<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 137kWORD 42k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o podpoře izraelsko-palestinského mírového plánu</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9-0097/2020

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře izraelsko-palestinského mírového plánu

Evropský parlament,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella ze dne 28. ledna 2020 vydané jménem EU k mírovému procesu na Blízkém východě,

 s ohledem na izraelsko-palestinský mírový plán navržený prezidentem USA Donaldem Trumpem v lednu 2020, nazvaný „Od míru k prosperitě: Vize, jak zlepšit život palestinského a izraelského lidu“,

 s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dlouhodobým a stabilním postojem EU je podpora řešení v podobě dvou států jako jediného způsobu, jak ukončit konflikt mezi Izraelem a Palestinou;

B. vzhledem k tomu, že izraelsko-palestinský mírový plán, který oznámil prezident USA Donald Trump, navrhuje politický a hospodářský rámec pro trvalý mír v regionu, jenž zahrnuje řešení v podobě dvou států;

1. vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily izraelsko-palestinský mírový plán prezidenta Trumpa s cílem nalézt pokojné řešení konfliktu, který již trvá příliš dlouho.

 

 

Poslední aktualizace: 21. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí