Procedūra : 2019/2983(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0085/2020

Pateikti tekstai :

B9-0085/2020

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 44k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0070/2020

B9-0085/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio

(2019/2983(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (Radijo įrenginių direktyva)[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra ES konkurencingumo ir ekonominės sėkmės pagrindas ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

B. kadangi nepaisant rinkos pokyčių, per kuriuos kroviklių tipų sumažėjo, universalaus mobiliųjų telefonų kroviklio klausimas pramonės subjektų savanoriškais susitarimais nebuvo visiškai išspręstas;

C. kadangi vartotojai vis dar susiduria su padėtimi, kai jie gauna skirtingus kroviklius pirkdami naujus skirtingų gamintojų prietaisus  ir neturi kito pasirinkimo, kaip tik gauti naują kroviklį, kai perka naują to paties gamintojo mobilųjį telefoną;

D. kadangi vartotojų tendencijos per pastaruosius dešimt metų rodo, kad vis daugiau vartotojų turi po kelis prietaisus, o kai kurių radijo įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų, naudojimo ciklas sutrumpėjo; kadangi senesni įrenginiai dažnai pakeičiami ne dėl to, kad reikia, bet tik dėl to, kad laikomi pasenusiais arba jie nebeatnaujinami; kadangi dėl to atsiranda papildomų elektroninių atliekų, įskaitant kroviklius;

1. ragina Komisiją daugiau nebedelsiant pateikti universalaus mobiliųjų telefonų kroviklio įdiegimo poveikio vertinimo rezultatus; pabrėžia, kad reikia patikimų duomenų apie į aplinkai kenksmingas atliekas, susidarančias dėl to, kad nenaudojamas universalus kroviklis, kad būtų galima tinkamai įvertinti ir parodyti alternatyvius atliekų mažinimo būdus;

2. pakartoja, kad jei poveikio vertinimo ir viešų konsultacijų rezultatai parodytų aiškią universalaus kroviklio įdiegimo pridėtinę vertę, įskaitant naudą aplinkai ir vartotojams ir protingas ekonomines sąnaudas pramonei, Komisija turėtų nedelsdama priimti deleguotąjį aktą, kuriuo papildoma Radijo įrenginių direktyva;

3. tvirtai pabrėžia, kad ES turi imtis veiksmų, kad sumažintų elektroninių atliekų kiekį, įgalintų vartotojus priimti tvarius sprendimus ir sudarytų jiems sąlygas visapusiškai dalyvauti veiksmingoje ir tinkamai veikiančioje vidaus rinkoje;

4. pabrėžia, kad, jei bus priimtas deleguotasis aktas, siekiant išvengti tolesnio rinkos susiskaidymo, reikia nedelsiant nustatyti universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio standartą; pažymi, kad mobiliųjų telefonų eksploataciniai reikalavimai gali skirtis nuo kitų tipų radijo įrenginių ir kad vartotojai turėtų būti tinkamai informuojami, kad geriau suprastų produktus ir galėtų juos lengviau naudoti;

5. pabrėžia, kad bet kokia iniciatyva, įgyvendinta deleguotojo akto dėl universalaus kroviklio arba kitokios galimos teisėkūros priemonės, susijusios su kitais suderinamais įrenginiais, pavidalu, neturėtų sudaryti papildomos biurokratinės naštos ir trukdyti rinkai, visų pirma trukdant ar vilkinant diegti inovacijas ateityje; primena apie principą „kiek plius, tiek minus“;

6. pažymi, kad belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas teikia papildomą naudą, pvz., mažina elektronikos atliekų kiekį; todėl ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų kuo geriau užtikrintas skirtingų belaidžių kroviklių funkcinis suderinamumas su įvairiais mobiliojo radijo ryšio įrenginiais; dar kartą pabrėžia mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą šioje srityje siekiant pagerinti esamas technologijas ir sukurti naujas, taip pat pritaria tam, kad būtų taikomas technologijų atžvilgiu neutralaus požiūrio principas;

7. pabrėžia, kad jei ateityje kroviklis nebus parduodamas kartu su įrenginiu, tai turėtų būti aiškiai nurodyta vartotojams pirkimo metu, visų pirma kainos aspektu, ir vartotojams turi būti suteikta teisė nuspręsti, ar įrenginį pirkti su krovikliu arba be jo;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

[1] OL L 153, 2014 5 22, p. 62.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika