Διαδικασία : 2019/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0092/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0092/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0092/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 50k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο</Titre>

<DocRef>(2019/2988(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest, Virginie Joron</Depute>

<Commission>{ID}εξ ονόματος της Ομάδας ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0092/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο

(2019/2988(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ιουνίου του 2014, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με την οποία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και πέντε Επίτροποι επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεών της,

 έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ειδικότερα δε τον στόχο 5.3 σχετικά με την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

 έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight της ΕΕ και του ΟΗΕ, του Σεπτεμβρίου 2017, για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στατιστική έκθεση της UNICEF του 2016 δείχνει ότι περισσότερα από 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ωστόσο ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2020, 4,1 εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF αναφέρει ότι, εάν δεν ληφθεί επειγόντως δράση για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, έως το 2030 άλλα 68 εκατομμύρια κορίτσια θα έχουν υποβληθεί στην πρακτική αυτή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 προσδιορίζει τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως μια επιβλαβή πρακτική που πρέπει να εξαλειφθεί έως το 2030·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων επικεντρώνονται κυρίως σε 130 χώρες στις δυτικές, ανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της Αφρικής, καθώς και στη Μέση Ανατολή, και εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η επιβλαβής πρακτική διεξάγεται πλέον ευρέως στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των κοινοτήτων των μεταναστών από χώρες στις οποίες συνηθίζεται ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, στις επτά από τις οκτώ κορυφαίες χώρες όπου σημειώνονται πολύ υψηλά ποσοστά γυναικείας περιτομής (μεταξύ 83 και 98 %) ζουν κατά πλειοψηφία Μουσουλμάνοι·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατέδειξε ότι υπάρχει «αξιοσημείωτη θετική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των γυναικών που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της επικράτησης του Ισλάμ» και ότι υπάρχει σχεδόν ίση αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των γυναικών που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της επικράτησης του Χριστιανισμού·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά ακραία μορφή διάκρισης εις βάρος των κοριτσιών και των γυναικών· είναι της άποψης ότι η εν λόγω πρακτική παραβιάζει το δικαίωμα των κοριτσιών και των γυναικών στην υγεία, την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμα της ελευθερίας από βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα στη ζωή όταν η πρακτική έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο·

2. είναι της άποψης ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων πραγματοποιείται κυρίως επειδή είναι κοινωνικά αποδεκτός σε ορισμένες κουλτούρες και λόγω της θρησκείας· επισημαίνει το γεγονός ότι, σε πολλές κουλτούρες, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων θεωρείται προϋπόθεση για τον γάμο και ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες που δεν έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων θεωρούνται ανθυγιεινά, ακάθαρτα ή ανάξια· τονίζει ότι σκοπός του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι η επιβολή πατριαρχικών κανόνων καθαρότητας και παρθενίας στα σώματα των κοριτσιών και των γυναικών·

3. είναι της άποψης ότι, παρόλο που ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν περιορίζεται στις ισλαμικές χώρες, αποτελεί κατά κύριο λόγο μουσουλμανικό ζήτημα· τονίζει ότι υπάρχει μια πραγματική, εμπειρική σχέση μεταξύ του Ισλάμ και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· παρατηρεί ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων πραγματοποιείται ευρέως σε έθνη που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από Μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο· σημειώνει ότι μια μελέτη που διεξήχθη το 2010 σε νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας έδειξε ότι υπήρχε υψηλή συχνότητα ιατρικών επιπλοκών μεταξύ των γυναικών που είχαν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ότι η πρακτική αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη στην εν λόγω χώρα, στην οποία ζουν σχεδόν αποκλειστικά Μουσουλμάνοι· επισημαίνει ότι η έκθεση που πραγματοποίησε η WADI το 2010 έδειξε ότι το ποσοστό ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο ιρακινό Κουρδιστάν ήταν 72 % και ότι υπερέβαινε το 80 % στις επαρχίες Garmyan και New Kirkuk, καθώς και ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ήταν συνηθέστερος μεταξύ των Σουνιτών Μουσουλμάνων, αλλά πραγματοποιείτο και από τους Σιίτες, ενώ, από την άλλη πλευρά, δεν διαπιστώθηκε ότι οι επιδίδονταν σε αυτόν οι Χριστιανοί· επισημαίνει μια μελέτη του 2013 από την UNICEF σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Αφρική, η οποία έδειξε ότι, σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα εκτός από μία, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελούσε απαίτηση της θρησκείας· σημειώνει ότι στη Μαλαισία, όπου το 93 % των μουσουλμάνων γυναικών έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, το 82 % ισχυρίζεται ότι πρόκειται για θρησκευτική υποχρέωση·

4. παρατηρεί ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η κατώτερη θέση των κοριτσιών και των γυναικών στις περισσότερες ισλαμικές χώρες· σημειώνει ότι σε πολλές μουσουλμανικές κοινότητες ζητείται από τις γυναίκες να είναι παρθένες και να ελέγχεται η σεξουαλικότητά τους·

5. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις ισλαμικές χώρες έχει πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την αύξηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

6. σημειώνει ότι η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων παραμένει πολύ διαδεδομένη και ότι στη Δυτική Ασία, από το 1997 έως το 2015, το ποσοστό ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μεταξύ των παιδιών ηλικίας από 14 ετών και άνω αυξήθηκε από 16,9 % σε 21,7 %· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της Ινδονησίας και σε ολόκληρη την Ασία γενικότερα, αυτή η επιβλαβής πρακτική είναι τόσο εδραιωμένη ώστε, εάν μια γυναίκα γεννήσει κορίτσι σε νοσοκομείο, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων του προσφέρεται αυτόματα ως ιατρική υπηρεσία·

7. σημειώνει με ανησυχία ότι, σε συνδυασμό με τη μετανάστευση από μουσουλμανικές και αφρικανικές χώρες γενικά, το ποσοστό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχει αυξηθεί· σημειώνει με ανησυχία ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο σε βρέφη και νήπια, και ότι, ως εκ τούτου, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει αντιληπτός, δεδομένου ότι τα κορίτσια δεν φοιτούν στο σχολείο και δεν είναι αρκετά μεγάλα σε ηλικία ώστε να μπορούν να τον καταγγείλουν·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες της Αφρικής όπου ενδημεί ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την ποινικοποίηση της πρακτικής αυτής, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι γενικά πολύ αδύναμη και η δίωξη σπάνια·

9. σημειώνει ότι το ένα δέκατο των 200 εκατομμυρίων κοριτσιών και γυναικών που έχουν πληγεί παγκοσμίως από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων προέρχεται από τη Νιγηρία· σημειώνει ότι ο ομοσπονδιακός νόμος για την απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ισχύει αυτόματα μόνο για το ομοσπονδιακό έδαφος της Αμπούτζα και ότι μόνο 13 από τις 36 πολιτείες έχουν κηρύξει παράνομο τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με ποινές που κυμαίνονται από μέτρια πρόστιμα έως πέντε έτη φυλάκισης· σημειώνει ότι η επιβολή του νόμου είναι πολύ αδύναμη και ότι δεν έχει εκδοθεί σχεδόν καμία καταδικαστική απόφαση·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επίσης στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η ποινική νομοθεσία που αποσκοπεί στην προστασία των κοριτσιών και των γυναικών από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων σπανίως εφαρμόζεται και ότι οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι το 2016 η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η έλλειψη καταδικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελούσε «εθνικό σκάνδαλο»· σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2019, μια μητέρα φυλακίστηκε για 11 έτη, κάτι που αποτέλεσε την πρώτη καταδίκη για ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο·

11. είναι της άποψης ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί βάρβαρη πρακτική που θα πρέπει να συγκρίνεται με άλλες μορφές παράνομης βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, όπως η άσκηση βίας για λόγους τιμής και οι πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης από «συμμορίες αποπλάνησης»· υπογραμμίζει με έμφαση το γεγονός ότι οι πολιτισμικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις που πρεσβεύουν, εγκρίνουν ή ανέχονται τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν έχουν θέση σε φιλελεύθερες κοινωνίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών τους·

12. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την καταγγελία των περιστατικών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, το διδακτικό προσωπικό, την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει ήδη με άλλα είδη κακοποίησης παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων με την επιβολή αυστηρότερης ποινικής νομοθεσίας και τη συστηματική ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των περιστατικών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· θεωρεί ότι μια πολιτική μηδενικής ανοχής είναι η μόνη βιώσιμη λύση για την αποτροπή της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο οι πολιτικές μηδενικής ανοχής και η συστηματική άσκηση δίωξης μπορούν να στείλουν το σωστό σήμα στις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι πολύ νέα, αδύναμα ή φοβισμένα για να μιλήσουν· πιστεύει, επιπλέον, ότι μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης καταπολέμησης αυτής της βλαβερής πρακτικής, τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν ένα καλό παράδειγμα στον έξω κόσμο·

13. καλεί τα κράτη μέλη να απελάσουν όσους έχουν καταδικαστεί για ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων·

14. τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί έκφραση της βαθιά ριζωμένης ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε πολλές χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας· τονίζει ότι η ενίσχυση της θέσης των γυναικών οφείλει και πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εξωτερικής αναπτυξιακής πολιτικής· είναι της άποψης ότι η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των κοριτσιών στη σχολική εκπαίδευση και η ανάπτυξη των προϋποθέσεων για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν επίσης απαραίτητα βήματα για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

15. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλες βίαιες πρακτικές κατά των κοριτσιών και των γυναικών κεντρικό ζήτημα στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις σχετικές τρίτες χώρες· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις συνομιλίες με τις τρίτες χώρες προκειμένου να ενθαρρύνουν την έγκριση εθνικών νόμων που απαγορεύουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας·

16. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει λεπτομερώς τα αποτελέσματα των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

17. καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προϋπόθεση για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες τη συγκεκριμένη, πραγματική και ορατή πρόοδο στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της καταπολέμησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

18. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν ως προϋπόθεση για τη δική τους αναπτυξιακή βοήθεια τη βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου