Eljárás : 2019/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0074/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0074/2020

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0074/2020</NoDocSe>
PDF 144kWORD 47k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a hordozható rádióberendezésekhez használható egységes töltőről</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0070/2020

B9‑0074/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a hordozható rádióberendezésekhez használható egységes töltőről

(2019/2983(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] (a rádióberendezésekről szóló irányelv),

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az egységes piac továbbra is az európai gazdasági siker alapja, az európai integráció sarokköve, illetve a növekedés és a munkahelyteremtés motorja;

B. mivel az egységes piac a nem hatékony erőforrás-gazdálkodás és a piaci hiányosságok miatt nem aknázza ki teljes mértékben a benne rejlő lehetőségeket, ami negatív hatást gyakorol mind a fogyasztókra, mind a környezetre, növeli az elektronikus hulladék mennyiségét és a töltők előállításához használt nyersanyagok fenntarthatatlan felhasználásához vezet;

C. mivel a Bizottság elkötelezett az európai zöld megállapodás végrehajtása mellett, amely figyelembe veszi bolygónk tűrőképességének határait; hangsúlyozza ezért a rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás szükségességét az ellátás biztonságának biztosítása – különös tekintettel a kritikus fontosságú elsődleges nyersanyagokra –, valamint az e-hulladék mennyiségének jelentős csökkentése érdekében;

D. mivel az Európai Parlament képviselői már több mint 10 éve kampányolnak a hordozható rádióberendezésekhez – többek között mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, e-könyv-olvasókhoz, intelligens kamerákhoz, viselhető elektronikus eszközökhöz és más hasonló elektronikus eszközökhöz – használható töltők egységesítéséért;

E. mivel az ágazati szereplők közötti önkéntes megállapodások nem hoztak kielégítő eredményeket az egységes töltőkkel kapcsolatos megoldás tekintetében, és a fogyasztók még mindig különböző típusú töltőket találnak a piacon;

F. mivel az elfogadott uniós jogi aktusoknak a jogalkotási lépések révén megfelelő időben történő végrehajtása és az átláthatóság alapvető fontosságú az Európai Unió hitelessége szempontjából úgy a polgárok körében, mint a nemzetközi színtéren;

G. mivel a rádióberendezésekről szóló irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontja felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az egységes töltőkkel kapcsolatos harmonizált megoldások előírása céljából;

H. mivel világszerte évente mintegy 50 millió tonna e-hulladék keletkezik, ami személyenként átlagosan több mint 6 kg hulladékot jelent; mivel 2016-ban összesen 12,3 millió tonna e-hulladék keletkezett Európában, ami lakosonként átlagosan 16,6 kg-nak felel meg;

I. mivel a fogyasztói trendek az elmúlt 10 évben azt mutatják, hogy a töltők kompatibilitásának hiánya jelentősen fokozza a legtöbb rádióberendezés, különösen az okostelefonok élettartamának rövidségét, hozzájárul ezáltal az eszközök idő előtti elavulásához, növeli az e-hulladék mennyiségét és kedvezőtlen környezeti lábnyomot eredményez;

J. mivel a mobiltelefonok egységes töltőjének kialakítása költségmegtakarítást eredményezne a fogyasztók számára, és kényelmesebbé tenné a szolgáltatásokhoz – többek között a segélyhívó szolgáltatásokhoz – való hozzáférést, tekintettel arra, hogy az emberek az élet legtöbb területén  a mobiltelefonjukra támaszkodnak; mivel az egységes töltő előmozdítaná az emberközpontú digitális jövőt;

1. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy sürgősen uniós fellépésre van szükség az évente fölöslegesen gyártott töltők miatt keletkező elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése, a fogyasztók számára a fenntartható döntések meghozatalának lehetővé tétele, valamint a hatékony és megfelelően működő belső piacban való teljes körű részvételük előmozdítása érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac további széttagolódásának elkerülése érdekében sürgősen, további késedelem nélkül ki kell dolgozni a mobil rádióberendezések egységes töltőjére vonatkozó szabványokat;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül ismertesse a mobiltelefonokhoz és más kompatibilis eszközökhöz használható egységes töltők bevezetéséről szóló hatásvizsgálat eredményeit, szem előtt tartva szabályozási intézkedések meghozatalát;

4. felhívja ezért a Bizottságot, hogy legkésőbb 2020 júliusáig a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv kiegészítéseképp fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktust vagy más jogi eszközt, hogy biztosítsa a mobiltelefonokhoz és más hasonló elektronikus eszközökhöz használható egységes töltők további késedelem nélküli bevezetését;

5. hangsúlyozza, hogy a kidolgozott szabványoknak tartóssági és fenntarthatósági követelményeket kell meghatározniuk annak érdekében, hogy a fogyasztók tartós eszközökkel rendelkezzenek, különösen a töltési teljesítmény tekintetében;

6. rámutat, hogy a vezeték nélküli töltési technológiák használata további potenciális előnyökkel jár; kiemeli, hogy számos mobiltelefon már rendelkezik vezeték nélküli töltési módszerekkel, és hogy el kell kerülni a széttöredezettséget ezen a területen; ezért felkéri a Bizottságot, hozzon intézkedéseket a vezeték nélküli töltők és a különböző hordozható rádióberendezések interoperabilitásának biztosítására, valamint a saját tulajdonú megoldások alkalmazásának elkerülésére;

7. úgy véli, hogy a szétválasztási stratégiák (azaz annak lehetővé tétele, hogy a fogyasztók a töltőt és az eszközt külön-külön megvehessék) a gyártott töltők számának csökkentése révén nagyobb környezeti előnyökkel járnának, és következésképpen további költségeket takarítanának meg a fogyasztók számára; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók többé ne legyenek kötelesek minden egyes új készülékkel új töltőt vásárolni; e tekintetben úgy véli, hogy mind a keresleti, mind a kínálati oldalon ösztönzőkre van szükség; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az egységes töltőre vonatkozó megoldás biztosítása nélkül a szétválasztási stratégiák bevezetése nem érné el az irányelv célját;

8. úgy véli, hogy a Bizottságnak fontolóra kell vennie jogalkotási kezdeményezéseket a tagállamokban begyűjtött és újrafeldolgozott kábelek és töltők mennyiségének növelésére;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

[1] HL L 153., 2014.5.22, 62. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat