Διαδικασία : 2020/2519(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0078/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0078/2020

Συζήτηση :

CRE 29/01/2020 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0078/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 45k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0077/2020

B9-0078/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

(2020/2519(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

 έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, της 18ης Δεκεμβρίου 1992,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ινδίας,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας που δρομολογήθηκε το 2004,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Ινδία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 και 11 Δεκεμβρίου 2019 και τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου της Ινδίας ενέκριναν τον νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019, με τον οποίο τροποποιείται ο ινδικός νόμος περί ιθαγένειας του 1955·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον νόμο περί ιθαγένειας επιταχύνεται —με τη μείωση της απαιτούμενης περιόδου διαμονής από τα 11 στα 5 έτη— η διαδικασία πολιτογράφησης για την απόκτηση της ινδικής ιθαγένειας για μετανάστες και πρόσφυγες χωρίς επίσημα έγγραφα που ανήκουν στις θρησκευτικές μειονότητες των ινδουιστών, σιχ, βουδιστών, ζαϊνιστών, παρσιστών και χριστιανών, και οι οποίοι εγκατέλειψαν τις γειτονικές χώρες, και συγκεκριμένα το Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, για να αποφύγουν τις διώξεις, και εισήλθαν στην Ινδία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, οι αλλοδαποί μετανάστες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της ινδικής ιθαγένειας μετά από συνολική περίοδο διαμονής 12 ετών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ινδίας εξήγησε ότι το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η τροποποιημένη νομοθεσία συνίσταται στη δημιουργία ασφάλειας δικαίου στην Ινδία, με την πρόβλεψη μιας θετικής διάκρισης για τους εκπροσώπους διωκόμενων θρησκευτικών μειονοτήτων από τις τρεις προαναφερθείσες γειτονικές χώρες, όπου το Ισλάμ αποτελεί επίσημη θρησκεία του κράτους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις και έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων, καθότι λειτουργεί επιλεκτικά και αποκλείει τους μουσουλμάνους από τις διατάξεις που προβλέπονται για άλλες θρησκευτικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Δεκεμβρίου 2019, ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας αποτελεί, θεμελιωδώς και εκ φύσεως, μια νομοθετική πράξη που εισάγει διακρίσεις και ότι φαίνεται να υπονομεύει την προσήλωση της Ινδίας στην ισότητα ενώπιον του νόμου, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και απορρέει από τις διεθνείς υποχρεώσεις της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία της Ινδίας έχει επισημάνει ότι το πεδίο εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας δεν αφορά άλλες διωκόμενες μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων μουσουλμανικών πληθυσμών όπως οι Ροχίνγκια στη Βιρμανία, οι Αχμαντί και οι Χαζαρά στο Πακιστάν, και οι μουσουλμάνοι Μπιχάρι στο Μπανγκλαντές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας έχει οδηγήσει σε έκρηξη διαμαρτυρίας σε διάφορες περιφέρειες στην Ινδία, ιδίως στις πανεπιστημιουπόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, περίπου 25 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις με την αστυνομία, κατά τις οποίες σημειώθηκαν επίσης πολλοί τραυματισμοί και συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένη αστυνομική βία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικριτές του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας θεωρούν ότι αυτός υπονομεύει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και παραβιάζει το σύνταγμα, και ιδίως το άρθρο 14, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ισότητας ενώπιον του νόμου, και το άρθρο 15, το οποίο προστατεύει κάθε άτομο από τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, κάστας, φύλου ή τόπου γέννησης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας έχει αρχίσει να εξετάζει αναφορές σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας, με σκοπό να αξιολογήσει τη συνταγματικότητά του, και έχει δώσει στην κυβέρνηση προθεσμία 40 ημερών για να απαντήσει στις εν λόγω αναφορές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας βασίζεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη δέσμευση για μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες και μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο κοινό συμφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, η οποία έχει συνεχίσει να βελτιώνεται από κάθε άποψη μετά τις συνόδους κορυφής ΕΕ-Ινδίας του 2016 και του 2017·

1. εκφράζει την ανησυχία του για τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας και για τις εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει για τη διεθνή εικόνα και την εσωτερική σταθερότητα της Ινδίας·

2. σέβεται την προσπάθεια της κυβέρνησης της Ινδίας να βοηθήσει τους κατοίκους της χώρας που ανήκουν σε διωκόμενες θρησκευτικές μειονότητες από γειτονικές χώρες στις οποίες κυριαρχούν οι μουσουλμάνοι, και να διευθετήσει το νομικό καθεστώς τους· θεωρεί, ωστόσο, ότι η δημιουργία ενός συνόλου κανόνων για άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες διωκόμενες μειονότητες, και ενός άλλου, λιγότερου ευνοϊκού, για όλους τους υπόλοιπους, θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγει διακρίσεις· υπενθυμίζει ότι μια αποτελεσματική εθνική πολιτική για το άσυλο και τους πρόσφυγες θα πρέπει να έχει δίκαιο και ολιστικό χαρακτήρα και να ισχύει για κάθε άτομο που χρειάζεται βοήθεια·

3. καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να αξιολογήσει τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας και τις συνέπειές του, στο πνεύμα της ισότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων και υπό το πρίσμα των διεθνών υποχρεώσεών της·

4. καταδικάζει το ξέσπασμα βίας και βαρβαρότητας που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές της Ινδίας μετά την έγκριση του τροποποιητικού νόμο περί ιθαγένειας· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και να επιτρέπουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες·

5. σημειώνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας εξετάζει επί του παρόντος τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας, και ότι η κυβέρνηση της Ινδίας έχει προθεσμία 40 ημερών για να απαντήσει στις αναφορές· ευελπιστεί ότι οποιαδήποτε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα αποσαφηνίσει τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας και το ζήτημα της συμβατότητάς του με το Σύνταγμα της Ινδίας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

6. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο με την Ινδία σχετικά με όλες τις πτυχές της συνεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον πρόεδρο της Ινδίας, την κυβέρνηση της Ινδίας, τον πρωθυπουργό της Ινδίας και το Κοινοβούλιο της Ινδίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου