Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0086/2020Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0086/2020

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le náisiúnaigh Eorpacha sa tSiria

24.1.2020

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Thierry Mariani

B9‑0086/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le náisiúnaigh Eorpacha sa tSiria

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 8 den Chonradh ar an Aontas Eorpach;

 ag féachaint d’Airteagal 20(2)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a mhéid a bhaineann le cosaint taidhleoireachta nó chonsalach i dtríú tír,

 ag féachaint d’Airteagal 143 dá Rialacha Nós Imeachta;

A. de bhrí go bhfuil an Tuirc fós san Aontas don Réigiún Meánmhuirí in ainneoin go ndearna sí briogadh le déanaí in aghaidh na síochána idirnáisiúnta agus Bhallstáit an Aontais Eorpaigh;

B. de bhrí gur cheart, tar éis na mblianta de choinbhleacht, dearcadh réadúil a bheith ann i dtaca le rialtas dlíthiúil na Siria;

1. ag cur in iúl gurb oth léi an dúnadh a rinneadh ar go leor de na hionadaíochtaí taidhleoireachta de chuid na mBallstát sa tSiria;

2. ag aithint gurb é saol laethúil na saoránach ag a bhfuil náisiúntacht Bhallstáit an Aontais Eorpaigh atá buailte ag na smachtbhannaí idirnáisiúnta ar an tSiria;

3. ag aithint go bhfuil an staid sin dainséarach go háirithe do mhná agus do leanaí nach bhfuil ach cosaint pháirteach chonsalach nó taidhleoireachta acu;

4. ag moladh don Choimisiún oibriú i dtreo caidreamh taidhleoireachta leis an tSiria a athbhunú;

5. ag áitiú ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí deireadh a chur le haon tacaíocht do smachtbhannaí idirnáisúnta, ar cruthaíodh go bhfuil siad díobhálach sa tSiria, agus ar a laghad, ar fhorais dhaonnúla, deireadh a chur leis an smachtbhanna ar tháirgí míochaine.

 

An nuashonrú is déanaí: 30 Eanáir 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais