérésének megakadályozása céljából katonák több mint egy órán át ellenőrizték a parlamenti képviselők személyazonosító okmányait;

F. mivel a parlamenti képviselők többsége néhány órával később vészhelyzeti ülést tartott az El Nacional ellenzéki lap központjában, ahol 167 nemzetgyűlési képviselőből 100 úgy szavazott, hogy Juan Guaidót választja vezetőjévé a 2015–2020 közötti ciklus utolsó évére;

G. mivel a Nemzetgyűlés 2020. január 7-i hivatalos ülésén Juan Guaidó letette az elnöki esküt annak ellenére, hogy a Maduro-rezsimhez hű erők megpróbálták megakadályozni az ülés megtartását, többek között az épület bejáratának lezárásával és az épületen belüli áramellátás megszakításával;

H. mivel a 2018. május 20-án tartott elnökválasztások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak; mivel az EU és más regionális szervezetek és demokratikus országok sem a választásokat, sem az ezen illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

I. mivel 2019. január 10-én Nicolás Maduro jogellenesen és az alkotmányos rend megsértésével megszerezte az elnöki hatalmat a Legfelsőbb Bíróság előtt; mivel 2019. január 23-án Juan Guaidó, a Nemzetgyűlés legitim módon és demokratikusan megválasztott elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban letette az esküt Venezuela ideiglenes elnökeként;

J. mivel közel 60 ország, valamint az Európai Parlament elismerte Juan Guaidót Venezuela legitim ideiglenes elnökének;

K. mivel 2019. december 16-án a venezuelai Legfelsőbb Bíróság és az el nem ismert Alkotmányozó Gyűlés a Nemzetgyűlés további négy tagját – Jorge Millánt, Hernán Alemánt, Carlos Lozanót és Luis Stefanellit – megfosztotta alkotmányban garantált parlamenti mentelmi jogától, ezzel 26-ra növelve a mentelmi joguktól megfosztott parlamenti képviselők számát; mivel ez a legfőbb ügyész által megfogalmazott vádak alapján és a Legfelsőbb Bíróság kérésére született határozat súlyosan sérti az alkotmányos rendelkezéseket, a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztásának demokratikus elvét;

L. mivel a Nemzetgyűlés tagjai ellen folyamatban lévő fellépések – többek között az irreguláris csoportok és biztonsági szervek által 59 képviselővel szemben elkövetett zaklatás és megfélemlítés, a 29 önkényes letartóztatás és a 27 kényszerszáműzetés – akadályozzák a Nemzetgyűlés alkotmányos munkáját;

M. mivel az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia helyzete hosszú évek óta súlyosan romlik Venezuelában és különösen, amióta Nicolás Maduro vitatott választásokat követően hatalomra jutott 2013-ban; mivel jelentősen súlyosbodik a politikai, gazdasági, intézményi, szociális és a sokrétű humanitárius válság; mivel az emberek életét egyre nagyobb mértékű gyógyszer- és élelmiszerhiány, tömeges emberi jogi jogsértések, hiperinfláció, politikai elnyomás, korrupció és erőszak veszélyezteti, arra kényszerítve őket, hogy elmeneküljenek az országból;

1. határozottan elítéli a Maduro-rezsim által elkövetett parlamenti puccsot, valamint azt, hogy megakadályozták a Nemzetgyűlést – Venezuela legitim demokratikus szervét – abban, hogy teljesítse a venezuelai néptől kapott alkotmányos megbízatását;

2. elítéli ezeket a súlyos jogsértéseket, amelyek összeegyeztethetetlenek a Nemzetgyűlés jogszerű elnökválasztási eljárásával, és további lépést jelentenek a venezuelai válság elmélyülése felé;

3. gratulál Juan Guaidónak, amiért a január 7-i hivatalos ülésen előtte álló akadályok és obstrukció – többek között, hogy más képviselőkkel együtt utat kellett törnie magának az épületbe – ellenére újraválasztották a Nemzetgyűlés elnökévé;

4. megismétli, hogy maradéktalanul támogatja Juan Guaidót mint a venezuelai alkotmány 233. cikkében foglaltaknak megfelelően Venezuela legitim ideiglenes elnökét;

5. ismételten teljes támogatásáról biztosítja a Nemzetgyűlést, Venezuela jelenlegi egyetlen legitim módon megválasztott demokratikus testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben kell tartani, beleértve többek között a Nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát;

6. kitart amellett, hogy békés és politikai rendezést csak akkor lehet elérni, ha a teljes körűen tiszteletben tartják a Nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen demokratikusan megválasztott szervét, és tagjai képesek szabadot gyakorolni alkotmányos előjogaikat;

7. rámutat arra, hogy bármilyen párbeszédnek a venezuelai Nemzetgyűlés által elfogadott ütemterven kell alapulnia; ragaszkodik ahhoz, hogy a párbeszéd fő céljának a demokráciába való békés átmenetnek kell lennie, amelynek során megteremtik a feltételeket egy rögzített menetrenden, az összes szereplőre vonatkozó tisztességes feltételeken és átláthatóságon alapuló, hiteles nemzetközi megfigyelők jelenlétében zajló szabad, átlátható és hiteles elnökválasztáshoz;

8. emlékeztet arra, hogy Venezuelában a tartós megoldáshoz elengedhetetlen a szabad és hiteles, nemzetközileg figyelemmel kísért elnökválasztás megszervezése, valamint az állami intézmények – többek között az Országos Választási Tanács (CNE) és a Legfelsőbb Bíróság – demokratikus helyreállítása;

9. hangsúlyozza annak kiemelkedő fontosságát, hogy a Nemzetgyűlés egy új, független és átlátható Országos Választási Tanácsot hozzon létre, amely képviseletét és összetételét tekintve teljes mértékben inkluzív és kiegyensúlyozott;

10. emlékeztet arra, hogy a demokratikus intézmények és elvek tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság fenntartása a venezuelai válság – a lakosság javát szolgáló – békés és tartós rendezésének alapvető feltétele;

11. emlékeztet arra, hogy az EU kész támogatást nyújtani a válság békés és demokratikus rendezéséhez vezető őszinte folyamathoz;

12. felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy egyebek mellett az emberi jogi jogsértésekért és az elnyomásért felelős személyek elleni célzott szankciók bevezetése és e szankciók családtagjaikra való kiterjesztése révén erősítse az EU reagálását a venezuelai demokrácia helyreállítása érdekében;

13. véleménye szerint az Uniónak kizárólag a Juan Guaidó, Venezuela legitim ideiglenes elnöke által kinevezett diplomáciai képviseletet kellene elismernie az ország képviseleteként; ezért kéri a Nicolás Maduróhoz és antidemokratikus kormányához tartozó missziók valamennyi diplomáciai megbízatásának felfüggesztését;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és Nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

[1] HL C 285., 2017.8.29., 145. o.

[2] HL C 294., 2016.8.12., 21. o.

[3] HL C 316., 2016.8.30., 190. o.

[4] HL C 86., 2018.3.6., 101. o.

[5] HL C 298., 2018.8.23., 137. o.

[6] HL C 463., 2018.12.21., 61. o.

[7] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.

[8] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.

[9] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.

[10] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0061.

[11] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0327.

[12] Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0007.

[13] HL L 291., 2019.11.12., 42. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat