Propunere de rezoluţie - B9-0053/2020Propunere de rezoluţie
B9-0053/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0048/2020

Procedură : 2020/2507(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0053/2020
Texte depuse :
B9-0053/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0053/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

(2020/2507(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela[1], din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela[2], din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela[3], din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela[4], din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela[5], din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela[6], din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[7], din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia[8], din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela[9], din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela[10], din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela[11] și din 18 iulie 2019 referitoare la situația din Venezuela[12],

 având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind Venezuela din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019, 24 februarie 2019, 28 martie 2019, 4 aprilie 2019, 30 aprilie 2019, 18 iunie 2019, 16 iulie 2019, 13 august 2019, 27 septembrie 2019, 21 decembrie 2019 și 9 ianuarie 2020, precum și cele ale purtătorului de cuvânt al VP/ÎR din 17 septembrie 2019, 16 decembrie 2019 și 5 ianuarie 2020,

 având în vedere Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[13], care reînnoiește până la 14 noiembrie 2020 măsurile restrictive specifice în vigoare în prezent;

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

 având în vedere raportul privind Venezuela din 4 iulie 2019 al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,

 având în vedere cea de a cincea reuniune tehnică internațională a Procesului de la Quito, care a avut loc la Bogotá, la 14 și 15 noiembrie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit constituției venezuelene, parlamentarii aleg un președinte pentru un mandat de un an la 5 ianuarie în fiecare an;

B. întrucât evenimentele în jurul alegerii programate a Președintelui Adunării Naționale a Venezuelei la 5 ianuarie 2020 au constituit o lovitură de stat parlamentară orchestrată de regimul Maduro și un atac asupra funcționării democratice și constituționale a Adunării Naționale;

C. întrucât președintele Adunării, Juan Guaidó, a fost împiedicat brutal de forțele de securitate să prezideze sesiunea, câțiva parlamentari ai opoziției nu au avut voie să intre în Adunarea Națională, iar accesul presei în clădire a fost, de asemenea, blocat;

D. întrucât Luis Parra, care a fost expulzat recent dintr-un partid de opoziție din cauza unor acuzații de corupție, s-a declarat președinte al Adunării Naționale și a luat parte la un jurământ improvizat și nelegitim în cadrul ceremoniei;

E. întrucât alegerea lui Luis Parra nu a fost validă, deoarece sesiunea nu a fost deschisă niciodată în mod oficial, nu s-a ținut cont de cvorum și nu a fost organizat niciun vot oficial; întrucât forțele de securitate au verificat identitatea fiecărui parlamentar timp de peste o oră ca strategie de a întârzia sesiunea și a împiedica Adunarea să ajungă la cvorum;

F. întrucât majoritatea parlamentarilor au ținut o reuniune de urgență câteva ore mai târziu la sediul ziarului de opoziție El Nacional, la care au votat 100 din cei 167 de membri ai Adunării pentru a-l realege pe Juan Guaidó ca președinte al instituției pentru ultimul an din perioada 2015-2020;

G. întrucât ședința oficială a Adunării Naționale din 7 ianuarie 2020 s-a încheiat cu învestirea lui Juan Guaidó în funcția de președinte, în pofida încercărilor forțelor loiale regimului Maduro de a împiedica desfășurarea sesiunii, inclusiv prin obstrucționarea intrării în clădire și întreruperea alimentării cu energie electrică a clădirii;

H. întrucât alegerile prezidențiale din 20 mai 2018 s-au desfășurat într-un mod care nu respectă standardele internaționale minime pentru un proces electoral credibil; întrucât UE și alte organizații regionale și țări democratice nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

I. întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolás Maduro a uzurpat în mod ilegitim funcția de președinte în fața Curții Supreme de Justiție, încălcând ordinea constituțională; întrucât, la 23 ianuarie 2019, Juan Guaidó, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, a fost învestit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

J. întrucât aproape 60 de țări, precum și Parlamentul European l-au recunoscut pe Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei;

K. întrucât la 16 decembrie 2019, Curtea Supremă a Venezuelei și Adunarea Constituentă nerecunoscută le-au retras imunitatea parlamentară acordată în mod constituțional altor patru membri ai Adunării Naționale – Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano și Luis Stefanelli –, ducând la 26 numărul parlamentarilor a căror imunitate a fost ridicată; întrucât această decizie, urmare a solicitării Curții Supreme pe baza acuzațiilor formulate de procurorul general, reprezintă o încălcare gravă a dispozițiilor constituționale, a statului de drept și a principiului democratic al separării puterilor;

L. întrucât acțiunile în curs de desfășurare împotriva deputaților din Adunarea Națională, inclusiv hărțuirea și intimidarea a 59 de deputați de către grupuri și organe de securitate ilegale, 29 de detenții arbitrare și 27 de exiluri forțate, împiedică activitatea constituțională a Adunării Naționale;

M. întrucât situația drepturilor omului, statul de drept și democrația în Venezuela s-au deteriorat grav de mulți ani, în special de când Nicolás Maduro a ajuns la putere în urma alegerilor contestate din 2013; întrucât crizele politice, economice, instituționale, sociale și umanitare multidimensionale din această țară se agravează semnificativ; întrucât penuria crescândă de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența pun în pericol viețile oamenilor și îi obligă să fugă din țară;

1. condamnă ferm lovitura de stat parlamentară dată de regimul Maduro și faptul că Adunarea Națională, ca organism democratic legitim, a fost împiedicată să își exercite mandatul care i-a fost încredințat de poporul venezuelean;

2. deplânge aceste grave violențe care sunt incompatibile cu un proces electoral legitim pentru președintele Adunării Naționale și constituie un pas mai departe în criza venezueleană care se înrăutățește;

3. îl felicită pe Juan Guaidó la realegerea sa ca președinte al Adunării Naționale, în pofida tuturor impedimentelor și obstrucțiilor cu care s-a confruntat în ședința oficială din 7 ianuarie, inclusiv cu necesitatea de a forța intrarea în clădire împreună cu alți deputați;

4. își reiterează sprijinul pentru Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei în conformitate cu Constituția venezueleană, așa cum se precizează în articolul 233 din aceasta;

5. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie în prezent unicul organism democratic ales în mod legitim al Venezuelei și ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi;

6. insistă că o soluție pașnică și politică poate fi obținută doar dacă Adunarea Națională, singurul organism ales democratic în Venezuela, este pe deplin respectată, iar membrii săi pot să își desfășoare liber prerogativele constituționale;

7. subliniază faptul că toate discuțiile trebuie să se bazeze pe foaia de parcurs adoptată de Adunarea Națională a Venezuelei; reamintește că principalul obiectiv al dialogului trebuie să fie tranziția pașnică la democrație prin crearea condițiilor necesare pentru alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, care să aibă la bază un calendar fix, condiții echitabile pentru toți actorii implicați, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

8. reamintește că organizarea de alegeri prezidențiale libere și credibile, monitorizate la nivel internațional, și restabilirea democratică a instituțiilor de stat, inclusiv a Consiliului Electoral Național (CNE) și a Curții Supreme de Justiție, sunt esențiale pentru o soluție durabilă în Venezuela;

9. subliniază că este extrem de important ca adunarea națională să instituie un nou Consiliu Electoral Național (CNE), independent și transparent, care să fie pe deplin inclusiv și cu o reprezentare și componență echilibrată;

10. reamintește că respectarea instituțiilor și principiilor democratice și menținerea statului de drept sunt condiții esențiale pentru găsirea unei soluții pașnice și sustenabile la criza din Venezuela, în beneficiul poporului său;

11. reamintește că UE este pregătită să sprijine un proces autentic vizând soluționarea pașnică și democratică a crizei;

12. invită Vicepreședinta Comisiei / Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să intensifice răspunsul UE privind reinstaurarea democrației în Venezuela, inclusiv prin extinderea sancțiunilor specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiuni, și prin extinderea acestor sancțiuni la membrii familiilor lor;

13. consideră că reprezentanța diplomatică numită de Juan Guaidó, ca președinte interimar legitim al Venezuelei, ar trebui să fie singura reprezentanță recunoscută de UE; cere, prin urmare, ca toate acreditările diplomatice pentru misiuni pe lângă Nicolás Maduro și guvernul său antidemocratic să fie suspendate;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și președintelui Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate