Procedūra : 2019/2870(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0083/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0083/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0083/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 43k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību</Titre>

<DocRef>(2019/2870(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}ID grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0083/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību

(2019/2870(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 13. janvāra paziņojumu par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību,

 ņemot vērā Komisijai adresēto jautājumu, uz kuru jāatbild rakstiski, P-003684/2019,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 153. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību (GPG) definē kā atšķirību starp vīriešu un sieviešu vidējo bruto izpeļņu stundā, kas izteikta procentos no vīriešu vidējās bruto izpeļņas stundā;

B. tā kā GPG oficiāli definē kā “nekoriģētu”, citiem vārdiem sakot, tādu, kas nav tikusi koriģēta atbilstīgi individuālajām īpatnībām;

C. tā kā ES jau ilgāku laiku īsteno saskaņotus pūliņus, lai novērstu GPG;

D. tā kā pašlaik nav pieejami dati par konkrētu nozaru vidējiem GPG rādītājiem Eiropas Savienībā un Komisija šādus datus nevāc,

1. atgādina, ka par algu noteikšanas mehānismiem atbild dalībvalstis un sociālie partneri;

2. atgādina, ka LESD 153. panta 5. punktā darba samaksa ir skaidri izslēgta no ES darbības jomas;

3. uzskata, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu Komisijai nevajadzētu iejaukties dalībvalstu darba tirgos un to attiecīgajos regulējumos;

4. atgādina par GPG definīcijas nepilnīgo raksturu, kas nav koriģēta un kurā tāpēc netiek ņemtas vērā individuālās īpatnības, kas var izskaidrot daļu no ienākumu atšķirībām vai visas ienākumu atšķirības, — piemēram, atšķirības izglītībā, nostrādātajās stundās, darba veidā un pārtraukumi karjerā vai nepilna laika darbs pēc bērnu piedzimšanas;

5. norāda, ka atlikušo GPG Komisija dažos pētījumos izskaidro, atsaucoties uz izlaistiem mainīgajiem lielumiem (piemēram, pārtraukumi karjerā) un mainīgajiem lielumiem, ko nav iespējams novērot (piemēram, priekšrocības sarunās), kā arī ar dzimumu saistītām vēlmēm attiecībā uz izglītības un karjeras izvēli;

6. atgādina, ka daudzi pētījumi liecina — ja tiek izmantots koriģēts mērs, tad GPG tikai nedaudz pārsniedz statistisko kļūdas pielaidi;

7. aicina visu turpmāko analīzi balstīt uz koriģētu GPG, kurā ņemti vērā visi novērojamie aspekti, kas potenciāli varētu ietekmēt darba samaksu, piemēram, pārtraukumi karjerā, ar dzimumu saistītas vēlmes attiecībā uz karjeras izvēli konkrētās nozarēs utt.;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika