Procedură : 2019/2983(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0070/2020

Texte depuse :

B9-0070/2020

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe>
PDF 140kWORD 44k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0070/2020

B9‑0070/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

(2019/2983(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE,

 având în vedere Memorandumul de înțelegere din 5 iunie 2009 privind armonizarea unei capacități de încărcare pentru telefoanele mobile,

 având în vedere Memorandumul de înțelegere din 20 martie 2018 privind viitoarea soluție comună de încărcare a telefoanelor inteligente,

 având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 11 noiembrie 2018 privind funcționarea Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât piața unică a fost și rămâne baza succesului economic al Europei, precum și piatra de temelie a integrării europene și un motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă;

B. întrucât potențialul pieței unice nu este exploatat pe deplin;

C. întrucât de mai mult de 10 ani deputații în Parlamentul European militează pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, inclusiv telefoane mobile, tablete, dispozitive de citit cărți în format digital, aparate de fotografiat sau camere video inteligente, echipamente electronice portabile și alte dispozitive electronice de dimensiuni medii sau mici;

D. întrucât, în pofida eforturilor depuse de Comisie, acordurile încheiate în mod voluntar de către actorii din domeniu nu au generat rezultate satisfăcătoare, iar consumatorii sunt în continuare obligați să cumpere încărcătoare noi pentru fiecare dispozitiv nou;

E. întrucât în fiecare an sunt generate la nivel mondial aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri electronice, cu o medie de peste 6 kg pe persoană; întrucât, în 2016, în Europa au rezultat în total 12,3 milioane de tone de deșeuri electronice, ceea ce corespunde unei medii de 16,6 kg pe persoană[1];

F. întrucât tendințele de consum din ultimii 10 ani arată că oamenii tind din ce în ce mai mult să cumpere mai multe dispozitive și să scurteze ciclul de viață utilă al unor echipamente radio, cum ar fi telefoanele inteligente; întrucât echipamentele mai vechi sunt deseori înlocuite nu pentru că sunt stricate sau învechite, ci pur și simplu pentru că sunt percepute ca fiind depășite;

G. întrucât, atunci când călătoresc, consumatorii sunt efectiv obligați să ia cu ei încărcătoare diferite pentru dispozitive similare, ceea ce restrânge libertatea de circulație a cetățenilor UE și participarea lor deplină în societate; întrucât această practică generează o amprentă de mediu inutilă;

H. întrucât oamenii depind în prezent de dispozitivele lor mobile în situații de urgență, inclusiv din cauza lipsei de telefoane publice; întrucât oamenii au nevoie de un telefon mobil încărcat de exemplu pentru a face plăți, pentru a căuta informații, pe post de dispozitiv de navigație etc.,

1. subliniază insistent că trebuie întreprinse urgent acțiuni la nivelul UE pentru a reduce cantitatea de deșeuri electronice, pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri sustenabile și pentru a le permite să participe pe deplin la o piață internă eficientă și funcțională;

2. subliniază că este nevoie de un standard pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, care să fie adoptat de urgență pentru a evita o și mai mare fragmentare a pieței interne;

3. invită, așadar, Comisia să adopte actul delegat de completare a Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio sau o altă măsură legislativă până cel târziu în iulie 2020, pentru a introduce fără întârziere încărcătorul comun;

4. invită Comisia să prezinte fără întârziere rezultatele evaluării impactului privind introducerea încărcătoarelor comune pentru telefoane mobile și alte dispozitive compatibile;

5. atrage atenția asupra faptului că utilizarea tehnologiei de încărcare fără fir prezintă și alte beneficii potențiale; invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri menite să asigure în cea mai mare măsură posibilă interoperabilitatea diferitelor încărcătoare fără fir cu diferitele echipamente radio mobile;

6. este de opinie că Comisia ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor inițiative legislative pentru a crește volumul cablurilor și încărcătoarelor reciclate în statele membre;

7. îndeamnă Comisia să se asigure că consumatorii nu mai sunt obligați să cumpere încărcătoare noi cu fiecare dispozitiv nou, reducându-se astfel cantitatea de cabluri și încărcătoare produse în fiecare an;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

[1] The Global E-waste Monitor 2017: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate