Propunere de rezoluţie - B9-0075/2020Propunere de rezoluţie
B9-0075/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la un încărcător comun astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind echipamentele radio

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului European și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoș, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0070/2020

Procedură : 2019/2983(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0075/2020
Texte depuse :
B9-0075/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0075/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la un încărcător comun astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind echipamentele radio

(2019/2983(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE[1],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât piața unică a fost și rămâne baza succesului economic al Europei, precum și piatra de temelie a integrării europene și un motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă;

B. întrucât potențialul pieței unice nu este exploatat pe deplin;

C. întrucât de mai mult de 10 de ani deputații în Parlamentul European au solicitat introducerea unui încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, inclusiv telefoane mobile, tablete, dispozitive de citit cărți în format digital, aparate de fotografiat sau camere video inteligente, echipamente electronice portabile și alte dispozitive electronice de dimensiuni medii sau mici;

D. întrucât au fost făcuți pași în direcția bună, numărul încărcătoarelor fiind redus de la 30 la 3; întrucât acest lucru nu este încă suficient;

E. întrucât, în pofida eforturilor depuse de Comisie, acordurile încheiate în mod voluntar de către actorii din domeniu nu au generat rezultate satisfăcătoare, iar consumatorii sunt în continuare obligați să cumpere încărcătoare noi pentru fiecare dispozitiv nou;

F. întrucât tendințele de consum din ultimii 10 ani arată că oamenii tind din ce în ce mai mult să cumpere mai multe dispozitive și să scurteze ciclul de viață utilă al unor echipamente radio, cum ar fi telefoanele inteligente;

G. întrucât oamenii depind în prezent de dispozitivele lor mobile în situații de urgență, inclusiv din cauza lipsei de telefoane publice; întrucât oamenii au nevoie de un telefon mobil încărcat de exemplu pentru a face plăți, pentru a căuta informații sau pe post de dispozitiv de navigație,

1. subliniază insistent că trebuie întreprinse urgent acțiuni la nivelul UE pentru a reduce cantitatea de deșeuri electronice, pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri sustenabile și pentru a le permite să participe pe deplin la o piață internă eficientă și funcțională;

2. subliniază că este nevoie de un standard pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, care să fie adoptat de urgență pentru a evita o și mai mare fragmentare a pieței interne;

3. invită, așadar, Comisia să adopte actul delegat de completare a Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio sau o altă măsură legislativă până cel târziu în iulie 2020, pentru a asigura faptul că încărcătorul comun este introdus cât mai curând posibil;

4. subliniază că Comisia ar trebui, de asemenea, să promoveze inovarea și, prin urmare, ar trebui să se asigure că cadrul legislativ pentru un încărcător comun nu va încetini inovarea;

5. invită Comisia să prezinte fără întârziere rezultatele evaluării impactului privind introducerea unui încărcător comun pentru telefoane mobile și alte dispozitive compatibile;

6. atrage atenția asupra faptului că utilizarea tehnologiei de încărcare fără fir prezintă și alte beneficii potențiale; invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri menite să asigure în cea mai mare măsură posibilă interoperabilitatea diferitelor încărcătoare fără fir cu diferitele echipamente radio mobile;

7. este de opinie că Comisia ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor inițiative legislative pentru a crește volumul cablurilor și încărcătoarelor reciclate în statele membre;

8. îndeamnă Comisia să se asigure că consumatorii nu mai sunt obligați să cumpere un încărcător nou cu fiecare dispozitiv nou, reducându-se astfel numărul de încărcătoare produse în fiecare an;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate