Predlog resolucije - B9-0070/2020Predlog resolucije
B9-0070/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho
v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0070/2020

Postopek : 2019/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0070/2020
Predložena besedila :
B9-0070/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0070/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

(2019/2983(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES,

 ob upoštevanju memoranduma o soglasju glede uskladitve zmogljivosti polnjenja za mobilne telefone z dne 5. junija 2009,

 ob upoštevanju memoranduma o soglasju glede prihodnje skupne rešitve za polnjenje pametnih telefonov z dne 20. marca 2018,

 ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2014/53/EU z dne 11. novembra 2018 o radijski opremi,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enotni trg bil in ostaja temelj gospodarskega uspeha Evrope, temeljni kamen evropske integracije ter gonilo rasti in delovnih mest;

B. ker potencial enotnega trga ni v celoti izkoriščen;

C. ker se poslanci Evropskega parlamenta že več kot deset let zavzemajo za uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilno radijsko opremo, vključno z mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, bralniki e-knjig, pametnimi kamerami, nosljivimi elektronskimi napravami ter drugimi srednje velikimi ali majhnimi elektronskimi napravami;

D. ker prostovoljni dogovori med akterji v industriji kljub prizadevanjem Komisije niso dosegli zadovoljivih rezultatov, saj morajo potrošniki še vedno kupovati nove polnilnike z vsemi novimi napravami;

E. ker vsako leto po svetu nastane 50 milijonov ton e-odpadkov, kar je v povprečju več kot 6 kg na osebo; ker je bilo v letu 2016 v Evropi skupaj ustvarjenih 12,3 milijona ton e-odpadkov, kar je v povprečju 16,6 kg na osebo[1];

F. ker potrošniški trendi zadnjih 10 let kažejo, da si vse več potrošnikov lasti več naprav in da so življenjski cikli nekatere radijske opreme, kot so pametni telefoni, še krajši; ker se starejša oprema pogosto ne nadomesti iz potrebe, ampak preprosto zato, ker šteje za zastarelo;

G. ker so potrošniki na potovanjih dejansko prisiljeni imeti s sabo različne polnilnike za podobne naprave, kar torej omejuje svobodo gibanja državljanov EU in njihovo polno sodelovanje v družbi; ker ta praksa povzroča nepotreben okoljski odtis;

H. ker so ljudje zdaj v nujnih primerih odvisni od svojih mobilnih naprav, tudi zaradi pomanjkanja javnih telefonov; ker ljudje potrebujejo mobilne telefone s polno baterijo npr. za plačevanje, iskanje informacij, kot navigacijsko napravo itd.;

1. odločno poudarja, da so nujno potrebni ukrepi EU, da bi se zmanjšala količina elektronskih odpadkov, okrepila moč potrošnikov za sprejemanje trajnostnih odločitev ter da bi se potrošnikom omogočilo, da v celoti sodelujejo na učinkovitem in ustrezno delujočem notranjem trgu;

2. poudarja, da je nujno treba sprejeti standard za univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo, da bi preprečili nadaljnje drobljenje notranjega trga;

3. zato poziva Komisijo, naj najkasneje do julija 2020 sprejme delegirani akt, ki bo dopolnil Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi, ali drug zakonodajni akt, s katerim bo brez nadaljnjega odlašanja uveden univerzalni polnilnik;

4. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi rezultate ocene učinka v zvezi z uvedbo univerzalnih polnilnikov za mobilne telefone in druge združljive naprave;

5. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije nudi dodatne potencialne koristi; zato poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi kar najbolje zagotovili interoperabilnost različnih brezžičnih polnilnikov z različnimi mobilnimi radijskimi napravami;

6. meni, da bi morala Komisija razmisliti o zakonodajnih pobudah, da bi povečala količino zbranih in recikliranih kablov in polnilnikov v državah članicah;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da potrošnikom ne bo več treba kupovati novih polnilnikov z vsako novo napravo, s čimer bi zmanjšali količino kablov in polnilnikov, ki se proizvedejo na leto;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov