Eljárás : 2019/2814(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0088/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0088/2020

Viták :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Szavazatok :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0035

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0088/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 57k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a B9-0004/2020. és B9-0003/2020. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez</TitreSuite>

<TitreRecueil>benyújtva az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről</Titre>

<DocRef>(2019/2814(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi</Depute>

<Commission>{ENVI}a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

MÓDOSÍTÁSOK

B9-0088/2020

az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről

(2019/2814(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre[1],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkére, amely kiköti, hogy az Unió politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Uniónak és a tagállamoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket,

 tekintettel az EUMSZ-nek az egységes piac létrehozásáról és működéséről szóló 114. cikkére, valamint az EUMSZ fogyasztóvédelmi intézkedésekről szóló 169. cikkére,

 tekintettel a fertőző állatbetegségekről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre?[2] (állategészségügyi rendelet), valamint az e rendelet által a Bizottságra ruházott, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörökre,

 tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre[4],

 tekintettel a kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetéséről szóló, 2016. február 25-i állásfoglalására[5],

 tekintettel az 576/2013/EU rendelethez csatolt bizottsági nyilatkozat alapján készített, a kereskedelmi gyakorlatoknak kitett kutyák és macskák jólétéről szóló, az Európai Bizottság által finanszírozott tanulmányra (SANCO 2013/12364)[6],

 tekintettel a kutyák és macskák online értékesítéséről szóló koordinált uniós ellenőrzési terv[7] eredményeire,

 tekintettel az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről szóló, a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett O-000011/2020 – B9-0004/2020 és O-000010/2020 – B9-0003/2020 kérdésekre,

 tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

A. mivel a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok, illetékes hatóságok és állatorvosok rámutattak arra, hogy az ellenőrzések elkerülésével, okirat-hamisítással és az 576/2013/EU rendelettel való széles körű visszaélés révén egyre több kedvtelésből tartott állatot visznek – gyakran szervezett bűnözői hálózatok által – kereskedelmi céllal jogellenesen egyik tagállamból a másikba, miközben ezen állatok szállítását a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek kellene szabályoznia;

B. mivel a becslések szerint a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az Unión belül a felderítés minimális kockázata mellett nagyon magas nyereséget eredményezhet az érintett szereplők, többek között az illegális tenyésztők számára, ami kedvezőtlen hatással van a legálisan működő tenyésztési ágazat nyereségére;

C. mivel az állatok online értékesítését kínáló hirdetések közül sok illegális forrásból származik;

D. mivel a kedvtelésből tartott állatok tenyésztésére vonatkozó egységes uniós szabályok hiánya, és mivel az állatjólétre vonatkozó tenyésztői szabványok tagállamok közötti jogszabályi eltérése a kedvtelésből tartott állatok eladási ára tekintetében jelentős különbségekhez vezetett a belső piacon, és ezeket a különbségeket az illegális kereskedők kihasználják;

E mivel az illegális kereskedők és eladók teljes körű büntetlenséget élveznek, mivel tudják, hogy a fogyasztók többsége, akik rossz egészségi állapotban levő kedvtelésből tartott állatot vásároltak, nem fog jogi lépéseket tenni;

F. mivel a macskák és a kutyák illegális tenyésztése gyakran rémes körülmények között történik, és a költségeket a lehető legalacsonyabban tartják; mivel az illegálisan tenyésztett, az anyjuktól túl korán elválasztott újszülött állatok gyengén szocializáltak, ki vannak téve a betegségek kockázatának, és az Unión keresztülvezető hosszú utak során stressznek vannak kitéve, továbbá rosszul táplálják őket, kiszáradnak és a kihűlés növekvő kockázata fenyegeti őket, illetve zsúfolt és piszkos körülmények között, étel, víz, szellőztetés és megállás nélkül szállítják őket; mivel a kölyökkutyák és -macskák általában még elválasztásuk előtt érkeznek a célországba, és nem rendelkeznek az alapvető szocializációs készségekkel;

G. mivel a javulás ellenére továbbra is jelentős aggályok merülnek fel a kedvtelésből tartott állatok útlevelével kapcsolatban, például az egyes állatok életkorának ellenőrzése és az útlevelek megváltoztatásának lehetősége tekintetében; mivel a kedvtelésből tartott állatok esetében sok hamisított útlevelet regisztráltak, és az állatorvosok ebben az illegális gyakorlatban gyakran összejátszanak az illegális kereskedőkkel, ami az ellenőrzéseket és a nyomozást még bonyolultabbá teszi[8];

H. mivel az illegálisan tenyésztett kedvtelésből tartott állatokat gyakran csak részlegesen vagy egyáltalán nem oltják be, vagy betegségek esetében nem kezelték megfelelően; mivel a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmével kapcsolatban számos zoonotikus kockázat áll fenn, többek között Európa endémiás részeiből a veszettség behurcolása olyan országokba, ahol nincs veszettség, vagy az Echinococcus multilocularis, amely könnyen terjed és nehezen kontrollálható[9];

I. mivel a 2021. április 21-től alkalmazandó állategészségügyi rendelet elősegíti a macskák és kutyák online kereskedelmének nagyobb átláthatóságát, és javítja az állatok egészségét és jólétét; mivel az állategészségügyi rendelet szigorúan kötelezi a kutyák és macskák értékesítőit, tenyésztőit, szállítóit és gyűjtőállomásait, hogy létesítményeiket regisztrálják az illetékes nemzeti hatóságnál;

J. mivel azon felül, hogy a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme sérti az állatok jólétét, negatív hatással van a fogyasztóvédelemre, valamint az EU belső piacának gördülékeny működésére, tisztességtelen versenyt és az adóbevétel-kiesés miatt államháztartási hiányt okozva;

K. mivel manapság a kedvtelésből tartott állatok vásárlása az EU-ban nagyon gyakran online apróhirdetéseken és majdnem ugyanolyan gyakran a szociális médián keresztül történik[10]; mivel a kedvtelésből tartott állatokat online hirdetések útján vásárló fogyasztók jogai gyenge védelemben részesülnek mind nemzeti, mind uniós szinten; mivel rendkívül sok illegálisan tenyésztett állatot értékesítenek a tagállami piacokon vagy egyenesen autókból az EU belső határai mentén;

L. mivel az illegális online tartalomról szóló Eurobarométer gyorsfelmérésre válaszolók 65%-a úgy véli, hogy az internet nem biztonságos a felhasználók számára, és 90%-uk egyetért azzal, hogy az online tárhelyszolgáltatásoknak haladéktalanul el kell távolítaniuk a közjogi vagy bűnüldöző hatóságok által illegálisnak minősített tartalmakat; mivel az internethasználók 60%-a legalább hetente egyszer online közösségi hálózatot használ, és a legtöbb internethasználó legalább alkalmanként online piactereket is használ, 30%-uk pedig legalább hetente egyszer használja azokat; mivel az EU-ban az internethasználók 69%-a vásárol az interneten, és a számok éves szinten emelkednek az állatok esetében is[11];

M. mivel a kedvtelésből tartott állatokkal, köztük a tenyésztett állatokkal, amelyeket azzal a céllal tartanak és értékesítenek, hogy családi állattá váljanak, a szórakoztatásra, sportolásra és munkavégzésre használt hobbiállatokkal, például az agarakkal és galgókkal, valamint a kóbor állatokkal való rossz bánásmód továbbra is komoly problémát jelent sok polgár számára; mivel a kedvtelésből tartott állatok (jobb) azonosítása és nyilvántartása hasznos eszköz lehet az állatokkal való visszaélés elleni küzdelemben;

N. mivel az elmúlt évtizedekben megjelent új emberi betegségek több mint 70%-a állati eredetű, és az általában kedvtelésből tartott állatok 41 zoonózis, például a veszettség gazdaállatai[12];

O. mivel az 576/2013/EU rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba való mozgására csak akkor kerülhet sor, ha azok transzponder beültetésével vannak azonosítva; mivel nincs olyan követelmény, amely előírná a nemzeti határokon belül maradó és más tagállamokba nem szállított macskák és kutyák harmonizált, kötelező azonosítását; mivel a tagállamokban sok macska és kutya továbbra sem azonosítható és nincs nyilvántartva;

P. mivel a kutyák és macskák online értékesítéséről szóló koordinált uniós ellenőrzési terv a megvizsgált hirdetések 42%-a esetében következetlenséget mutatott ki a kereskedők státusza és tevékenysége között[13];

Q. mivel néhány apróhirdetési honlap önkéntes alapon szigorúbb szabályokat kezd alkalmazni az online eladók azonosságának ellenőrzése és az állatok jólétének javítása érdekében;

R. mivel a tagállamok többsége meghatározott már bizonyos követelményeket a kedvtelésből tartott állatok azonosítására és nyilvántartásba vételére vonatkozóan; mivel a macskákra, kutyákra és görényekre vonatkozó azonosítási követelményeket nem harmonizálták, ami többek között az országkódokkal való visszaéléshez, valamint többek között kettős és helytelen kódok használatához vezetett[14]; mivel a legtöbb nyilvántartási adatbázis nincs összekapcsolva, ami korlátozza a nyomon követhetőséget az EU-ban;

1. hangsúlyozza, hogy a kutyák és macskák illegális kereskedelme nemcsak az állatjólétre van katasztrofális hatással, hanem közegészségügyi és fogyasztóvédelmi kockázatokkal is jár;

Macskák és kutyák azonosítása és nyilvántartásba vétele

2. hangsúlyozza, hogy a macskák és kutyák azonosítására és nyilvántartásba vételére irányuló uniós szintű, kötelező harmonizált rendszer a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme elleni küzdelem alapvető és szükséges első lépése, továbbá az azonosítás és a nyilvántartásba vétel az ellenőrzés, a végrehajtás és a nyomon követhetőség kulcsfontosságú feltételét képezi;

3. úgy véli, hogy a kedvtelésből tartott állatok hatékony nyomon követhetősége érdekében elengedhetetlen, hogy azokat állatorvos mikrocsippel lássa el, és nemzeti állatazonosítási és -nyilvántartási dokumentumban rögzítsék; alapvető fontosságúnak tartja, hogy az azonosítási és nyilvántartási dokumentumok tartalmazzák minden olyan személy nyilvántartási számát, aki részt vett az állat életében, beleértve a tenyésztőket és az eladókat, valamint az állatorvosokat, a szállítmányozókat és a tulajdonosokat;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja fel az állategészségügyi rendelet 109. cikkének (2) bekezdése és 118. cikke szerint ráruházott hatásköröket és terjesszen elő javaslatot a macskák és a kutyák részletes, uniós szintű és kompatibilis azonosítási és nyilvántartásbavételi eszközeire és módszereire irányuló rendszerekre, amelyek meghatároznák az egyes állatok azonosításához szükséges információk alsó küszöbértékét, és szabályokat állapítanának meg a tagállami adatbázisok közötti elektronikus adatcserére vonatkozóan, és amelyek kapcsolódnának egymáshoz;

5. felszólít a kedvtelésből tartott állatok uniós útlevelének és mikrocsipes regisztrációjának egyértelmű összekapcsolására annak biztosítása érdekében, hogy az állatok származása az útlevelük lecserélése esetén is egyértelmű maradjon;

6. felhívja a tagállamokat, hogy az állatokkal való visszaélés elleni küzdelem keretében vezessenek be olyan szakpolitikákat, amelyek célja, hogy minden macskát és kutyát automatikusan megjelöljenek és nyilvántartásba vegyenek;

7. hangsúlyozza, hogy mivel a kedvtelésből tartott állatok azonosítása céljából gyűjtött információknak személyes adatokat is kell tartalmazniuk, azokat a személyes adatok és a magánélet védelmét célzó uniós szabályokkal teljes összhangban kell védeni; úgy véli, hogy az ilyen személyes adatokat semmilyen kereskedelmi célra nem szabad felhasználni;

Uniós cselekvési terv a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmének visszaszorítására

8. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ágazatokon átívelő uniós cselekvési tervet a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmének EU-ban történő visszaszorítása érdekében; úgy véli, hogy ennek a cselekvési tervnek figyelembe kell vennie az Európai Parlament, a tagállamok és az érdekelt felek véleményét, továbbá egyértelműen meg kell határoznia valamennyi érdekelt fél és döntéshozó, többek között a tagállamok, a Bizottság, a határ- és vámellenőrzési, valamint az állategészségügyi hatóságok, az állatorvosok és a civil társadalmi szervezetek felelősségét;

9. azt ajánlja, hogy a Bizottság vonja be a cselekvési terv kidolgozásába az állatok jólétével, a közegészségüggyel, a fogyasztóvédelemmel, a belső piaccal és a jogellenes kereskedelemmel foglalkozó különböző főigazgatóságait;

10. úgy véli, hogy a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmének visszaszorítása érdekében a kölyökkutyagyáraknak nevezett nagy volumenű kereskedelmi tenyésztelepek egységes uniós fogalommeghatározására van szükség;

11. úgy véli, hogy a polgárokat jobban kell tájékoztatni a kedvtelésből tartott állatok kereskedelméről és az állatok online vagy a jogi eljárások figyelmen kívül hagyásával történő vásárlásának lehetséges kockázatairól;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy a digitális menetrend részeként javítsa a kedvtelésből tartott állatokat online hirdetések útján vásárló fogyasztók védelmét;

13. támogatja, hogy zárják ki az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződésekről szóló leendő irányelv alkalmazási köréből az élő állatok kereskedő és fogyasztó közötti értékesítését;

Az uniós jogszabályok ellenőrzése és jobb érvényesítése

14. felhívja a tagállamokat, hogy a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmének visszaszorítása érdekében jobban érvényesítsék a jogszabályokat és szigorúbb – hatékony, arányos és visszatartó erejű – szankciókat alkalmazzanak a kedvtelési célból tartott állatok hamisított útleveleit kiállító gazdasági szereplők, állatorvosok és nemzeti illetékes hatóságok ellen a származási, tranzit- és célországokban;

15. felhívja a tagállamokat, hogy az (EU) 2017/625 rendeletnek[15] megfelelően alkalmazzanak olyan pénzügyi szankciókat, amelyek meghaladják a gazdasági szereplők, többek között az állatokat online reklámozó tenyésztők és eladók által gazdasági haszonszerzés reményében és az uniós és nemzeti jogszabályok megsértésével elérni kívánt hasznot;

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a kedvtelésből tartott állatok online hirdetéseinek szabályozására vagy önszabályozására irányuló stratégiákat a félrevezető hirdetések megszüntetése, valamint a kutyák és macskák online értékesítésének ellenőrzése érdekében;

17. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be kötelező követelményeket az online platformok számára, hogy azok minimális ellenőrzést végezzenek az online értékesítésre szánt kedvtelésből tartott állatokat reklámozó felhasználók személyazonosságára vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy a vonatkozó jogalkotási kereten belüli esetleges felülvizsgálatoknak a fogyasztók és az állatok jobb védelméhez kell vezetniük;

18. felszólít, hogy az „Egészségügy és élelmiszer-biztonság – ellenőrzés és elemzés” Igazgatóság (Európai Bizottság, Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság) vizsgálati projektjeibe foglaljon bele arra irányuló ellenőrzéseket, hogy a tagállamok megfelelnek-e az (EU) 576/2013 rendeletnek;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a macska- és kutyatenyésztésre és -forgalmazásra vonatkozó, EU-szerte bevezetendő közös előírásokra azzal a céllal, hogy meg lehessen előzni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és a kedvtelésből tartott állatok megtévesztő értékesítését, korlátozni lehessen a fajtaspecifikus állategészségügyi és állatjóléti kérdések folytatódását, és egyenlő versenyfeltételeket lehessen teremteni a gazdasági szereplők számára;

20. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a kedvtelésből tartott állatok tenyésztőinek ellenőrzésére részletes szabályok álljanak rendelkezésre, és hogy az állatorvosok által végzett felügyelet megfelelő legyen;

21. úgy véli, hogy a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy kötelező nyilvántartást vezessenek be a kedvtelésből tartott állatok engedélyezett tenyésztőiről és értékesítőiről, amelyhez a többi tagállami illetékes hozzáférhet;

22. felhívja a tagállamokat, hogy a 338/97/EK rendeletben[16] előírt határellenőrzéseken felül vezessenek be olyan ellenőrzéseket, amelyek a rendelkezéseknek való országon belüli megfelelést követik nyomon, és ez a különböző kereskedők és engedélyjogosultak, például kisállat-kereskedések, tenyésztők, kutatóközpontok és szaporítóiskolák rendszeres ellenőrzése által valósulna meg;

23. úgy véli, hogy a vizsgálatok gyakoriságát is össze kellene hangolni az EU-ban, és azokat a tagállamok vámhatóságaival, rendőri és állategészségügyi szolgálataival együttműködve kellene elvégezni;

24. felszólítja a tagállamok illetékes hatóságait, hogy az 576/2013/EK rendeletnek való meg nem felelés esetén szigorúan ragaszkodjanak az abban meghatározott eljárásokhoz, és biztosítsák valamennyi elkobzott kedvtelésből tartott állat hazajuttatását; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy nyújtsanak megfelelő támogatást az állatmentő központoknak;

25. üdvözli az állatjóléttel foglalkozó uniós platform és a kereskedelmi célokra szánt, kedvtelésből tartott állatok egészségével és jólétével foglalkozó, önkéntes kezdeményezésen alapuló alcsoport által elért eredményeket; felszólít az Európai Parlament bevonására, valamint a civil társadalom, az illetékes hatóságok, a vállalkozások és a tudósok kiegyensúlyozott képviseletére az állatjóléttel kapcsolatos jövőbeli uniós szintű munkában, továbbá megfelelő szintű erőforrás biztosítására az optimális előrelépés biztosítása érdekében;

Együttműködés, kommunikáció és képzés

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az állatjóléttel foglalkozó uniós platform keretében építsenek a kereskedelmi célokra szánt, kedvtelésből tartott állatok egészségével és jólétével foglalkozó, önkéntes kezdeményezésen alapuló alcsoport eredményeire, és terjesszék azokat, valamint fogadjanak el intézkedéseket a kedvtelésből tartott állatok illegális kereskedelmének kezelésére a következő, 2024-ig esedékes jogalkotási és nem jogalkotási munka során; úgy véli, hogy e tekintetben égető szükség van az aktív együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére valamennyi tagállam között;

27. felszólítja a tagállamokat, hogy rendszeresen tájékoztassák a többi érintett tagállamot, amennyiben igazságügyi eljárást indítanak olyan illegális kutya- és macskakereskedőkkel szemben, akik tevékenysége más tagállamokat is érinthet;

28. támogatja a hatóságok közötti együttműködésen alapuló munkakapcsolatokat a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmének visszaszorítása és a kapcsolódó zoonotikus kockázatok enyhítése érdekében, többek között egy információs rendszer kialakítását a jogellenes kereskedelem tárgyát képező állatok kereskedelmi szállítmányaira vonatkozó adatok regisztrálása és megosztása tekintetében, valamint egy riasztási rendszer létrehozását a feltárt rendellenességek kiszűrésére;

29. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő intézkedéseket, többek között technológiák alkalmazására és személyre szabott képzésre annak érdekében, hogy a vámellenőrzési és állategészségügyi hatóságok jobban fel legyenek vértezve a kedvtelésből tartott állatok csempészetének észlelésére;

30. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a hatóságok, adatbázisok, honlapok és állatjóléti szervezetek közötti partnerségek kialakítása révén építsenek a kutyák és macskák online értékesítéséről szóló koordinált uniós ellenőrzési terv ajánlásaira annak érdekében, hogy pontos intézkedéseket tudjanak kidolgozni a kutyák és macskák megtévesztő reklámozása és illegális online kereskedelme ellen;

31. elismeri az állatvédő egyesületek és a nem kormányzati szervezetek fontos szerepét a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme elleni küzdelemben; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy nyújtsanak megfelelő pénzügyi, egyéb anyagi és nem anyagi támogatást az állatmentő központoknak és az állatvédelmi egyesületeknek/nem kormányzati szervezeteknek;

32. felhívja a tagállamokat, hogy az állat-egészségügyi rendeletnek megfelelően a kedvtelésből tartott állatok illegális online kereskedelmének visszaszorítása érdekében rendeljenek elegendő forrást az állatok tenyésztésével, tartásával vagy kereskedelmével foglalkozó létesítmények üzemeltetőire vonatkozó nyilvántartásbavételi követelmény betartatására;

33. úgy véli, hogy többet kell tenni a potenciális vásárlók és a gazdasági szereplők, többek között az online szolgáltatást nyújtók tájékoztatása érdekében a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelmével és az ezzel összefüggő hiányos állatjóléti előírásokkal kapcsolatosan;

34. kiemeli, hogy már léteznek a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó azonosítási információkat tartalmazó nemzeti és egyes esetekben regionális adatbázisok; úgy véli, hogy ezeket az adatbázisokat egymással összekapcsolt, kompatibilis és interoperábilis rendszerekként kell használni az EU-n belüli nyomonkövethetőség lehetővé tétele érdekében;

35. kiemeli, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a határokon dolgozó személyzet megfelelő képzésben részesüljön a kedvtelésből tartott állatok jegyzékbe vett és jegyzékbe nem vett harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó eljárásokról és szabályokról, és be kell tartaniuk ezeket a szabályokat;

36. felszólítja a tagállamokat, hogy folytassanak több tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányt annak érdekében, hogy tájékoztassák a polgárokat a kedvtelésből tartott állatok illegális kereskedelmének negatív hatásairól, és hogy csak olyan kedvtelésből tartott állatokat vásároljanak, amelyeket felelős módon és az állatjólét kellő figyelembevételével tenyésztettek, tartottak és értékesítettek;

°

° °

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

[1] HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

[2] HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

[3] HL L 178., 2013.6.28., 1. o.

[4] HL L 178., 2013.6.28., 178. o.

[5] HL C 35., 2018.1.31., 139. o.

[6] Tanulmány a kereskedelmi gyakorlatoknak kitett kutyák és macskák jólétéről (2015), a Bizottság által, egyedi szerződés (SANCO 2013/12364) keretében finanszírozva.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

[7] Európai Bizottság (2019). A kutyák és macskák online értékesítéséről szóló koordinált uniós ellenőrzési terv eredményeinek elemzése.

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en

[8] FOUR PAWS 2013-as jelentés: „Puppy trade in Europe”

http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf

[9] Tanulmány a kereskedelmi gyakorlatoknak kitett kutyák és macskák jólétéről (2015), a Bizottság által, egyedi szerződés (SANCO 2013/12364) keretében finanszírozva, 55–56. o.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;

EU Dog & Cat Alliance (2016): Beszámoló a kedvtelésből tartott állatok mozgásával kapcsolatos jogszabályoknak az állategészségügyi rendelet értelmében történő felülvizsgálatáról.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf

[10] EU Dog & Cat Alliance + Blue Cross (2017): Kedvtelésből tartott állatok online értékesítése az EU-ban: Mi az ára?

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf

[11] Az Eurobarométer 469/2018. sz. gyorsfelmérése az illegális online tartalomról. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669

[12] Michael J. Day és mások (2012): A kis méretű, kedvtelésből tartott állatok által átvitt, zoonózist okozó fertőző betegségek felügyelete (Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals)

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article

[13] A kutyák és macskák online értékesítéséről szóló koordinált uniós ellenőrzési terv. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf

[14] FOUR PAWS 2016-os jelentés: A kutyák és macskák azonosítása, vakcinázása és mozgása az EU-ban: Hogyan javítható a kedvtelésből tartott állatok útlevele és a TRACES rendszer? (Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?)

http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf

[15] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

[16] A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.)

Utolsó frissítés: 2020. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat