<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0097/2020</NoDocSe>
PDF 127kWORD 41k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelman tukemisesta</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9‑0097/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelman tukemisesta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 28. tammikuuta 2020 EU:n puolesta antaman julkilausuman Lähi-idän rauhanprosessista,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tammikuussa 2020 esittämän Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelman nimeltä ”Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People”,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. toteaa, että EU:n pitkäaikaisena ja vakiintuneena kantana on tukea kahden valtion ratkaisua, joka on ainoa keino ratkaista konflikti Israelin ja Palestiinan välillä;

B. toteaa, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin julkistamassa Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelmassa ehdotetaan poliittisia ja taloudellisia puitteita, joiden avulla pyritään kestävään rauhaan alueella ja joihin sisältyy kahden valtion ratkaisu;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan presidentti Trumpin Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelmaa, jotta aivan liian pitkään jatkuneeseen konfliktiin löydetään rauhanomainen ratkaisu.

 

Päivitetty viimeksi: 20. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö