Prijedlog rezolucije - B9-0083/2020Prijedlog rezolucije
B9-0083/2020

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o razlici u plaćama žena i muškaraca

  22.1.2020 - (2019/2870(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

  Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs
  u ime Kluba zastupnika ID-a

  Postupak : 2019/2870(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B9-0083/2020
  Podneseni tekstovi :
  B9-0083/2020
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B9-0083/2020

  Rezolucija Europskog parlamenta o razlici u plaćama žena i muškaraca

  (2019/2870(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir izjavu Komisije od 13. siječnja 2020. o razlici u plaćama žena i muškaraca,

   uzimajući u obzir odgovor Komisije na pitanje u pisanom obliku P-003684/2019,

   uzimajući u obzir članak 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

   uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da je razlika u plaćama žena i muškaraca definirana kao razlika između prosječne bruto satnice muškaraca i žena, koja se izražava u postocima prosječne bruto satnice muškaraca;

  B. budući da je za razliku u plaćama žena i muškaraca službeno konstatirano kako je „neprilagođena”, odnosno da je za nju utvrđeno da nije usklađena s individualnim značajkama;

  C. budući da EU već neko vrijeme poduzima usklađene napore čiji je cilj premostiti razliku u plaćama žena i muškaraca;

  D. budući da podaci o prosječnoj razlici u plaćama žena i muškaraca po pojedinom sektoru u Uniji trenutačno nisu dostupni i da Komisija ne prikuplja takve podatke;

  1. podsjeća na to da su mehanizmi određivanja plaća odgovornost država članica i socijalnih partnera;

  2. podsjeća da su člankom 153. stavkom 5. UFEU-a plaće izričito isključene iz područja djelovanja EU-a;

  3. smatra da, u skladu s načelom supsidijarnosti, Komisija ne bi trebala utjecati na tržišta rada država članica kao ni na njihove okvire;

  4. podsjeća na to da je definicija razlike u plaćama žena i muškaraca nepotpuna i da zbog toga nije prilagođena – njome se stoga ne uzimaju u obzir individualne značajke koje mogu objasniti dio ili čak cijelu razliku u zaradi, kao što su razlike u obrazovanju, odrađeni radni sati, vrsta posla, prekidi u karijeri ili rad na nepuno radno vrijeme nakon rođenja djeteta;

  5. ističe da Komisija u određenim studijama objašnjava preostalu razliku u plaćama žena i muškaraca pozivajući se na izostavljene varijable (kao što su prekidi u karijeri) i varijable koje se ne mogu vidjeti (kao što su prednosti u pregovaranju) kao i rodno specifične preferencije pri izboru obrazovanja i karijere;

  6. podsjeća na to da brojna istraživanja pokazuju da je, ako se gleda prilagođena razlika u plaćama žena i muškaraca, jaz tek neznatno veći od dopuštene razine statističke pogreške;

  7. poziva na to da se sve buduće analize temelje na prilagođenoj razlici u plaćama žena i muškaraca, čime će se u obzir uzeti svi vidljivi aspekti koji bi mogli utjecati na plaće, kao što su prekidi u karijeri, rodno specifične preferencije pri odabiru karijera u određenim sektorima itd.;

  8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, Europskom institutu za ravnopravnost spolova te vladama i parlamentima država članica.

   

   

  Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti