Postupak : 2019/2983(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0075/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0075/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0075/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 43k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o jedinstvenom punjaču iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive o radijskoj opremi</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}u ime Kluba zastupnika Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0070/2020

B9-0075/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o jedinstvenom punjaču iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive o radijskoj opremi

(2019/2983(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ[1],

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je jedinstveno tržište bilo i ostaje osnova za europski gospodarski uspjeh, temelj europske integracije te pokretač rasta i radnih mjesta;

B. budući da se potencijal jedinstvenog tržišta ne iskorištava u potpunosti;

C. budući da se zastupnici u Europskom parlamentu više od deset godina zalažu za uvođenje jedinstvenog punjača za mobilnu radijsku opremu, uključujući mobilne telefone, tablete, e-čitače, pametne kamere, nosive elektroničke uređaje te druge elektroničke uređaje srednje ili male veličine;

D. budući da su poduzete mjere u pravom smjeru, tako da je broj punjača smanjen s 30 na 3; budući da to još uvijek nije dovoljno;

E. budući da, unatoč naporima Komisije, dobrovoljni sporazumi između aktera iz industrije nisu dali zadovoljavajuće rezultate te da potrošači i dalje moraju sa svakim novim uređajem kupiti i novi punjač;

F. budući da potrošački trendovi u posljednjih deset godina pokazuju da korisnici posjeduju više uređaja te da su životni ciklusi neke radijske opreme kao što su pametni telefoni još kraći;

G. budući da ljudi danas u hitnim slučajevima ovise o svojim mobilnim uređajima, među ostalim i zbog nedostatka javnih govornica; budući da je nužno da mobilni telefon bude napunjen, primjerice radi plaćanja, traženja informacija ili navigacije;

1. odlučno ističe da postoji hitna potreba za djelovanjem na razini EU-a kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada te kako bi se potrošačima omogućilo da donose održive odluke i u potpunosti sudjeluju u učinkovitom i ispravnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta;

2. naglašava da je hitno potrebno donijeti normu za jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu kako bi se izbjegla moguća daljnja fragmentacija unutarnjeg tržišta;

3. stoga poziva Komisiju da najkasnije do srpnja 2020. donese delegirani akt kojim se dopunjuje Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi ili neku drugu zakonodavnu mjeru kako bi se osiguralo da se jedinstveni punjač uvede čim prije;

4. ističe da bi Komisija također trebala promicati inovacije i da bi stoga trebala osigurati da se one ne uspore uvođenjem zakonodavnog okvira za jedinstveni punjač;

5. poziva Komisiju da čim prije predstavi rezultate procjene učinka uvođenja jedinstvenog punjača za mobilne telefone i druge kompatibilne uređaje;

6. ističe da upotreba tehnologije bežičnog punjenja ima i dodatne potencijalne koristi; stoga poziva Komisiju da donese mjere kojima će na najbolji način zajamčiti interoperabilnost različitih bežičnih punjača s različitim mobilnim radijskim uređajima;

7. smatra da bi Komisija trebala razmotriti zakonodavne inicijative za povećanje količine kabela i punjača koji se recikliraju u državama članicama;

8. traži od Komisije da zajamči da potrošači više ne moraju kupovati nove punjače za svaki novi proizvod, čime bi se smanjila njihova godišnja proizvodnja;

9. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

 

[1] SL L 153, 22.5.2014., str. 62.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti