Prijedlog rezolucije - B9-0095/2020Prijedlog rezolucije
B9-0095/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o prioritetima EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

6.2.2020 - (2019/2967(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B9-XXXX/2020
u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika

Jadwiga Wiśniewska
u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2019/2967(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0095/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0095/2020
Doneseni tekstovi :

B9-0095/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o prioritetima EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

(2019/2967(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena,

 uzimajući u obzir Međunarodnu konferenciju o stanovništvu i razvoju (IPDC) održanu u Kairu 1994. i Četvrtu svjetsku konferenciju o ženama održanu u Pekingu 1995.,

 uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 9. i 10. prosinca 2019. pod naslovom „Rodno ravnopravna gospodarstva u EU-u: daljnji koraci”,

 uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva od 6. prosinca 2018. pod naslovom „Rodna ravnopravnost, mladež i digitalizacija”,

 uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 10. prosinca 2013. o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima[1],

 uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o zaštiti javnoga zdravlja, a posebno stavak 7. u kojem se navodi da se „pri djelovanju Unije poštuje odgovornost država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike i organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite”,

 uzimajući u obzir pitanje upućeno Vijeću o prioritetima EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (O-000006/2020 – B9-XXXX/2020),

 uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je ravnopravnost žena i muškaraca jedno od temeljnih načela EU-a koje je sadržano u Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Povelji o temeljnim pravima te bi stoga trebalo biti vodeće načelo u unutarnjim i vanjskim politikama EU-a;

B. budući da prava žena i ravnopravnost spolova nisu samo temelj svakog društva nego i preduvjet za jačanje razvoja i smanjenje siromaštva te potreban temelj za miroljubiv, napredan i održiv svijet;

C. budući da su, iako je Pekinška platforma za djelovanje uspostavljena prije 25 godina, mnogi izazovi utvrđeni 1995. i dalje relevantni (kao što su, među mnogim drugim izazovima, razlike u plaćama i mirovinama muškaraca i žena, niže stope zaposlenosti među ženama, nedovoljna zastupljenost u donošenju odluka, nejednaka raspodjela neplaćenog rada ili rodno uvjetovano nasilje);

D. budući da se u točki 8.25. Programa djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju održane u Kairu 1994. te u Platformi za djelovanje Četvrte svjetske konferencije o pravima žena održane u Pekingu 1995. jasno navodi da pobačaj ne bi trebalo promicati kao metodu planiranja obitelji;

E. budući da se i Programom djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju iz 1994. i Pekinškom platformom za djelovanje iz 1995. države pozivaju na smanjenje smrtnosti majki i pružanje pristupačnih, povoljnih i visokokvalitetnih osnovnih zdravstvenih usluga, s posebnim naglaskom na medicinskoj skrbi za majke;

F.  budući da su se od 2013. razlike u plaćama i mirovinama muškaraca i žena u EU-u smanjile, ali su i dalje visoke (oko 16 % odnosno 36 %); budući da i dalje postoji mnogo veća vjerojatnost da će žene biti nezaposlene ili zaposlene na nepuno radno vrijeme, a ne muškarci;

G.  budući da žene imaju veću odgovornost za brigu o djeci i starijim rođacima nego muškarci i da se procjenjuje da žene u EU-u obavljaju u prosjeku oko 13 sati više neplaćenog rada tjedno nego muškarci; budući da su žene često izložene diskriminaciji zbog majčinstva; budući da su majke, posebno u obiteljima s mnogo djece, koje su se posvetile neplaćenoj skrbi i kućanskim poslovima društvena skupina kojoj posebno prijeti siromaštvo;

H. budući da neplaćena skrb i rad u kućanstvu stvaraju znatnu dobit za svjetsko gospodarstvo i imaju znatan pozitivan učinak na dobrobit cijelog društva;

I. budući da ovisnost o pornografiji, koja vrlo često počinje u djetinjstvu, dovodi do objektifikacije žena, nasilja nad njima i problema s osnivanjem obitelji;

J.  budući da nasilje i dalje pogađa mnoge žene diljem svijeta, uključujući oblike kao što su genitalno sakaćenje žena te prisilni ili rani brak; budući da pojava nasilja na internetu (uključujući govor mržnje na internetu, uhođenje na internetu, zlostavljanje ili uznemiravanje te pornografiju) izaziva veliku zabrinutost;

1. upućuje sljedeće preporuke Vijeću:

a. raditi na postizanju ravnopravnosti muškaraca i žena te se baviti različitim oblicima diskriminacije i prevladavajućim stereotipima o ženama;

b. istaknuti važnost pozitivnog ishoda na 64. sjednici Komisije UN-a o statusu žena koja će se održati od 9. do 20. ožujka 2020.;

c. povećati napore za uklanjanje razlika u plaćama i mirovinama među spolovima te za primjenu načela jednake plaće, povećati transparentnost plaća i suzbiti profesionalnu vertikalnu i horizontalnu segregaciju;

d. promicati mjere za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, čime će se ženama i muškarcima omogućiti da podijele vrijeme između posla i obitelji;

e. zajamčiti snažnu zaštitu i radna prava ženama tijekom i nakon trudnoće;

f. promicati nova ulaganja u infrastrukturu u području skrbi, u obrazovanje i zdravstvenu skrb te u pružanje pristupačne, povoljne i kvalitetne skrbi tijekom cijelog života, uključujući skrb za djecu te uzdržavane i starije osobe;

g. priznati vrijednost neplaćene skrbi i kućanskih poslova za cijelo društvo;

h. promicati obrazovanje među djevojčicama i ženama kako bi im se omogućilo da teže dostojanstvenom životu, posebno u područjima u kojima su očito nedovoljno zastupljene, kao što su sektori znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike;

i. poštovati suverena prava država članica i trećih zemalja u oblikovanju svojih politika o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uz dužno poštovanje točke 8.25. Programa djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju održane u Kairu;

j. oštro osuditi sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući trgovanje ljudima, seksualno iskorištavanje, prisilne brakove, dječje brakove, zločine iz časti, genitalno sakaćenje žena i upotrebu seksualnog nasilja kao ratnog oružja, te se protiv njih boriti učinkovitim mjerama;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Komisiji.

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti