Postupak : 2019/2983(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0085/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0085/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe>
PDF 135kWORD 44k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjave Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0070/2020

B9‑0085/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu

(2019/2983(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o radijskoj opremi) od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ[1],

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je jedinstveno tržište bilo te će i dalje biti osnova za konkurentnost i gospodarski uspjeh EU-a te pokretač rasta i radnih mjesta;

B. budući da, unatoč promjenama na tržištu kojima je smanjen broj vrsta punjača, dobrovoljnim sporazumima među akterima iz tog sektora industrije nije u potpunosti riješeno pitanje jedinstvenog punjača za mobilne telefone;

C. budući da se potrošači i dalje suočavaju sa situacijom u kojoj pri kupnji novih uređaja od različitih prodavača dobivaju različite punjače i nemaju drugu mogućnost nego dobiti novi punjač pri kupnji novog mobilnog telefona od istog prodavača;

D. budući da potrošački trendovi u posljednjih deset godina pokazuju da korisnici posjeduju više uređaja te da su životni ciklusi neke radijske opreme kao što su pametni telefoni kraći; budući da se starija oprema često ne zamjenjuje zbog potrebe već samo zato što se smatra zastarjelom ili više ne podržava ažuriranje; budući da to dovodi do dodatnog elektroničkog otpada, uključujući punjače;

1. poziva Komisiju da čim prije iznese rezultate procjene učinka uvođenja jedinstvenog punjača za mobilne telefone; ističe potrebu za pouzdanim podacima o ekološkom otpadu prouzročenom nepostojanjem jedinstvenog punjača kako bi se na odgovarajući način mogle procijeniti alternative i pokazati da se njima smanjuje količina tog otpada;

2. ponovno ističe da bi, ako rezultati procjene učinka i javnog savjetovanja pokažu da uvođenje jedinstvenog punjača ima jasnu dodanu vrijednost, uključujući koristi za okoliš i potrošače te razuman ekonomski trošak za industriju, Komisija trebala bez odgode donijeti delegirani akt kojim se dopunjuje Direktiva o radijskoj opremi;

3. ističe potrebu za djelovanjem na razini EU-a kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada te kako bi se potrošačima omogućilo da donose održive odluke i u potpunosti sudjeluju u učinkovitom i ispravnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta;

4. ističe potrebu za donošenjem norme za jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu ako se donese delegirani akt kako bi se izbjegla svaka daljnja fragmentacija unutarnjeg tržišta; napominje da se zahtjevi u pogledu učinkovitosti za mobilne telefone mogu razlikovati od onih za ostale vrste radijske opreme, a potrošači bi trebali biti primjereno informirani kako bi bolje razumjeli proizvode i lakše ih koristili;

5. ističe da nijednom inicijativom u obliku delegiranog akta o jedinstvenom punjaču i nijednom drugom mogućom zakonodavnom mjerom koja se odnosi na druge kompatibilne uređaje ne bi smjelo prouzročiti dodatno birokratsko opterećenje ni kočiti tržište, posebno sprečavanjem ili odgađanjem budućih inovacija; podsjeća na načelo „one in, one out” (jedan za jedan);

6. ističe da upotreba tehnologije bežičnog punjenja ima dodatne koristi, kao što je smanjenje količine elektroničkog otpada; stoga poziva Komisiju da donese mjere kojima će se na najbolji način zajamčiti interoperabilnost različitih bežičnih punjača s različitim mobilnim radijskim uređajima; ponovno ističe važnost istraživanja i inovacija u tom području kako bi se unaprijedile postojeće i stvorile nove tehnologije te podržava načelo neutralnosti tehnologije;

7. ističe da, ako u budućnosti punjač ne bude dio proizvoda, potrošači to trebaju znati u trenutku kupnje, posebno kad je riječ o cijeni, čime im se daje pravo da kupe proizvod s punjačem ili bez njega;

8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

[1] SL L 153, 22.5.2014., str. 62.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti