Propunere de rezoluţie - B9-0086/2020Propunere de rezoluţie
B9-0086/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cetățenii europeni din Siria

24.1.2020

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

Thierry Mariani

B9-0086/2020

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la cetățenii europeni din Siria

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

 având în vedere articolul 20 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitor la protecția diplomatică sau consulară într-o țară terță,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Turcia este în continuare membră a Uniunii pentru Mediterana, în ciuda recentelor sale provocări la adresa păcii internaționale și a statele membre ale Uniunii Europene;

B. întrucât, după ani de conflict, este nevoie de o atitudine realistă față de guvernul legal din Siria;

1. regretă închiderea a numeroase reprezentanțe diplomatice ale statelor membre în Siria;

2. recunoaște faptul că sancțiunile internaționale împotriva Siriei afectează viața de zi cu zi a cetățenilor care au naționalitatea unui stat membru al UE;

3. recunoaște că această situație este deosebit de periculoasă pentru femeile și copiii care beneficiază doar de protecție consulară sau diplomatică parțială;

4. încurajează Comisia Europeană să depună eforturi în vederea restabilirii relațiilor diplomatice cu Siria;

5. îndeamnă Serviciul European de Acțiune Externă să nu mai susțină embargourile internaționale care și-au dovedit caracterul nociv în Siria, și cel puțin să nu mai susțină embargoul asupra produselor medicale, din motive umanitare.

 

Ultima actualizare: 6 februarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate