Prijedlog rezolucije - B9-0076/2020Prijedlog rezolucije
B9-0076/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije
podnesenog u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0070/2020

Postupak : 2019/2983(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0076/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0076/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9‑0076/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu

(2019/2983(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ[1],

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se zastupnici u Europskom parlamentu više od deset godina zalažu za uvođenje jedinstvenog punjača za mobilnu radijsku opremu, uključujući mobilne telefone, tablete, e-čitače, pametne kamere, nosive elektroničke uređaje te druge elektroničke uređaje srednje ili male veličine;

B. budući da se svake godine proizvede oko 50 milijuna tona e-otpada, što je u prosjeku više od 6 kg po osobi; budući da je 2016. u Europi proizvedeno ukupno 12,3 milijuna tona e-otpada, što je u prosjeku 16,6 kg po osobi;

C. budući da pokušaji sklapanja dobrovoljnih sporazuma između aktera u industriji nisu urodili plodom te budući da potrošači i dalje moraju sa svakim novim uređajem kupiti i novi punjač;

D. budući da korporacije poput Applea aktivno lobiraju protiv delegiranog akta za uvođenje obveznog zajedničkog punjača;

E. budući da potrošački trendovi u posljednjih deset godina pokazuju da korisnici sve češće posjeduju više uređaja te da su životni ciklusi neke radijske opreme kao što su pametni telefoni još kraći; budući da se starija oprema često zamjenjuje ne zbog toga što je pokvarena ili zastarjela, već zato što se smatra zastarjelom;

F. budući da su potrošači tijekom putovanja zapravo prisiljeni nositi sa sobom različite punjače za slične uređaje, što prouzrokuje nepotreban ekološki otisak;

G. budući da ljudi danas u hitnim slučajevima ovise o svojim mobilnim uređajima, među ostalim i zbog nedostatka javnih govornica; budući da je nužno da mobilni telefon bude napunjen radi traženja informacija ili navigacije;

1. odlučno ističe da postoji hitna potreba za djelovanjem na razini EU-a kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada te kako bi se potrošačima omogućilo da donose održive odluke;

2. primjećuje da je korporativni lobi znatno utjecao na neaktivnost Komisije u tom predmetu;

3. žali zbog činjenice da je Komisija dosad davala prednost korporativnim interesima nekih društava kao što je Apple u odnosu na interese europskih potrošača;

4. naglašava da je potrebno hitno donijeti normu za jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu;

5. stoga poziva Komisiju da čim prije donose delegirani akt o dopuni Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi, kojim bi se uveo jedinstveni punjač;

6. poziva Komisiju da čim prije iznese rezultate procjene učinka uvođenja jedinstvenih punjača za mobilne telefone i druge kompatibilne uređaje;

7. poziva Komisiju da iznese prijedloge kojima bi se stalo na kraj trgovini otpadom, koja je posebno štetna za ugrožene osobe i okoliš u trećim zemljama, te da podupre izgradnju kapaciteta kako bismo pitanje vlastitog otpada rješavali unutar EU-a;

8. traži od Komisije da zajamči da potrošači više ne moraju kupovati nove punjače za svaki novi proizvod, čime bi se smanjila godišnja proizvodnja kabela i punjača;

9. ističe da upotreba tehnologije bežičnog punjenja ima potencijalne dodatne koristi; stoga poziva Komisiju da donese mjere kojima će se na najbolji način zajamčiti interoperabilnost različitih bežičnih punjača s raznim vrstama mobilne radijske opreme;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti