Predlog resolucije - B9-0075/2020Predlog resolucije
B9-0075/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o univerzalnem polnilniku iz člena 3(3)(a) Direktive o radijski opremi

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
v imenu skupine Renew

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0070/2020

Postopek : 2019/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0075/2020
Predložena besedila :
B9-0075/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0075/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku iz člena 3(3)(a) Direktive o radijski opremi

(2019/2983(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES[1],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enotni trg bil in ostaja temelj gospodarskega uspeha Evrope, temeljni kamen evropske integracije ter gonilo rasti in delovnih mest;

B. ker potencial enotnega trga ni v celoti izkoriščen;

C. ker poslanci Evropskega parlamenta že več kot deset let zahtevajo uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilno radijsko opremo, vključno z mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, bralniki e-knjig, pametnimi kamerami, nosljivimi elektronskimi napravami ter drugimi srednje velikimi ali majhnimi elektronskimi napravami;

D. ker so bili storjeni koraki v pravo smer, saj se je število polnilcev zmanjšalo s 30 na 3; ker pa to še vedno ni dovolj;

E. ker prostovoljni dogovori med akterji v industriji kljub prizadevanjem Komisije niso dosegli zadovoljivih rezultatov, saj morajo potrošniki še vedno z vsako novo napravo kupovati tudi polnilnik;

F. ker potrošniški trendi zadnjih 10 let kažejo, da si vse več potrošnikov lasti več naprav in da so življenjski cikli nekatere radijske opreme, kot so pametni telefoni, še krajši;

G. ker so ljudje zdaj v nujnih primerih odvisni od svojih mobilnih naprav, tudi zaradi pomanjkanja javnih telefonov; ker ljudje potrebujejo mobilne telefone s polno baterijo npr. za plačevanje, iskanje informacij ali kot navigacijsko napravo;

1. odločno poudarja, da so nujno potrebni ukrepi EU, da bi se zmanjšala količina elektronskih odpadkov, okrepila moč potrošnikov za sprejemanje trajnostnih odločitev ter da bi se potrošnikom omogočilo, da v celoti sodelujejo na učinkovitem in ustrezno delujočem notranjem trgu;

2. poudarja, da je nujno treba sprejeti standard za univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo, da bi preprečili nadaljnje drobljenje notranjega trga;

3. zato poziva Komisijo, naj najkasneje do julija 2020 sprejme delegirani akt, ki bo dopolnil Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi, ali drug zakonodajni akt, s katerim bi čim prej zagotovili uvedbo univerzalnega polnilnika;

4. poudarja, da bi morala Komisija tudi spodbujati inovacije in bi zato morala zagotoviti, da zakonodajni okvir za univerzalni polnilnik ne bo upočasnil inovacij;

5. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi rezultate ocene učinka v zvezi z uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilne telefone in druge združljive naprave;

6. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije nudi dodatne potencialne koristi; zato poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi kar najbolje zagotovili interoperabilnost različnih brezžičnih polnilnikov z različnimi mobilnimi radijskimi napravami;

7. meni, da bi morala Komisija razmisliti o zakonodajnih pobudah, da bi povečala količino zbranih in recikliranih kablov in polnilnikov v državah članicah;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da potrošnikom ne bo več treba kupovati novih polnilnikov z vsako novo napravo, s čimer bi zmanjšali količino polnilnikov, ki se proizvedejo na leto;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov