Predlog resolucije - B9-0072/2020Predlog resolucije
B9-0072/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0070/2020

Postopek : 2019/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0072/2020
Predložena besedila :
B9-0072/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0072/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

(2019/2983(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES[1],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enotni trg bil in ostaja temelj gospodarskega uspeha EU, temeljni kamen evropskega povezovanja ter gonilo rasti in ustvarjanja delovnih mest;

B. ker enotni trg ne izkorišča v celoti svojega potenciala, zaradi nadaljevanja razdrobljenosti trga polnilnikov za mobilne telefone in druge majhne in srednje velike elektronske naprave pa prihaja do znatnih negativnih učinkov na trg, vključno s povečanjem števila elektronskih odpadkov, večjo uporabo plastike, nezadovoljstvom potrošnikov in ovirami za konkurenco pri proizvodnji pomnilnikov;

C. ker poslanci Evropskega parlamenta že več kot 10 let zahtevajo uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilno radijsko opremo, vključno z mobilnimi telefoni in drugimi elektronskimi napravami, kot so tablični računalniki, bralniki e-knjig, pametne kamere in nosljive elektronske naprave;

D. ker prostovoljni dogovori med akterji v industriji kljub prizadevanjem Komisije niso dosegli zadovoljivih rezultatov in so se izkazali za neučinkovite pri spodbujanju sprememb na trgu in oblikovanju enotnega konkurenčnega trga, saj morajo potrošniki še vedno kupovati nove polnilnike z vsemi novimi napravami;

E. ker vsako leto po svetu nastane 50 milijonov ton e-odpadkov, kar je v povprečju več kot 6 kg na osebo, negativna posledica tega pa je, da se tovrstni odpadki odlagajo v tretjih državah; ker je bila Evropa leta 2016 drugi največji proizvajalec e-odpadkov in jih je skupaj ustvarila 12,3 milijona ton, kar je v povprečju 16,6 kg na prebivalca;

F. ker se ocenjuje, da se vsako leto proizvede milijon ton polnilnikov za mobilne telefone in druge elektronske naprave; ker v okviru zaveze Komisije za uresničitev zelenega dogovora to dokaz, da je pomembno najti trajnostno rešitev za zmanjšanje števila takih napajalnikov in uvesti univerzalni polnilnik, združljiv z različnimi napravami;

G. ker potrošniški trendi v zadnjih 10 letih kažejo, da na količino zastarele elektronske opreme dodatno vplivata sorazmerno kratek življenjski cikel in cikel zamenjave nekaterih elektronskih naprav, kot so pametni telefoni, ki se pogosto ne nadomestijo ne zaradi okvar ali neuporabnosti, temveč ker potrošniki menijo, da so zastareli;

H. ker potrošniki imajo, uporabljajo in pogosto nosijo s sabo več različnih polnilcev za podobne naprave, ki delujejo na baterije; ker sedanja prevelika ponudba polnilcev, tako med blagovnimi znamkami kot znotraj posamezne znamke, povzroča pretirane stroške in nevšečnosti za potrošnike ter ustvarja nepotreben okoljski odtis;

I. ker potrošniki nimajo finančnih spodbud, da bi kupovali izdelke brez polnilnikov, saj posamezni polnilnik v povprečju stane več kot kadar je priložen izdelku; ker to potrošnike usmerja k nevzdržnim potrošniškim navadam in vzorcem ter povzroča nepotrebne stroške in bremena za okolje zaradi pridobivanja surovin za izdelavo polnilnikov in njihov poznejši prevoz, distribucijo in odlaganje;

J. ker so mobilne naprave dandanes pomembno orodje v izrednih razmerah ali primerih višje sile in se ljudje zanašajo na lahko in hitro polnjive mobilne telefone, da bi imeli hiter dostop do iskanja informacij, navigacije, reševalne službe itd.;

K. ker so mobilne naprave bistveno orodje za udeležbo na trgu in za socialno vključevanje, njihova uporaba v vsakodnevnih transakcijah in komunikaciji pa se je bistveno povečala;

1. odločno poudarja, da so nujno potrebni regulativni ukrepi EU, da bi se zmanjšala količina elektronskih odpadkov, da bi številne pomnilnike nadomestil en univerzalni, da bi se okrepila moč potrošnikov za sprejemanje bolj trajnostnih odločitev ter da bi se potrošnikom omogočilo, da v celoti sodelujejo na učinkovitem in ustrezno delujočem notranjem trgu;

2. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja objavi in predstavi rezultate ocene učinka v zvezi z uvedbo univerzalnih polnilnikov za mobilne telefone in druge združljive naprave, da bi lahko predlagali obvezne določbe;

3. zato poziva Komisijo, naj najkasneje do julija 2020 sprejme delegirani akt, ki bo dopolnil Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi, da bi zagotovila, da bo univerzalni polnilnik za mobilne telefone uveden brez nadaljnjega odlašanja; nadalje poziva Komisijo, naj karseda hitro sprejme dodaten zakonodajni ukrep glede rešitev za polnjenje drugih elektronskih naprav, da bi ustvarili trajnostni trg za mobilne naprave;

4. poudarja, da mora Komisija zahtevati razvoj enotnega evropskega standarda za univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo in druge naprave, ki ga je nujno treba sprejeti, da bi preprečili nadaljnjo razdrobljenost notranjega trga;

5. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije nudi dodatne potencialne koristi; zato poziva Komisijo, naj tudi na tem področju prepreči razdrobljenost trga in sprejme ukrepe, ki bodo najbolje zagotovili polnilno hitrost in interoperabilnost različnih brezžičnih polnilnikov z različno radijsko opremo;

6. poziva Komisijo, naj zmanjša ovire in stroške za potrošnike ter olajša uporabnikom prijazne rešitve za polnjenje za invalide;

7. meni, da bi morala Komisija sprejeti zakonodajne pobude za zmanjšanje količine kablov in polnilnikov, ki se zberejo in reciklirajo v državah članicah, da bi spodbudili ponovno uporabo zastarelih materialov ter zagotovili varnost in gospodarske in okoljske koristi v prid potrošnikom in okolju;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da potrošnikom ne bo več treba kupovati novega polnilnika z vsako novo napravo, s čimer bi se zmanjšali stroški nakupa, zagotovi pa naj tudi, da bodo potrošniki obveščeni o interoperabilnosti, zmogljivosti in hitrosti polnjenja polnilnikov, da bodo zase lahko sprejeli najugodnejšo, stroškovno najučinkovitejšo in najbolj trajnostno odločitev;

9. poudarja, da bi morali vse ukrepe za ločevanje prodaje mobilnih naprav in polnilnikov spremljati regulativni ukrepi, ki uvajajo univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo, da bi preprečili dodatne nevšečnosti in potencialno višje cene za potrošnike;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov