Propunere de rezoluţie - B9-0085/2020Propunere de rezoluţie
B9-0085/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Adam Bielan, Evžen Tošenovský
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0070/2020

Procedură : 2019/2983(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0085/2020
Texte depuse :
B9-0085/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0085/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

(2019/2983(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Directiva 2014/53/UE (Directiva privind echipamentele radio) a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE[1].

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât piața unică a fost și rămâne baza competitivității și a succesului economic al UE, precum și un factor de creștere economică și de creare de locuri de muncă;

B. întrucât, în ciuda evoluțiilor de pe piață care au redus numărul de tipuri de încărcătoare, acordurile voluntare între actorii industriali nu au rezolvat definitiv problema unui încărcător comun pentru telefoanele mobile;

C. întrucât consumatorii se confruntă în continuare cu situația de a primi încărcătoare diferite când cumpără dispozitive noi de la producători diferiți și nu au altă opțiune decât să primească un nou încărcător pentru fiecare telefon mobil cumpărat de la același producător;

D. întrucât tendințele de consum din ultimii 10 ani arată că oamenii tind din ce în ce mai mult să cumpere mai multe dispozitive și să scurteze ciclul de viață utilă al unor echipamente radio, cum ar fi smartphone-urile; întrucât echipamentele mai vechi sunt de multe ori înlocuite nu dintr-o necesitate practică, ci pur și simplu pentru că sunt percepute ca fiind depășite sau pentru că nu li se pot actualiza aplicațiile; întrucât acest lucru duce la și mai multe deșeuri electronice, inclusiv încărcătoare;

1. invită Comisia să prezinte fără întârziere rezultatele studiului de impact privind introducerea unui încărcător comun pentru telefoanele mobile; subliniază că este nevoie de cifre fiabile privind cantitatea de deșeuri generată de lipsa unui încărcător comun, astfel încât să poată fi evaluate corespunzător opțiunile alternative și să se poată demonstra că reduc efectiv cantitatea de deșeuri;

2. reamintește că, dacă rezultatele studiului de impact și ale consultării publice demonstrează valoarea adăugată clară a introducerii unui încărcător comun, inclusiv beneficii pentru mediu și pentru consumatori și un cost economic rezonabil pentru industrie, Comisia ar trebui să adopte, fără întârzieri nejustificate, actul delegat de completare a Directivei privind echipamentele radio;

3. subliniază că trebuie luate măsuri la nivelul UE pentru a reduce cantitatea de deșeuri electronice și a le permite consumatorilor să facă alegeri durabile și să participe pe deplin la o piață internă eficientă și funcțională;

4. subliniază că este nevoie de un standard pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, care să fie adoptat în cazul adoptării unui act delegat pentru a nu fragmenta și mai mult piața internă; constată că cerințele de performanță pentru telefoanele mobile pot fi diferite de alte tipuri de echipamente radio, iar consumatorii ar trebui să fie informați corespunzător, pentru a înțelege mai bine și a utiliza mai ușor produsele;

5. subliniază că orice inițiativă sub forma unui act delegat privind un încărcător comun sau orice altă măsură legislativă posibilă referitoare la alte dispozitive compatibile nu ar trebui să genereze o sarcină birocratică suplimentară și să stânjenească piața, în special prin frânarea sau amânarea inovațiilor viitoare; reamintește principiul „numărului constant”;

6. subliniază că utilizarea tehnologiei de încărcare fără fir aduce beneficii suplimentare, cum ar fi reducerea deșeurilor electronice; îndeamnă deci Comisia să ia măsuri menite să asigure interoperabilitatea diferitelor încărcătoare fără fir cu diferitele echipamente radio mobile; reamintește cât sunt de importante cercetarea și inovarea în acest domeniu pentru a îmbunătăți tehnologiile existente și a veni cu altele noi și sprijină principiul neutralității tehnologice;

7. subliniază că dacă pe viitor n-o să se mai ofere încărcătoare la pachet cu dispozitivele, consumatorii ar trebui să știe clar acest lucru în momentul achiziției, în special cum influențează prețul această opțiune, dându-li-se dreptul de a decide dacă să cumpere cu sau fără încărcător;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate