Eljárás : 2019/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0075/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0075/2020

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0075/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 45k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a rádióberendezésekről szóló irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt egységes töltőről</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0070/2020

B9‑0075/2020

Az Európai Parlament irányelve a rádióberendezésekről szóló irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt egységes töltőről

(2019/2983(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az egységes piac – az eddigiekhez hasonlóan továbbra is – Európa gazdasági sikerének alapja, valamint az európai integráció sarokköve, illetve a növekedés és a munkahelyteremtés motorja;

B. mivel az egységes piacban rejlő lehetőségek nincsenek teljes mértékben kiaknázva;

C. mivel az Európai Parlament képviselői már több mint 10 éve kérik a hordozható rádióberendezésekhez – többek között mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, e-könyv-olvasókhoz, intelligens kamerákhoz, viselhető elektronikus eszközökhöz és más közepes vagy kis méretű elektronikus eszközökhöz – használható töltők egységesítését;

D. mivel történtek lépések a helyes irányba, amelyeknek köszönhetően a töltők száma 30-ről 3-ra csökkent; mivel azonban ez még mindig nem elegendő;

E. mivel a Bizottság erőfeszítései ellenére az ágazati szereplők közötti önkéntes megállapodások nem hoztak kielégítő eredményeket, és a fogyasztók továbbra is kénytelenek minden új készülékhez új töltőt is vásárolni;

F. mivel az elmúlt 10 év fogyasztói tendenciái azt mutatják, hogy nőtt az egyszerre több eszközt birtokló személyek száma, ugyanakkor egyes rádióberendezések (például az okostelefonok) életciklusa még tovább csökkent;

G. mivel korunkban az emberek vészhelyzet esetén mobil eszközeikre vannak utalva, többek között a nyilvános telefonok hiánya miatt is; mivel az embereknek többek között kifizetések lebonyolításához, információk kereséséhez és navigációs eszközként is szükségük van feltöltött mobiltelefonra;

1. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése, a fenntartható fogyasztói döntések lehetővé tétele, valamint a fogyasztók hatékony és megfelelően működő belső piacon történő maradéktalan részvételének biztosítása érdekében sürgősen uniós fellépésre van szükség;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac további széttagolódásának elkerülése érdekében sürgősen szabványt kell elfogadni a mobil rádióberendezések egységes töltőjére vonatkozóan;

3. felhívja ezért a Bizottságot, hogy legkésőbb 2020 júliusáig fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktust a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv kiegészítése tekintetében, vagy hozzon más jogalkotási intézkedést annak biztosítására, hogy az egységes töltő a lehető legrövidebb időn belül bevezetésre kerüljön;

4. rámutat, hogy a Bizottságnak az innovációt is elő kell mozdítania, ezért egyúttal azt is biztosítania kell, hogy az egységes töltőre vonatkozó jogszabályi keret ne lassítsa le az innovációt;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül ismertesse a mobiltelefonokhoz és más kompatibilis eszközökhöz használható egységes töltők bevezetése tekintetében végzett hatásvizsgálat eredményeit;

6. rámutat, hogy a vezeték nélküli töltési technológiák használata további potenciális előnyökkel jár; kéri ezért a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a különböző vezeték nélküli töltők és a különböző hordozható rádióberendezések interoperabilitásának lehető legjobb biztosítására;

7. véleménye szerint Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy jogalkotási kezdeményezéseket tegyen a tagállamokban begyűjtött és újrafeldolgozott kábelek és töltők mennyiségének növelése érdekében;

8. kéri a Bizottságtól annak sürgős biztosítását, hogy a fogyasztók többé ne kényszerüljenek minden új eszközhöz új töltőt is vásárolni, s így csökkenjen az évente gyártott kábelek és töltők mennyisége;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

[1] HL L 153., 2014.5.22., 62. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat