Procedūra : 2019/2983(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0070/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0070/2020

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 44k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}PPE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020

B9-0070/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

(2019/2983(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK,

 ņemot vērā 2009. gada 5. jūnija saprašanās memorandu par mobilo tālruņu uzlādes iespēju saskaņošanu,

 ņemot vērā 2018. gada 20. marta saprašanās memorandu par viedtālruņu kopēju uzlādes risinājumu nākotnē,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 11. novembra ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 2014/53/ES (Radioiekārtu direktīva) darbību;

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā vienotais tirgus līdz šim ir bijis un joprojām ir Eiropas ekonomikas sekmju pamatā, kā arī tas ir Eiropas integrācijas stūrakmens un izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks;

B. tā kā vienotā tirgus potenciāls netiek pilnībā izmantots;

C. tā kā jau vairāk nekā 10 gadu Eiropas Parlamenta deputāti aicinājuši ieviest kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, tostarp mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, e-grāmatu lasītājiem, viedkamerām, valkājamajām elektronikas ierīcēm un citām vidēja vai maza izmēra elektroniskajām ierīcēm;

D. tā kā, neraugoties uz Komisijas centieniem, brīvprātīgās vienošanās starp nozares dalībniekiem nav devušas apmierinošus rezultātus un patērētājiem kopā ar visām jaunajām ierīcēm vēl arvien ir jāiegādājas arī jauni lādētāji;

E. tā kā ik gadu pasaulē tiek radīti aptuveni 50 miljoni metrisko tonnu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (e-atkritumu), proti, vidēji vairāk nekā 6 kg uz vienu cilvēku; tā kā 2016. gadā kopējais e-atkritumu apjoms Eiropā bija 12,3 miljoni metrisko tonnu jeb vidēji 16,6 kg uz vienu cilvēku[1];

F. tā kā patēriņa tendences aizvadītajos 10 gados liecina, ka arvien biežāk cilvēku īpašumā ir vairākas ierīces un ka noteiktu radioiekārtu, piemēram, viedtālruņu, aprites cikls arvien saīsinās; tā kā vecākas iekārtas bieži vien tiek nomainītas nevis tāpēc, ka tās ir sabojājušas vai nolietojušās, bet gan vienkārši tāpēc, ka tās tiek uzskatītas par novecojušām;

G. tā kā ceļojumos patērētāji ir spiesti ņemt līdzi dažādus līdzīgu ierīču lādētājus, kas tādējādi ierobežo ES pilsoņu pārvietošanās brīvību un viņu pilnīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē; tā kā šāda prakse rada nevajadzīgu vides pēdas nospiedumu;

H. tā kā ārkārtas situācijās cilvēki tagad ir atkarīgi no mobilajām ierīcēm, tostarp arī tāpēc, ka trūkst taksofonu; tā kā cilvēkiem ir vajadzīgs uzlādēts mobilais tālrunis lai, piemēram, veiktu maksājumus, meklētu informāciju, izmantotu to kā navigācijas ierīci u. tml.,

1. stingri uzsver nepieciešamību pēc steidzamas ES rīcības, lai samazinātu elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu, dotu patērētājiem iespēju izdarīt ilgtspējīgu izvēli un ļautu viņiem pilnībā piedalīties efektīvā un pareizi funkcionējošā iekšējā tirgū;

2. uzsver, ka steidzami jāpieņem standarts kopējam mobilo radioiekārtu lādētājam, lai izvairītos no turpmākas iekšējā tirgus sadrumstalotības;

3. tādēļ aicina Komisiju vēlākais līdz 2020. gada jūlijam pieņemt deleģēto aktu, ar ko papildina Direktīvu 2014/53/ES par radioiekārtām, vai kādu citu tiesību aktu, ar ko bez turpmākas kavēšanās paredz kopēja lādētāja ieviešanu;

4. aicina Komisiju bez kavēšanās iesniegt rezultātus ietekmes novērtējumam par mobilo tālruņu un citu saderīgu ierīču kopēja lādētāja ieviešanu;

5. norāda, ka iespējamus ieguvumus šajā ziņā sniedz bezvadu uzlādes tehnoloģijas; tāpēc aicina Komisiju veikt pasākumus, lai labākajā veidā nodrošinātu dažādu bezvadu lādētāju savietojamību ar dažādām mobilajām radioiekārtām;

6. uzskata, ka Komisijai būtu jāapsver likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis būtu palielināt dalībvalstīs savākto un pārstrādāto kabeļu un lādētāju apjomu;

7. mudina Komisiju nodrošināt, lai patērētājiem vairs nevajadzētu iegādāties arvien jaunus lādētājus ar katru jaunu ierīci, un tādējādi tiktu samazināts gadā saražoto kabeļu un lādētāju skaits;

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

[1] “Global E-waste Monitor”, 2017. gads: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika