Ontwerpresolutie - B9-0086/2020Ontwerpresolutie
B9-0086/2020

ONTWERPRESOLUTIE over EU-burgers in Syrië

24.1.2020

ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement

Thierry Mariani

B9‑0086/2020

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over EU-burgers in Syrië

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 8 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

 gezien artikel 20, lid 2, onder c), van de Europese Unie betreffende de werking van de Europese Unie, over diplomatieke of consulaire bescherming in derde landen,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat Turkije, ondanks zijn recente provocerende optreden ten opzichte van de internationale vrede en de lidstaten van de Europese Unie, nog steeds deel uitmaakt van de Unie voor het Middellandse Zeegebied;

B. overwegende dat na jaren van conflicten een realistische houding ten opzichte van de wettige regering in Syrië nodig is;

1. betreurt de sluiting van tal van diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten in Syrië;

2. erkent dat de internationale sancties tegen Syrië een grote invloed hebben op het dagelijkse leven van burgers met de nationaliteit van een EU‑lidstaat;

3. merkt op dat deze situatie met name gevaarlijk is voor vrouwen en kinderen die slechts gedeeltelijk consulaire of diplomatieke bescherming genieten;

4. moedigt de Europese Commissie aan om te werken aan het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Syrië;

5. dringt er bij de Europese Dienst voor extern optreden op aan zich te onthouden van steun voor internationale embargo’s die schadelijk voor Syrië zijn gebleken, en, om humanitaire redenen, ten minste de steun voor het embargo op medische producten stop te zetten.

 

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid