Predlog resolucije - B9-0086/2020Predlog resolucije
B9-0086/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o evropskih državljanih v Siriji

24.1.2020

v skladu s členom 143 Poslovnika

Thierry Mariani

B9-0086/2020

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o evropskih državljanih v Siriji

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o Evropski uniji,

 ob upoštevanju člena 20(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije o diplomatski ali konzularni zaščiti na ozemlju tretje države,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker je Turčija kljub nedavnim provokacijam, ki zadevajo mednarodni mir in države članice Evropske unije, ostala v Uniji za Sredozemlje;

B. ker je treba imeti po letih spopadov realističen odnos do zakonite vlade v Siriji;

1. obžaluje zaprtje številnih diplomatskih predstavništev držav članic v Siriji;

2. priznava, da mednarodne sankcije proti Siriji vplivajo na vsakdanje življenje ljudi, ki so državljani držav članic Evropske unije;

3. priznava, da je to stanje še zlasti nevarno za ženske in otroke, ki imajo le delno konzularno ali diplomatsko zaščito;

4. poziva Evropsko komisijo, naj si prizadeva za ponovno vzpostavitev diplomatskih odnosov s Sirijo;

5. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj preneha podpirati mednarodni embargo, ki se je izkazal za škodljivega za Sirijo, ali iz humanitarnih razlogov vsaj embargo na medicinske proizvode.

 

Zadnja posodobitev: 6. februar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov