Návrh uznesenia - B9-0086/2020Návrh uznesenia
B9-0086/2020

NÁVRH UZNESENIA o európskych štátnych príslušníkoch v Sýrii

24.1.2020

predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku

Thierry Mariani

B9‑0086/2020

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o európskych štátnych príslušníkoch v Sýrii

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie o diplomatickej alebo konzulárnej ochrane v tretích krajinách,

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže Turecko je aj napriek svojim nedávnym provokáciám týkajúcim sa medzinárodného mieru a členských štátov EÚ naďalej v Únii pre Stredozemie;

B. keďže po niekoľkoročnom konflikte je potrebné zaujať realistický postoj voči zákonnej sýrskej vláde;

1. vyjadruje poľutovanie nad zatvorením mnohých diplomatických zastúpení členských štátov v Sýrii;

2. uznáva, že medzinárodné sankcie voči Sýrii ovplyvňujú každodenný život občanov, ktorí majú štátnu príslušnosť členských štátov Európskej únie;

3. uznáva, že táto situácia je obzvlášť nebezpečná pre ženy a deti, na ktoré sa vzťahuje len čiastočná konzulárna alebo diplomatická ochrana;

4. nabáda Európsku komisiu, aby sa usilovala o obnovenie diplomatických vzťahov so Sýriou;

5. naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby prestala akokoľvek podporovať medzinárodné embargá, ktoré majú v Sýrii preukázateľné škodlivé následky, minimálne – z humanitárneho hľadiska – embargo na zdravotnícke výrobky.

 

Posledná úprava: 6. februára 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia