Procedūra : 2019/2983(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0072/2020

Pateikti tekstai :

B9-0072/2020

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe>
PDF 144kWORD 46k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0070/2020

B9-0072/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio

(2019/2983(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (Radijo įrenginių direktyva), kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra ES ekonominės sėkmės pagrindas, Europos integracijos pagrindas ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

B. kadangi bendroji rinka neišnaudoja visų savo galimybių, o tolesnis mobiliųjų telefonų kroviklių ir kitų mažų ir vidutinio dydžio elektroninių prietaisų kroviklių rinkos susiskaidymas daro didelį žalingą poveikį rinkai, įskaitant didesnį EEĮ atliekų kiekį ir padidėjusį plastiko naudojimą, lemia vartotojų nusivylimą ir konkurencijos kliūtis kroviklių gamyboje;

C. kadangi daugiau nei dešimt metų Europos Parlamento nariai reikalauja nustatyti universalų mobiliojo radijo ryšio įrenginių, įskaitant mobiliuosius telefonus ir kitus elektroninius prietaisus, pvz., planšetinius kompiuterius, e. knygų skaitytuvus, išmaniuosius fotoaparatus ir dėvimąją elektroniką, kroviklį;

D. kadangi, nepaisant Komisijos pastangų, savanoriški pramonės subjektų susitarimai nedavė patenkinamų rezultatų, pasirodė esą neveiksmingi skatinant rinkos pokyčius ir vieningą konkurencingą rinką, nes vartotojai vis dar yra priversti su visais naujais prietaisais pirkti naujus kroviklius;

E. kadangi pasaulyje per metus susidaro apie 50 mln. metrinių tonų e. atliekų, t. y. vidutiniškai daugiau kaip 6 kg vienam asmeniui, o tai daro neigiamą poveikį EEĮ atliekų išmetimui į trečiąsias šalis; kadangi 2016 m.  Europa buvo antra pagal dydį EEĮ atliekų gamintoja, joje iš viso susidarė 12,3 mln. metrinių tonų EEĮ atliekų, t. y. vidutiniškai 16,6 kg vienam gyventojui;

F. kadangi apskaičiuota, kad bendras visų kasmet gaminamų mobiliųjų telefonų ir kitų elektroninių prietaisų kroviklių svoris siekia 1 mln. tonų; kadangi, atsižvelgiant į Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti Žaliąjį kursą, tai pabrėžia, kaip svarbu rasti tvarų sprendimą, kaip sumažinti tokių energijos tiekimo šaltinių skaičių viename universaliajame elektros kroviklyje, suderinamame su skirtingais prietaisais;

G. kadangi pastarųjų 10 metų vartotojų tendencijos rodo, kad pasenusios elektroninės įrangos kiekį dar labiau lemia palyginti trumpi kai kurių elektroninių prietaisų, pvz., išmaniųjų telefonų, pakeitimo ir naudojimo trukmės ciklai, kurie dažnai pakeičiami ne dėl to, kad yra sugedę ar pasenę, o dėl to, kad laikomi pasenusiais;

H. kadangi vartotojai turi, naudoja ir dažnai su savimi nešiojasi daug skirtingų kroviklių panašiems baterijomis valdomiems prietaisams; kadangi dėl dabartinės perteklinės kroviklių pasiūlos – tiek tų pačių, tiek ir skirtingų prekių ženklų – vartotojai patiria pernelyg dideles išlaidas ir nepatogumus, taip pat daromas nereikalingas aplinkosauginis pėdsakas;

I. kadangi vartotojai neturi finansinių paskatų pirkti produktus be kroviklių, nes pirkti atskirą kroviklį vidutiniškai kainuoja daugiau nei tada, kai jis pristatomas su produktu; kadangi dėl to vartotojai pereina prie netvarių vartotojų įpročių ir elgesio schemų, o tai lemia nereikalingas išlaidas ir naštą aplinkai, nes išgaunamos žaliavos krovikliams gaminti, o vėliau jiems transportuoti, vežti ir šalinti;

J. kadangi mobilieji prietaisai šiuo metu yra svarbios priemonės nepaprastosios padėties ar skubos atvejais ir nenugalimos jėgos aplinkybėmis, o žmonėms norint greitai gauti prieigą prie informacijos paieškos, navigacijos ar skubios pagalbos tarnybų ir t. t., tenka naudotis veiksmingai ir lengvai įkraunamais mobiliaisiais telefonais;

K. kadangi mobilieji prietaisai yra labai svarbi dalyvavimo rinkoje ir socialinės įtraukties priemonė, nes jų naudojimas kasdieniuose sandoriuose ir komunikacijoje labai išaugo;

1. tvirtai pabrėžia, kad reikia skubiai imtis ES veiksmų reglamentavimo srityje siekiant sumažinti elektroninių atliekų kiekį ir kroviklių skaičių, kad būtų galima naudotis vienu universaliu krovikliu, taip pat įgalinti vartotojus priimti tvarius sprendimus ir sudaryti jiems sąlygas visapusiškai dalyvauti veiksmingoje ir tinkamai veikiančioje vidaus rinkoje;

2. ragina Komisiją toliau nedelsiant paskelbti ir pateikti universalaus mobiliųjų telefonų ir kitų suderinamų prietaisų kroviklių diegimo poveikio vertinimo rezultatus, kad būtų galima pasiūlyti privalomas nuostatas;

3. todėl ragina Komisiją ne vėliau kaip 2020 m. liepos mėn. priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildoma Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių, siekiant užtikrinti, kad toliau nedelsiant būtų įvedamas universalus kroviklis; be to, ragina Komisiją kuo greičiau priimti kitą teisėkūros priemonę, susijusią su kitų elektroninių prietaisų įkrovimo sprendimais, siekiant sukurti tvarią mobiliųjų prietaisų rinką;

4. pabrėžia, kad Komisija turi prašyti parengti universalų mobiliojo radijo ryšio įrenginių ir kitų prietaisų įkroviklio Europos standartą, kuris skubiai turi būti priimtas, siekiant išvengti tolesnio vidaus rinkos susiskaidymo;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas gali duoti papildomos naudos; todėl ragina Komisiją taip pat vengti bet kokio rinkos susiskaidymo šioje srityje ir imtis priemonių siekiant kuo geriau užtikrinti skirtingų belaidžių kroviklių su skirtingais mobiliojo radijo ryšio įrenginiais sąveikumą ir įkrovimo greitį;

6. ragina Komisiją sumažinti kliūtis ir išlaidas vartotojams ir sudaryti neįgaliesiems galimybę rinktis patogius įkrovimo sprendimus;

7. mano, kad Komisija turėtų priimti teisėkūros iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama sumažinti valstybėse narėse surenkamų ir perdirbamų kabelių ir įkroviklių kiekį, skatinti pakartotinį pasenusių medžiagų naudojimą ir užtikrinti saugą, ekonominę ir aplinkosauginę naudą vartotojų ir aplinkos labui;

8. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad vartotojai nebebūtų įpareigoti pirkti naują įkroviklį su kiekvienu nauju prietaisu, taip sumažinant pirkimo išlaidas, ir būtų informuoti apie įkrovimo prietaisų sąveikumą, įkrovimo efektyvumą ir greitį, kad jie galėtų patys rinktis patogiausias, ekonomiškai efektyviausias ir tvariausias priemones;

9. pabrėžia, kad bet kokios priemonės, kuriomis siekiama atsieti mobiliųjų prietaisų ir kroviklių pardavimą, turėtų būti taikomos kartu su reguliavimo priemonėmis, kuriomis būtų nustatytas universalus mobiliųjų radijo ryšio įrenginių kroviklis, siekiant išvengti papildomų nepatogumų ir galimai didesnių kainų vartotojams;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

[1] OL L 153, 2014 5 22, p. 62.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika