Postup : 2020/2519(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0080/2020

Předložené texty :

B9-0080/2020

Rozpravy :

CRE 29/01/2020 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0080/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o novele indického zákona o státním občanství z roku 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Marcel Kolaja, Henrike Hahn, Anna Cavazzini, Klaus Buchner, Alice Kuhnke, Katrin Langensiepen, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0077/2020

B9-0080/2020

Usnesení Evropského parlamentu o novele indického zákona o státním občanství z roku 2019

(2020/2519(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Indii,

 s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 3. července 2019 o riziku, že miliony občanů ocitnou bez státní příslušnosti, a o nestabilitě v indickém Ásámu,

 s ohledem na strategické partnerství mezi EU a Indií zahájené v roce 2004,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a svobody projevu,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci,

 s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že cílem (novelizovaného) indického Zákona o státním občanství z roku 2019 je urychlit udílení státní příslušnosti hinduistům, sikhům, buddhistům, džinistům, Pársům a křesťanům, kteří prchají před pronásledováním v Afghánistánu, Bangladéši a Pákistánu a kteří pobývali v zemi již před rokem 2014, že však neposkytuje stejnou ochranu muslimům; vzhledem k tomu, že tento zákon tak bude mít diskriminační účinek na přístup určitých náboženských skupin, zejména muslimů, k možnosti získat státní příslušnost;

B. vzhledem k tomu, že se tento zákon nevztahuje na další země, které hraničí s Indií, zejména na Bhútán, Myanmar, Nepál a Šrí Lanku, a vylučuje menšiny, jako jsou šrílanští Tamilové, kteří v současné době tvoří největší skupinu uprchlíků v Indii, a Rohingyové z Myanmaru, kteří jsou podle OSN nejvíce pronásledovanou menšinou na světě;

C. vzhledem k tomu, že nový zákon bude přezkoumán Nejvyšším soudem Indie; vzhledem k tomu, že stát Kérala již ve své petici adresované Nejvyššímu soudu uvedl, že tato novela je v „rozporu se sekulární povahou indické ústavy“, a nařkl vládu, že národ rozděluje na základě náboženské příslušnosti;

D. vzhledem k tomu, že přijetí této novely vedlo k masivním protestům proti jejímu zavedení, které indická policie potlačuje za použití nadměrné síly a při nichž údajně 27 osob zemřelo, 175 jich bylo zraněno a tisíce byly zatčeny; vzhledem k tomu, že státní orgány se s cílem zabránit pokojným protestům uchylují také k vydávání zákazu vycházení a omezování veřejné hromadné dopravy;

E. vzhledem k tomu, že indické orgány téměř úplně přerušily internetové spojení v několika indických státech, takže občané Indie prakticky neměli možnost komunikovat on-line a předávat si informace o protestech; vzhledem k tomu, že indické orgány omezily přístup k internetu také v mnoha oblastech na severovýchodě a ve státě Uttarpradéš, kde žije velká část indických muslimů; vzhledem k tomu, že vyřazení internetové komunikace z provozu je porušením základního práva na přístup k informacím;

F. vzhledem k tomu, že dne 20. prosince 2019 vydalo indické ministerstvo pro informace a vysílání varování, v němž upozorňuje televizní zpravodajské stanice, aby „se zdržely vysílání jakéhokoli obsahu, který podporuje protistátní postoje“;

G. vzhledem k tomu, že Bharatíja Džanata Párty (Indická lidová strana) od svého příchodu k moci plní silně program hinduistického nacionalismu, který má ničivé důsledky pro muslimskou menšinu v Indii; vzhledem k tomu, že během posledních let se v Indii množí zprávy, které znázorňují muslimské občany Indie buď jako teroristy, nebo jako společenství, jehož cílem je likvidace hinduistů v Indii; vzhledem k tomu, že indická vláda se i nadále nevyjadřuje k mnoha trestným činům z nenávisti spáchaným vůči muslimům; vzhledem k tomu, že muslimové jsou podle výzkumného střediska Pew Research Center druhou nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou na světě;

H. vzhledem k tomu, že novela byla schválena v době, kdy indická vláda prosazuje zavedení celostátního ověřování občanství (celostátní evidence občanů); vzhledem k tomu, že z prohlášení vlády vyplývá, že cílem procesu celostátní evidence občanů je odebrat občanská práva muslimům a zároveň ochránit práva hinduistů a dalších nemuslimských skupin; vzhledem k tomu, že celostátní evidence občanů vede jako občany pouze osoby, které mohou prokázat, že ony nebo jejich předkové přišli do Indie před 24. březnem 1971; vzhledem k tomu, že to znamená, že v Ásámu se bez státní příslušnosti ocitly téměř dva miliony osob, které mohou být nyní poslány do detenčních táborů nebo čelit deportaci; vzhledem k tomu, že tyto postupy mohou prohloubit xenofobii a zároveň zvýšit náboženskou nesnášenlivost a diskriminaci v zemi;

I. vzhledem k tomu, že v důsledku novely zákona o státním občanství a celostátního postupu ověřování občanství bude muset 200 milionů indických muslimů prokázat, že mají indické státní občanství, jinak se stanou osobou bez státní příslušnosti;

J. vzhledem k tomu, že indická vláda údajně vyhostila rohingyjské muslimské uprchlíky do Myanmaru, čímž porušila zásadu jejich nenavracení; vzhledem k tomu, že členové indické vlády na nejvyšší úrovni uvádějí, že se Rohingyové zúčastňují škodlivé a nezákonné činnosti, což vede k jejich další stigmatizaci;

K. vzhledem k tomu, že stávající vláda v posledních měsících tvrdě zasahuje proti právu na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, například uvězněním pokojných kritiků na základě obvinění z pobuřování, pomluvy nebo terorismu; vzhledem k tomu, že indické orgány v letech 2018 a 2019 provedly několik domovních prohlídek v obydlích aktivistů a akademických pracovníků, kteří byli hlasitými kritiky vlády a vyjadřovali se k otázkám lidských práv;

1. je hluboce znepokojen přijetím diskriminační novely zákona o státním občanství z roku 2019; naléhavě vyzývá indické orgány, aby okamžitě změnily jeho ustanovení v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv; vyzývá indické orgány, aby zajistily, aby veškeré postupy ověřování občanství splňovaly mezinárodní normy v oblasti lidských práv; je hluboce znepokojen tím, že současný zákon o státním občanství a aktualizovaná celostátní evidence občanů může způsobit jednu z největších krizí na světě, pokud jde o osoby bez státní příslušnosti; varuje před rostoucím nacionalismem, který vláda Naréndry Módího rozdmychává a který vyústil mimo jiné v podněcování náboženské nesnášenlivosti a ve stigmatizaci muslimů;

2. co nejostřeji odsuzuje zásahy proti demonstrantům; naléhavě žádá indické orgány, aby v souladu s příslušnými mezinárodními normami a standardy dodržovaly právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování a uplatňovaly při řešení protestů maximální zdrženlivost; trvá na tom, aby indické orgány v plném rozsahu dodržovaly Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Indie podepsala;

3. vyzývá indické orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily demonstranty i obránce lidských práv, kteří jsou v současné době zadržováni; naléhavě je žádá, aby zajistily rychlé, nestranné a nezávislé vyšetřování případů porušování lidských práv, k nimž došlo od začátku protestů, včetně údajného špatného zacházení se zadržovanými ve věznicích a používání nadměrné síly, a aby se odpovědné osoby z takového jednání zodpovídaly;

4. zdůrazňuje, že novela zákona o státním občanství oslabuje závazek týkající se rovnosti před zákonem, který je zakotven v indické ústavě, jakož i závazky Indie v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, jíž je smluvní stranou;

5. odsuzuje rozhodnutí indických orgánů zablokovat internetový přístup ke globálním sítím, což indickým občanům znemožnilo komunikaci a zastavilo volný tok informací; zdůrazňuje, že tyto kroky představují jednoznačné porušení svobody slova;

6. vyzývá indické orgány, aby zajistily, že osoby, které byly vyloučeny z celostátní evidence občanů v Ásámu, nebo osoby, které čekají na projednání před cizineckým soudem, nebudou zbaveny žádných výhod zaručených vládou občanům této země;

7. vyzývá indické orgány, aby rozšířily stálé pozvání k návštěvě země na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva a aby s nimi aktivně spolupracovaly; naléhavě je vyzývá, aby přístup do země zajistily zejména zvláštnímu zpravodaji OSN pro otázky menšin, současné formy rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti a svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení;

8. vyjadřuje politování nad tím, že od přijetí novely zákona o státním občanství se místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nijak veřejně nevyjádřil, pokud jde o jeho obavy týkající se tohoto zákona a nadměrného použití síly ze strany indických bezpečnostních sil, a to ani po své poslední návštěvě v zemi; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vydal veřejné prohlášení, v němž by vyzval ke změně novely zákona o státním občanství v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a odsoudil tvrdé zákroky proti protestujícím;

9. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Komisi a členské státy, aby lidská práva zařadily mezi prioritní oblasti v rámci plánu činnosti EU a Indie do roku 2025; očekává, že novela zákona o státním občanství a situace v Kašmíru budou jedním z témat na summitu mezi EU a Indií, který se uskuteční 13. března 2020;

10. co nejostřeji kritizuje soukromou návštěvu skupiny nejméně 22 poslanců Evropského parlamentu v Indii a Kašmíru, během níž veřejně nevyzvali k zajištění přístupu představitele zvláštních postupů OSN do tohoto regionu ani neodsoudili porušování lidských práv v této oblasti; odsuzuje využitá této cesty k legitimizaci nacionalistického programu předsedy vlády Módího a porušování lidských práv, k němuž dochází pod jeho vedením; zdůrazňuje, že podle rozhodnutí předsednictva ze dne 15. dubna 2013 musejí poslanci informovat o své účasti na akcích pořádaných třetími stranami v případě, že jejich cestovní výdaje, výdaje za ubytování či pobyt proplácí nebo přímo hradí třetí strana; připomíná, že v takových případech musejí poslanci předložit toto prohlášení nejpozději poslední den v měsíci následujícím po posledním dni jejich účasti na akci; vyjadřuje politování nad tím, že pět poslanců, kteří byli součástí této delegace, tuto povinnost nesplnilo; vyzývá svého předsedu, aby přijal vhodná opatření v souladu s článkem 8 kodexu chování a aby záležitost postoupil poradnímu výboru;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi Indie, vládě Indie, ministerskému předsedovi Indie a indickému parlamentu.

 

Poslední aktualizace: 28. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí