Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0085/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0085/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a hordozható rádióberendezésekhez használható egységes töltőről

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Adam Bielan, Evžen Tošenovský
az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0070/2020

Eljárás : 2019/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0085/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0085/2020
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0085/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a hordozható rádióberendezésekhez használható egységes töltőről

(2019/2983(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] (a rádióberendezésekről szóló irányelv),

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az egységes piac az EU versenyképességének és gazdasági sikerének alapja, valamint a növekedés és a munkahelyteremtés motorja volt és a továbbiakban is az marad;

B. mivel a töltőtípusok számának csökkenését eredményező piaci fejlemények ellenére az ágazati szereplők közötti önkéntes megállapodások nem oldották meg teljes mértékben a mobiltelefonok egységes töltőjének kérdését;

C. mivel a fogyasztók még mindig azzal a helyzettel szembesülnek, hogy különböző töltőket kapnak, amikor különböző eladóktól vásárolnak új készülékeket, és nincs más választásuk, mint hogy új töltőt kapjanak, amikor ugyanattól az eladótól vásárolnak új mobiltelefont;

D. mivel az elmúlt 10 év fogyasztói tendenciái azt mutatják, hogy nőtt az egyszerre több eszközt birtokló személyek száma, míg egyes rádióberendezések, például az okostelefonok életciklusa tovább csökkent; mivel a régebbi berendezéseket gyakran nem szükségszerűségből cserélik le, hanem egyszerűen azért, mert elavultnak tűnnek, vagy mert már nem támogatják őket frissítésekkel; mivel ez még több elektronikus hulladék – ideértve a töltőket is – termelődéséhez vezet;

1. felszólítja a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül ismertesse a mobiltelefonokhoz használható egységes töltők bevezetéséről szóló hatásvizsgálat eredményeit; hangsúlyozza, hogy megbízható adatokra van szükség az egységes töltő hiánya miatt keletkező hulladékról annak érdekében, hogy az alternatív lehetőségeket megfelelően lehessen értékelni és bizonyítani lehessen, hogy csökkentik a hulladék mennyiségét;

2. emlékeztet arra, hogy amennyiben a hatásvizsgálat és a nyilvános konzultáció eredményei azt mutatják, hogy az egységes töltő bevezetése egyértelműen hozzáadott értéket képvisel, beleértve a környezeti és fogyasztói előnyöket, és az ágazat számára észszerű gazdasági költségekkel jár, a Bizottságnak indokolatlan késedelem nélkül el kell fogadnia a rádióberendezésekről szóló irányelvet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktust;

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen uniós fellépésre van szükség az elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése, a fogyasztók számára fenntartható döntések meghozatalának lehetővé tétele, valamint a hatékony és megfelelően működő belső piacon való teljes körű részvételük lehetővé tétele érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a belső piac további széttagolódásának elkerülése érdekében, amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásra kerül, sürgősen el kell fogadni a mobil rádióberendezések egységes töltőjére vonatkozó szabványt; megjegyzi, hogy a mobiltelefonokra vonatkozó teljesítménykövetelmények eltérhetnek más típusú rádióberendezésektől, és a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell, hogy többek tudjanak a termékekről, és könnyebben használják őket;

5. hangsúlyozza, hogy az egységes töltőre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy az egyéb kompatibilis eszközökre vonatkozó bármely más lehetséges jogalkotási intézkedés formájában tett kezdeményezések nem járhatnak további bürokratikus terhekkel és nem akadályozhatják a piacot, különösen a jövőbeli innováció korlátozása vagy késleltetése révén; emlékeztet az „egy be, egy ki” elvre;

6. rámutat, hogy a vezeték nélküli töltési technológiák használata olyan további előnyökkel jár, mint például az elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése; ezért felkéri a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a különböző vezeték nélküli töltők és a különböző hordozható rádióberendezések interoperabilitásának biztosítására; ismételten hangsúlyozza a kutatás és az innováció fontosságát ezen a területen a meglévő technológiák fejlesztése és új technológiák kidolgozása szempontjából, és támogatja a technológiasemlegesség elvét;

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben a jövőben egy eszközhöz nem adnak töltőt, ezt a vásárlás időpontjában egyértelművé kell tenni a fogyasztók számára, különös tekintettel az árra, megadva a jogot a fogyasztók számára, hogy úgy eldöntsék, vásárolnak-e hozzá külön töltőt vagy sem;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Utolsó frissítés: 2020. január 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat