Procedură : 2019/2814(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0088/2020

Texte depuse :

B9-0088/2020

Dezbateri :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Voturi :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0035

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0088/2020</NoDocSe>
PDF 189kWORD 59k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B9‑0004/2020 și B9‑0003/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie</Titre>

<DocRef>(2019/2814(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi</Depute>

<Commission>{ENVI}în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară</Commission>

</RepeatBlock-By>

AMENDAMENTE

B9‑0088/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie

(2019/2814(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE[1],

 având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii, UE și statele sale membre trebuie să țină pe deplin seama de cerințele privind bunăstarea animalelor, în virtutea faptului că acestea sunt ființe sensibile,

 având în vedere articolul 114 din TFUE referitor la instituirea și funcționarea pieței interne și articolul 169 din TFUE referitor la măsurile de protecție a consumatorilor,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor („Legea privind sănătatea animală”)[2] și competențele delegate și de executare conferite Comisiei prin acest regulament,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003[3] și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 din 28 iunie 2013 al Comisiei privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[4],

 având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre[5],

 având în vedere studiul finanțat de Comisie (SANCO 2013/12364) privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac obiectul unor practici comerciale, realizat în conformitate cu declarația Comisiei anexată la Regulamentul (UE) nr. 576/2013[6],

 având în vedere rezultatele Planului de control coordonat al UE privind vânzările online de câini și de pisici[7],

 având în vedere întrebările adresate Comisiei și Consiliului cu privire la protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animale de companie (O-000011/2020 – B9‑0004/2020 și O-000010/2020 – B9‑0003/2020),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A. întrucât ONG-uri, servicii de aplicare a legii, autorități competente și veterinari au adus dovezi ale existenței unui număr tot mai mare de animale de companie care sunt comercializate ilegal în statele membre, prin eludarea controalelor și falsificarea documentelor, adesea de către rețele de crimă organizată, prin eludarea controalelor, falsificarea documentelor, utilizarea abuzivă pe scară largă a Regulamentului (UE) nr. 576/2013, care este destinat circulației necomerciale a animalelor de companie, atunci când acestea ar trebui să fie transportate în conformitate cu Directiva 92/65/CEE a Consiliului;

B. întrucât se estimează că comerțul ilegal cu animale de companie în UE poate genera profituri foarte ridicate pentru actorii implicați, inclusiv pentru crescătorii ilegali, posibilitățile de detectare a acestor modalități de îmbogățire fiind minime, iar acești factori afectează în mod negativ profitabilitatea sectorului creșterii legale;

C. întrucât multe anunțuri online de vânzare de animale provin din surse ilegale;

D. întrucât nu există norme comune la nivelul Uniunii privind creșterea animalelor de companie și întrucât diferențele legislative existente între statele membre în ceea ce privește standardele crescătorilor privind bunăstarea animalelor au condus la diferențe considerabile între prețurile animalelor de companie vândute pe piața internă, diferențe care sunt exploatate de comercianții ilegali;

E întrucât traficanții și vânzătorii ilegali acționează cel mai adesea în condiții de impunitate totală, deoarece știu că majoritatea clienților care au cumpărat un animal de companie într-o stare de sănătate precară nu vor intenta acțiuni în justiție;

F. întrucât creșterea ilegală a pisicilor și a câinilor se realizează adesea în condiții deplorabile, iar costurile sunt menținute la un nivel cât mai scăzut posibil; întrucât animalele nou-născute crescute în mod ilegal sunt de multe ori separate de mamele lor mult prea devreme, au puține contacte cu alte animale, sunt susceptibile de a se îmbolnăvi și suferă de stres, malnutriție și deshidratare și prezintă un risc crescut de hipotermie în timp ce sunt supuse unor călătorii de lungă durată pe teritoriul UE în condiții de supraaglomerare și insalubritate, fără hrană, apă, aer condiționat și fără pauze; întrucât cățeii și pisoii sosesc de obicei în țara de destinație neînțărcați și fără a avea minime competențe de socializare;

G. întrucât, în pofida îmbunătățirilor, continuă să existe preocupări majore în ceea ce privește pașapoartele animalelor de companie, spre exemplu cu privire la verificarea vârstei fiecărui animal și la posibilitatea de a schimba pașapoartele; întrucât se înregistrează un număr important de pașapoarte contrafăcute ale animalelor de companie, iar medicii veterinari sunt implicați adesea în această practică ilegală în complicitate cu traficanții, motiv pentru care controalele și investigațiile devin mai complexe[8];

H. întrucât, de multe ori, animalelor de companie crescute ilegal nu li se fac toate vaccinurile necesare, ele pot fi chiar nevaccinate sau există posibilitatea să nu fi beneficiat de tratamentele necesare pentru afecțiunile lor; întrucât există diverse riscuri zoonotice asociate cu traficul ilegal de animale de companie, inclusiv introducerea rabiei din părți endemice ale Europei în țările în care nu există rabie, precum și răspândirea unor paraziți precum Echinococcus multilocularis, care se răspândește cu ușurință și este dificil de controlat[9];

I. întrucât Legea privind sănătatea animală, care se va aplica de la 21 aprilie 2021, va facilita o mai mare transparență a comerțului online cu pisici și câini și va îmbunătăți sănătatea și bunăstarea animalelor; întrucât Legea privind sănătatea animală stabilește pentru toți vânzătorii, crescătorii, transportatorii și pentru toate centrele de colectare obligația strictă de a-și înregistra unitățile la autoritatea națională competentă;

J. întrucât, pe lângă afectarea bunăstării animalelor, traficul ilegal cu animale de companie are un impact negativ asupra protecției consumatorilor, a bunei funcționări a pieței interne a UE prin intermediul concurenței neloiale și a finanțelor publice prin pierderea de venituri fiscale;

K. întrucât o metodă comună utilizată pentru achiziționarea de animale de companie în UE este în prezent prin anunțuri publicitare online, urmată îndeaproape de platformele de comunicare socială[10]; întrucât consumatorii care cumpără animale de companie prin anunțuri publicitare online au un nivel scăzut de protecție a drepturilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE; întrucât un număr mare de animale de companie crescute ilegal sunt vândute pe piețele din statele membre sau direct din autoturisme de-a lungul frontierelor interne ale UE;

L. întrucât 65 % dintre respondenții Eurobarometrului Flash privind conținutul ilegal online nu considerau că internetul este sigur pentru utilizatori, iar 90 % erau de acord cu faptul că serviciile de găzduire online ar trebui să elimine imediat conținutul semnalat ca fiind ilegal de către autoritățile publice sau autoritățile de aplicare a legii; întrucât 60 % dintre utilizatorii internetului au declarat că utilizau o platformă de comunicare socială cel puțin o dată pe săptămână, iar cea mai mare parte a acestor utilizatori accesau, de asemenea, cel puțin ocazional piețe online, 30 % dintre ei utilizându-le cel puțin o dată pe săptămână; întrucât 69 % dintre utilizatorii de internet din UE au confirmat faptul că fac cumpărături online, iar numărul lor crește anual, inclusiv atunci când cumpără animale[11];

M. întrucât maltratarea animalelor de companie, inclusiv a animalelor crescute, ținute și vândute cu scopul de a deveni animale de companie în gospodării, a animalelor de companie folosite pentru divertisment, sport și muncă, precum ogarii și ogarii spanioli și a animalelor fără stăpân rămâne o preocupare majoră a multor cetățeni; întrucât identificarea și înregistrarea (mai bună) a animalelor de companie poate fi un instrument util în lupta împotriva abuzurilor asupra animalelor;

N. întrucât peste 70 % din bolile nou-apărute la om în ultimele decenii sunt de origine animală, iar animalele crescute în mod obișnuit ca animale de companie sunt purtătoare a peste 41 de zoonoze, printre care rabia[12];

O. întrucât animalele de companie din speciile enumerate în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 pot fi transportate dintr-un stat membru în altul numai dacă sunt marcate prin implantarea unui transponder; întrucât nu există nicio cerință privind identificarea obligatorie armonizată a pisicilor și câinilor care rămân în țara de origine și nu sunt mutați în alte state membre; întrucât în statele membre există un număr ridicat de pisici și câini care rămân neidentificați și neînregistrați;

P. întrucât Planul de control coordonat al UE privind vânzările online de câini și pisici a identificat neconcordanțe între statutul comercianților și activitățile lor în cazul a 42 % dintre anunțurile publicitare verificate[13];

Q. întrucât anumite site-uri internet de anunțuri publicitare încep să adopte, în mod voluntar, reguli mai stricte pentru a verifica identitatea vânzătorilor online și pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor;

R. întrucât majoritatea statelor membre au instituit deja cerințe la un anumit nivel pentru identificarea și înregistrarea pisicilor și câinilor; întrucât cerințele de identificare pentru pisici, câini și dihori domestici nu sunt armonizate, ceea ce a dus, printre altele, la utilizarea necorespunzătoare a codurilor de țară sau la utilizarea unor coduri duplicate sau incorecte[14]; întrucât majoritatea bazelor de date pentru înregistrare nu sunt interconectate, ceea ce limitează trasabilitatea în UE,

1. subliniază faptul că traficul de câini și pisici nu are numai consecințe dezastruoase asupra bunăstării animalelor, ci generează și riscuri în domeniul sănătății publice și al protecției consumatorilor;

Identificarea și înregistrarea câinilor și a pisicilor

2. subliniază faptul că un sistem armonizat, care să funcționeze la nivelul UE, pentru identificarea și înregistrarea obligatorie a câinilor și a pisicilor este un prim pas necesar și crucial în lupta împotriva comerțului ilegal cu animale de companie și că înregistrarea și identificarea reprezintă condiții esențiale pentru a asigura controlul, aplicarea legii și trasabilitatea;

3. subliniază că, pentru a asigura trasabilitatea efectivă a animalelor de companie, este esențial ca acestea să fie „microcipate” de către un medic veterinar și înregistrate într-un registru național de identificare și înregistrare a animalelor; consideră că este foarte important ca dosarele de identificare și înregistrare să conțină numerele de înregistrare ale tuturor persoanelor care au jucat un rol în viața animalului, atât ale crescătorilor și vânzătorilor, cât și ale veterinarilor, transportatorilor și proprietarilor;

4. îndeamnă Comisia să își folosească pe deplin competențele delegate care îi sunt conferite în temeiul articolului 109 alineatul (2) și al articolului 118 din Legea privind sănătatea animală și să prezinte o propunere privind sisteme detaliate, operaționale la nivelul UE și compatibile pentru mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a câinilor și a pisicilor, stabilind un prag minim al informațiilor necesare pentru identificarea fiecărui animal și norme pentru schimbul de date electronice dintre bazele de date din statele membre, care ar trebui să fie interconectate până la sfârșitul acestei legislaturi parlamentare;

5. solicită să fie stabilită o legătură clară între pașaportul european pentru animalele de companie și înregistrarea animalelor prin microcipuri, pentru a asigura că originea animalelor de companie rămâne clară chiar dacă pașaportul animalelor de companie este înlocuit;

6. invită statele membre să introducă politici care să urmărească marcarea și înregistrarea automată a tuturor pisicilor și câinilor, pentru a combate abuzurile față de animale;

7. subliniază că informațiile colectate pentru identificarea animalelor de companie trebuie să conțină date cu caracter personal și ar trebui să fie protejate în deplină conformitate cu normele UE privind protecția vieții private și protecția datelor; consideră că astfel de date cu caracter personal nu ar trebui utilizate în scopuri comerciale;

Un plan de acțiune al UE pentru contracararea comerțului ilegal cu animale de companie

8. invită Comisia Europeană să elaboreze un plan de acțiune transsectorial al UE pentru a contracara comerțul ilegal cu animale de companie în UE; consideră că planul de acțiune ar trebui să țină seama de opiniile Parlamentului European, ale statelor membre și ale părților interesate relevante și să definească în mod clar responsabilitățile tuturor părților interesate și ale factorilor de decizie, inclusiv cele ale statelor membre, ale Comisiei Europene, ale autorităților de frontieră, ale autorităților veterinare și vamale, ale medicilor veterinari și ale organizațiilor societății civile;

9. recomandă Comisiei să implice în planul de acțiune diversele sale direcții generale care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: bunăstarea animalelor, sănătatea publică, protecția consumatorilor, piața internă și aspecte legate de trafic;

10. consideră că, pentru combaterea comerțului ilegal cu animale de companie, este necesară o definiție uniformă la nivelul UE a unităților de creștere de mari dimensiuni, cunoscute sub denumirea de „fabrici de căței”;

11. consideră necesară o mai bună informare a cetățenilor referitor la comerțul cu animale de companie și posibilele pericole la care ei se expun cumpărând animale online sau fără a respecta procedurile legale;

12. invită Comisia să îmbunătățească protecția consumatorilor care cumpără animale de companie prin intermediul anunțurilor publicitare online în cadrul Agendei sale digitale;

13. sprijină excluderea vânzărilor de animale vii între comerciant și consumator din domeniul de aplicare a viitoarei directive privind contractele de vânzare online și alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri;

Controale și o mai bună aplicare a legislației UE

14. invită statele membre să asigure mai bine respectarea legii și să înăsprească sancțiunile – care ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive – împotriva operatorilor economici, medicilor veterinari și autorităților competente din țările de origine, de tranzit și de destinație care furnizează pașapoarte contrafăcute ale animalelor de companie, pentru a reduce eficient traficul ilegal de animale de companie;

15. invită statele membre să aplice sancțiuni financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2017/625[15], care să fie mai mari decât profiturile urmărite de operatorii economici, inclusiv de crescătorii și vânzătorii care publică anunțuri de vânzare a animalelor online în schimbul unor beneficii economice și cu încălcarea legislației UE și a legislației naționale;

16. invită Comisia și statele membre să elaboreze strategii pentru reglementarea sau autoreglementarea anunțurilor publicitare online privind animalele de companie, pentru a pune capăt publicității înșelătoare și pentru a controla mai bine vânzarea online de pisici și câini;

17. invită Comisia să introducă cerințe obligatorii care să le impună platformelor online să efectueze verificări minime de validare a identității utilizatorilor care publică anunțuri de vânzare de animale de companie online; subliniază că orice posibilă revizuire a cadrului legislativ relevant trebuie să ducă la o mai bună protecție a consumatorilor și a animalelor;

18. solicită ca programele de inspecție din cadrul Direcției pentru audituri și analize în materie de sănătate și alimentație (Comisia Europeană – DG Sănătate și Siguranță Alimentară) să includă verificări ale respectării de către statele membre a Regulamentului (UE) nr. 576/2013;

19. invită Comisia să propună standarde comune pentru creșterea și comercializarea pisicilor și câinilor, care să fie puse în aplicare în întreaga UE, cu scopul de a preveni practicile comerciale neloiale și vânzarea neadecvată a acestor animale de companie, limitând perpetuarea problemelor de sănătate și bunăstare specifice anumitor rase și creând condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici;

20. invită statele membre să se asigure că există norme detaliate privind monitorizarea crescătorilor de animale de companie și privind supravegherea adecvată de către medicii veterinari;

21. consideră că statele membre ar trebui încurajate să instituie un registru obligatoriu al crescătorilor și vânzătorilor autorizați de animale de companie, care să poată fi accesat de persoanele abilitate din alte state membre;

22. invită statele membre să introducă la nivel național monitorizarea conformității prin controale periodice ale comercianților și deținătorilor de permise, cum ar fi magazinele care vând animale de companie, crescătorii de animale, centrele de cercetare și pepinierele, în plus față de controalele la frontieră prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97[16];

23. consideră că frecvența inspecțiilor ar trebui, de asemenea, să fie armonizată la nivelul întregii UE și acestea ar trebui efectuate în colaborare cu autoritățile vamale, cu poliția și cu serviciile veterinare din statele membre;

24. invită autoritățile competente ale statelor membre, în caz de neconformitate cu Regulamentul (UE) nr. 576/2013, să adere strict la procedurile prevăzute de acesta și să asigure găsirea unui nou cămin pentru toate animalele de companie sechestrate; solicită, în plus, statelor membre să sprijine în mod corespunzător centrele de salvare a animalelor;

25. salută rezultatele obținute în cadrul Platformei UE privind bunăstarea animalelor și al Subgrupului de inițiativă voluntară privind sănătatea și bunăstarea animalelor de companie destinate comercializării; solicită ca Parlamentul European să fie implicat și să existe o reprezentare echilibrată a societății civile, a autorităților competente, a întreprinderilor și a oamenilor de știință în activitatea viitoare privind bunăstarea animalelor la nivelul UE, precum și un nivel suficient de resurse pentru a asigura că se progresează optim;

Cooperarea, comunicarea și formarea

26. invită Comisia și statele membre să difuzeze și să valorifice în activitatea lor rezultatele obținute de Subgrupul de inițiativă voluntară privind sănătatea și bunăstarea animalelor de companie destinate comercializării în cadrul Platformei UE privind bunăstarea animalelor și să adopte, până în 2024, măsuri de combatere a comerțului ilegal cu animale de companie în cadrul activităților legislative și nelegislative viitoare; consideră că este nevoie urgentă, în acest context, de o cooperare activă și de schimburi de bune practici între toate statele membre;

27. invită statele membre să informeze în mod sistematic celelalte state membre interesate atunci când introduc o acțiune în justiție împotriva unui comerciant ilegal de câini și pisici a cărui activitate ar putea afecta și respectivele state membre;

28. pledează pentru metode de lucru bazate pe colaborarea interagenții cu scopul de a combate comerțul ilegal cu animale de companie și de a atenua riscurile zoonotice asociate, inclusiv pentru elaborarea unui sistem de informații dedicat înregistrării și schimbului de date în ceea ce privește loturile comerciale de animale comercializate ilegal, dar și a unui sistem de alertă în cazul depistării de anomalii;

29. invită Comisia să prezinte măsuri care să presupună utilizarea de tehnologii și formare personalizată, cu scopul de a pregăti mai bine autoritățile vamale și cele veterinare pentru a depista contrabanda cu animale de companie;

30. invită Comisia și statele membre să plece de la recomandările Planului de control coordonat al UE privind vânzările online de câini și pisici, prin dezvoltarea de parteneriate între autorități, baze de date, site-uri internet și organizații pentru bunăstarea animalelor, pentru a elabora măsuri exacte împotriva publicității înșelătoare și a comerțului online ilegal cu câini și pisici;

31. recunoaște rolul important al asociațiilor de protecție a animalelor și al ONG-urilor în lupta împotriva traficului ilegal cu animale de companie; invită statele membre să ofere centrelor de salvare a animalelor și asociațiilor/ONG-urilor de protecție a animalelor un sprijin financiar și de altă natură adecvat, material și imaterial;

32. invită statele membre să aloce suficiente resurse pentru a asigura respectarea cerinței care le impune operatorilor să își înregistreze toate unitățile în care cresc, țin sau comercializează animale, astfel cum se prevede în Legea privind sănătatea animală, în scopul limitării comerțului ilegal online cu animale de companie;

33. consideră că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru sensibilizarea potențialilor cumpărători și operatori economici, inclusiv a prestatorilor de servicii online, în ceea ce privește vânzările ilegale de animale de companie și standardele scăzute de bunăstare asociate acestora;

34. subliniază că există deja anumite baze de date naționale și, în unele cazuri, regionale care conțin informații de identificare a animalelor de companie; consideră că aceste baze de date ar trebui să fie utilizate ca sisteme interconectate, compatibile și interoperabile pentru a permite trasabilitatea în întreaga UE;

35. subliniază că statele membre ar trebui să se asigure că personalul vamal este format corespunzător în ceea ce privește procedurile și normele care se aplică importului de animale de companie din țări terțe incluse pe listă și din țări terțe care nu se află pe listă, precum și că personalul respectiv aplică aceste norme;

36. invită statele membre să desfășoare mai multe campanii de informare și de sensibilizare pentru a aduce la cunoștința cetățenilor efectele negative ale comerțului ilegal cu animale de companie și să îi îndemne să cumpere doar animale de companie care au fost crescute, întreținute și comercializate în mod responsabil și cu acordarea atenției cuvenite bunăstării lor;

°

° °

37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

[1] JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

[2] JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

[3] JO L 178, 28.6.2013, p. 1.

[4] JO L 178, 28.6.2013, p. 109.

[5] JO C 35, 31.1.2018, p. 139.

[6] Studiul privind câinii și pisicile care fac obiectul unor practici comerciale (2015), finanțat de Comisie în cadrul Contractului specific SANCO 2013/12364.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

[7] Comisia Europeană (2019). Analiza rezultatelor Planului de control coordonat al UE privind vânzările online de câini și de pisici.

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en

[8] Raportul VIER PFOTEN din 2013, intitulat „Puppy trade in Europe” („Comercializarea cățeilor în Europa”).

http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf

[9] Studiul privind câinii și pisicile care fac obiectul unor practici comerciale (2015), finanțat de Comisie în cadrul Contractului specific SANCO 2013/12364, pp. 55-56.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;

EU Dog & Cat Alliance (2016). Informare privind revizuirea legislației privind circulația animalelor de companie în conformitate cu „Legea privind sănătatea animală”.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf

[10] EU Dog & Cat Alliance și Blue Cross (2017). „Online Pet Sales in the EU: What’s the cost?” (Vânzările online de animale de companie în UE: care este costul?)

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf

[11] Raportul Eurobarometru Flash nr. 469/2018 privind conținutul ilegal online. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669

[12] Michael J. Day et al (2012). „Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals” (Supravegherea bolilor infecțioase zoonotice transmise de animale de companie de talie mică).

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article

[13] Planul de control coordonat al UE privind vânzările online de câini și de pisici. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf

[14] Raportul VIER PFOTEN din 2016, intitulat „Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?” (Identificarea, vaccinarea și circulația câinilor și pisicilor în UE: cum se pot îmbunătăți sistemele Pet Passport și TRACES?)

http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf

[15] Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

[16] Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 61, 3.3.1997, p. 1).

Ultima actualizare: 7 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate