<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 127kWORD 41k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>Iisraeli ja Palestiina rahuplaani toetamise kohta</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9-0097/2020

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Iisraeli ja Palestiina rahuplaani toetamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 28. jaanuaril 2020. aastal ELi nimel tehtud avaldust Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

 võttes arvesse USA presidendi Donald Trumpi 2020. aasta jaanuaris esitatud Iisraeli ja Palestiina rahuplaani pealkirjaga „Rahu heaolu nimel: visioon Palestiina ja Iisraeli rahva elu parandamiseks“,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et vastavalt ELi pikaajalisele ja väljakujunenud seisukohale on toetus kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele ainus viis, kuidas Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt lõpetada;

B. arvestades, et USA presidendi Donald Trumpi avaldatud Iisraeli ja Palestiina rahuplaanis pakutakse piirkonnas püsiva rahu saavutamiseks välja poliitiline ja majanduslik raamistik, mis hõlmab kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevat lahendust;

1. palub ELil ja selle liikmesriikidel president Trumpi Iisraeli ja Palestiina rahuplaani toetada, et leida liigagi pikka aega kestnud konfliktile rahumeelne lahendus.

 

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika